Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Przymorze Wielkie
Powierzchnia: 3,12 km2
Liczba ludności: 27693 osób
Gęstość zaludnienia: 8885 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

baner
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Przymorze Wielkie
762 900 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I

58 556 32 30; 58 553 47 60
ul. Gospody 19a
Kierownik Referatu – Andrzej Aniołczyk
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku

58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł.insp. Stanisław Grobelski

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 5
Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Adamczyk Daniel, Chmielecki Andrzej, Czermiński Michał, Frankowska Jolanta, Heyke Wojciech, Janota Mateusz, Kalinowski Leszek, Klawikowska Iwona, Klein Patryk, Kolatzek Krzysztof, Patejuk Alicja, Pietrzak Piotr, Pomieczyńska Elżbieta, Ptaszyński Grzegorz, Rotocka-Kamińska Eliza, Rozenberg Adam, Rutkowska Teresa, Skrzypski Krzysztof, Wysiecki Mikołaj, Zielke Zbigniew

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Krzysztof Skrzypski - tel. 508-186-023

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Grzegorz Ptaszyński

Czlonkowie Zarządu
Iwona Klawikowska, Teresa Rudkowska

Przewodnicząca Rady Dzielnicy
Jolanta Frankowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy
Andrzej Chmielecki

Siedziba
ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk (budynek GIMNAZJUM nr 19)

Telefon
58 761-45-97 wew. 27

E-mail:
rada@przymorzewielkie.pl

Portal
www.przymorzewielkie.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Dyżury

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1066/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1191/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1365/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/71/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/138/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.