Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Budżet Obywatelski 2020

Lista złożonych projektów Zobacz
18 543 609 zł
14 943 609 zł
Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe realizowane w 35 dzielnicach
3 600 000 zł
Kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie
PROMOCJA
Budżet Obywatelski 2020

Jak złożyć projekt?

1 Zarejestruj się w elektronicznym systemie naboru wniosków poprzez stronę internetową www.gdansk.pl

Wypełnij elektronicznie formularz wniosku.
2 Własność terenu, koszt czy plany zagospodarowania pomogą sprawdzić urzędnicy – zadzwoń, napisz
3 Wydrukuj wypełniony formularz, zbierz 1 podpis poparcia i przekaż formularz do Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Harmonogram

6-19 III
20 III - 16 IV
16 IV - 31 VII
do 20 VIII
9-23 IX
do 30 IX
kampania informacyjna
przyjmowanie propozycji projektów do realizacji
ocena zgłoszonych projektów pod względem możliwości ich wykonania
losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
głosowanie nad propozycjami
ogłoszenie listy wybranych projektów