VII Dwór
Powierzchnia: 3,01 km2
Liczba ludności: 3658 osób
Gęstość zaludnienia: 1215 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
234 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I

58 556 32 30; 58 553 47 60
ul. Gospody 19a
Kierownik Referatu – Andrzej Aniołczyk
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Tomasz Gaffke, Sławomir Jabłoński, Barbara Kaczmarek, Elżbieta Kwiatkowska, Lena Leszkiewicz, Bartłomiej Milanowski, Artur Łopatniuk, Beata Łopatniuk, Krzysztof Perzyński, Waldemar Raszkiewicz, Kazimierz Stencel, Irena Szczepaniec, Danuta Trybułowska, Katarzyna Wielińska, Tomasz Zajkowski   

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Kazimierz Stencel

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Tomasz Zajkowski   

Członek Zarządu
Krzysztof Perzyński

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Beata Łopatniuk

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Katarzyna Wielińska

Siedziba 
ul. Abrahama 15A, 80-307 Gdańsk

Telefon
(58) 346-73-01

E-mail:
zarzadviidwor@wp.pl
VIIdwor@gdansk.gda.pl

Portal
www.radadzielnicyviidwor.pl.tl

Dyżury

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1074/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1341/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/79/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/146/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy