Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Brętowo
Powierzchnia: 7,08 km2
Liczba ludności: 7469 osób
Gęstość zaludnienia: 1054 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

baner
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Brętowo
295 000 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V

58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu - Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł.insp. Daniel Wiecki

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 4
Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Aneta Chabrowska, Bogusław Cieśliński, Maciej Fotek, Tomasz Gawłas, Michał Guss, Joanna Hinz, Iwona Konieczna, Rajmund Kowalczyk, Tadeusz Leksycki, Józef Marzec, Zbigniew Sobieszczański, Krzysztof Wiczkowski, Grażyna Wielgus, Wacław Ziomek

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Tadeusz Leksycki

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Tomasz Gawłas

Członek Zarządu
Aneta Chabrowska,

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Zbigniew Sobieszczański

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Maciej Fotek

Siedziba
ul. Podkarpacka 17, 80-292 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 342-55-89

E-mail:
bretowo@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.rada-bretowo.pl

Dyżury
wtorek 17:00-19:00, czwartek 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1049/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1348/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/54/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/121/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.