Brzeźno
Powierzchnia: 2,74 km2
Liczba ludności: 12287 osób
Gęstość zaludnienia: 4483 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
454 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III

58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186 (Osiedle Garnizon)
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VI w Gdańsku

58 521 17 22
ul. Kasztanowa 6
Komendant komisariatu – kom. Marek Włodarczyk

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 1
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Rada dzielnicy

Rada Osiedla Brzeźno

Skład Rady Dzielnicy
Mateusz Błażewicz, Daria Dampc – Dowbór, Jarosław Gudzowski, Alina Jażdżewska, Jarosław Kucharski, Dorota Kuś, Dariusz Lewandowski, Marcin Łukjanowicz, Piotr Mazurek, Patrycja Mikos – Studnicka, Grażyna Mirosław, Jan Szabłowski, Cezary Śpiewak – Dowbór, Aleksandra Wójcik, Grzegorz Zieliński

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Cezary Śpiewak-Dowbór

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Aleksandra Wójcik

Członek Zarządu
Dorota Kuś, Jarosław Gudzowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Alina Jażdżewska

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Marcin Łukjanowicz

Siedziba
Dworska 27, 80-506 Gdańsk

Telefon
(58) 341-29-40

E-mail:
kontakt@radadzielnicybrzezno.pl

Portal
www.radadzielnicybrzezno.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Brzeźno

Dyżury
- każda I środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00
- każda III środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1050/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1161/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1349/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/55/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/122/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy