Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Przymorze Wielkie
Powierzchnia: 3,24 km2
Liczba ludności: 27015 osób
Gęstość zaludnienia: 8338 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
Biuro Prezydenta, Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 337c
tel.: (+48 58) 323 65 46

Gdańskie Centrum Kontaktu
tel.: 58 52 44 500
e-mail.: kontakt@gdansk.gda.pl

baner
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Przymorze Wielkie
654 026 zł
w tym Zielony Budżet Obywatelski 130 805 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I

58 556 32 30, 58 553 47 60
ul. Gospody 2c
Kierownik Referatu – Paweł Zabrocki
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku

58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł. insp. Dariusz Janicki

www.gdansk.policja.gov.pl
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 5
Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe
Rada dzielnicy

Kadencja 2019-2024

Skład Rady Dzielnicy 

Babienko Aleksander

Chmielecki Andrzej

Czapliński Piotr

Czermiński Michał

Dolińska-Kowalska Agnieszka

Drzymała Leszek

Gacoń Daria

Grelowski Łukasz

Jandy Mirosław

Janota Mateusz

Kneba Karolina

Kolatzek Krzysztof

Ptaszyński Grzegorz

Rozenberg Adam

Rudnicka-Ciszek Halma

Skrzypski Krzysztof

Twerd Ryszard

Umławska Wioleta

Wysiecki Mikołaj

Yates Bożena

Zielke Zbigniew

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
Krzysztof Skrzypski - tel. 508-186-023

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
Grzegorz Ptaszyński

Czlonkowie Zarządu 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy 
Rozenberg Adam

Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy 
Kneba Karolina

Siedziba 
ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk (budynek GIMNAZJUM nr 19)

Telefon
58 761-45-97 wew. 27

E-mail: 
rada@przymorzewielkie.pl
przymorzewielkie@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.przymorzewielkie.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie 

Dyżury
każda środa 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1066/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1191/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1365/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/71/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/138/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.