Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Matarnia
Powierzchnia: 14,43 km2
Liczba ludności: 5831 osób
Gęstość zaludnienia: 404 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

baner
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Matarnia
261 000 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy IV

58 344 32 84
ul. Orfeusza 2
Kierownik Referatu – Tomasz Zubek
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji IX w Gdańsku

58 521 11 22
ul. Balcerskiego 35
Komendant komisariatu – nadkom. Remigiusz Wierzba

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 6
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Bogucki Zbigniew, Czechowska Maria, Gajda Krzysztof, Gofron Krzysztof, Górska Irena, Magdalena Dzięcielska, Kasarab Jarosław, Kęska Robert, Korpacka Danuta, Kossakowski Daniel, Krasa Wiesława, Richert Łukasz, Sollich Jakub, Zawadzka Anna, Żyngiel Waldemar

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Daniel Kossakowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Wiesława Krasa

Członkowie Zarządu Dzielnicy
Daniel Kossakowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Łukasz Richert

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Waldemar Żyngiel

Siedziba
ul. Słowackiego 140

Telefon
519-708-511 lub 58 573-29-64

E-mail:
rada@matarnia24.pl

Portal
http://matarnia24.pl/rada-dzielnicy.html

Facebook
Rada Dzielnicy Matarnia

Dyżury
poniedziałek od 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1056/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1189/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1355/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/61/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/128/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.