Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Brętowo
Powierzchnia: 7,08 km2
Liczba ludności: 7469 osób
Gęstość zaludnienia: 1054 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Brętowo
295 000 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V

58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu – Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł. insp. Adam Wójciki

www.gdansk.policja.gov.pl
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 4
Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy 

Bosek Małgorzata

Chabrowska Aneta

Fotek Maciej

Gawłas Tomasz

Konieczna Iwona

Kulasek Bronisław

Kuza Daria

Leksycki Tadeusz

Magier Krzysztof

Magrean Katarzyna

Ochociński Sławomir

Sobieszczański Zbigniew

Szewc-Piotrowska Sylwia

Wielgus Grażyna

Żelazny Tomasz

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
Gawłas Tomasz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
Chabrowska Aneta

Członek Zarządu
Szewc-Piotrowska Sylwia, Fotek Maciej

Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Sobieszczański Zbigniew

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy 
Magier Krzysztof

Siedziba 
ul. Podkarpacka 11, 80-292 Gdańsk

Telefon/fax. 
(58) 342-55-89

E-mail: 
bretowo@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.rada-bretowo.pl

Dyżury
wtorek 17:00-19:00,

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1049/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1160/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1348/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/54/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r. 

Uchwała nr VI/121/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.