Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Śródmieście
Powierzchnia: 5,62 km2
Liczba ludności: 25950 osób
Gęstość zaludnienia: 4614 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

baner
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Śródmieście
736 600 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy II

58 301 30 11 wew. 150
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Grzegorz Pawlak
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji II w Gdańsku

58) 321 46 22
ul. Piwna 32/35
Komendant komisariatu – mł.insp. Zbigniew Skowronek

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Marcin Bildziuk, Filip Borysewicz, Bohdan Gajkowski, Mikołaj Górski, Dominika Ikonnikow, Wacław Janocki, Magdalena Kamrowska, Jacek Król, Mateusz Litwiński, Marta Mężyk, Stanisław Michel, Maciej Multaniak, Agata Pawłowska, Łukasz Pellowski, Leszek Pochroń – Frankowski, Wojciech Rudnicki, Anna Stawska, Jadwiga Wojciechowska, Anna Woroniecka, Paweł Zienkiewicz, Jarosław Żurawiński

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Dominika Ikonnikow

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Marta Mężyk

Członek Zarządu
Anna Woroniecka, Barbara Wysocka

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Leszek Pochroń - Frankowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Jarosław Żurawiński

Siedziba
ul. Ogarna 29/30, 80-826 Gdańsk

Telefon
(58) 306-78-14

E-mail:
srodmiescie@gdansk.gda.pl

Portal
www.radagdansksrodmiescie.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Śródmieście

Dyżury
środa 16:00-18:00

Statut Dzielnicy


Uchwała nr XXXVIII/1072/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1179/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1371/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/77/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/144/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.