Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Strzyża
Powierzchnia: 1,09 km2
Liczba ludności: 5361 osób
Gęstość zaludnienia: 4935 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
277 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III

58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186 (Osiedle Garnizon)
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji III w Gdańsku

58 521 15 22
ul. Biała 1A
Komendant komisariatu – mł.insp. Zbigniew Skowronek

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Mirosław Andrejko, Tomasz Antoniak, Maria Bernolak – Szczypior, Marcin Błędkowski, Zofia Domoń, Wojciech Ilczyszyn, Andrzej Kurek, Dariusz Majorek, Elżbieta Michalska, Agnieszka Morawiec – Świerzyńska, Piotr Olszewski, Piotr Osiecimski, Piotr Piotrowski, Maria Prokopowicz, Andrzej Witkiewicz

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Andrzej Witkiewicz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Piotr Piotrowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Piotr Osiecimski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Agnieszka Morawiec - Świerzyńska

Siedziba 
ul. Ks. Sychty 12/14, 80-276 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 520-27-92

E-mail:
zarzad@strzyza.pl

Portal
www.strzyza.pl

Facebook
Rada i Zarząd Dzielnicy Strzyża

Dyżury
poniedziałek 16:00-18:00, czwartek 16:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1070/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1178/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1369/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/75/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/142/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.