Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Wzgórze Mickiewicza
Powierzchnia: 0,53 km2
Liczba ludności: 2487 osób
Gęstość zaludnienia: 4713 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

baner
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Wzgórze Mickiewicza
212 000 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V

58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu - Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji I w Gdańsku

58 321 67 22
ul. Platynowa 6F
Komendant komisariatu – mł.insp. Krzysztof Kaczmarek

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 3
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Joanna Buraczewska, Beata Cybal – Mikołajewska, Zygmunt Juraczko, Kazimiera Juraczko, Bożena Kaszuba, Adam Kępa, Marcin Klonowski, Krzysztof Knitter, Elżbieta Kubacka, Justyna Kulling – Bogdan, Marek Kurant, Michał Piecek, Joanna Słowińska, Adam Suchanek, Marcin Terlecki

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Krzysztof Knitter

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Beata Cybal-Mikołajewska

Członek Zarządu
Adam Kępa, Michał Piecek

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Marek Kurant

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Justyna Kulling-Bogdan

Siedziba
ul. Jacka Soplicy 15, 80-119 Gdańsk

Telefon/fax.
693-813-109

E-mail:
rada@wzgorzemickiewicza.pl

Portal
www.wzgorzemickiewicza.gda.pl

Facebook

Dyżury
każdy II wtorek m-ca 19:00-20:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1078/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LII/1377/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/83/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/150/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.