Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Wzgórze Mickiewicza
Powierzchnia: 0,52 km2
Liczba ludności: 2497 osób
Gęstość zaludnienia: 4802 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
Biuro Prezydenta, Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 337c
tel.: (+48 58) 323 65 46

Gdańskie Centrum Kontaktu
tel.: 58 52 44 500
e-mail.: kontakt@gdansk.gda.pl

baner
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Wzgórze Mickiewicza
247 534 zł
w tym Zielony Budżet Obywatelski 49 507 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V

58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu – Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji I w Gdańsku

58 321 67 22
ul. Platynowa 6F
Komendant komisariatu – nadkom. Celina Bemowska

www.gdansk.policja.gov.pl
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 3
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Rada dzielnicy

Kadencja 2019-2024

Skład Rady Dzielnicy

Aleksandrowicz Piotr

Beszterda Iwona

Buraczewska Joanna

Cybal-Mikołajewska Beata

Dagil Przemysław

Juraczko Zygmunt

Juraczko Kazimiera

Kaszuba Bożena

Klonowski Marcin

Knitter Krzysztof

Kubacka Elżbieta

Kurant Marek

Matyjas Aleksandra

Ułaś Artur

Wysocki Zdzisław

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
Krzysztof Knitter

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
Beata Cybal-Mikołajewska

Członek Zarządu

Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Wysocki Zdzisław

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy 
Matyjas Aleksandra

Siedziba
ul. Jacka Soplicy 15, 80-119 Gdańsk

Telefon/fax.
693-813-109

E-mail: 
rada@wzgorzemickiewicza.pl

Portal
www.wzgorzemickiewicza.pl

Facebook

Dyżury
każdy II wtorek m-ca 19:00-20:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1078/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LII/1377/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/83/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/150/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.