Młyniska
Powierzchnia: 4,18 km2
Liczba ludności: 2846 osób
Gęstość zaludnienia: 681 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
213 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy II

58 301 30 11 wew. 150
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Grzegorz Pawlak
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Krystyna Adamska, Tomasz Biernacki, Urszula Chrzan-Boniecka, Ewa Cegielna, Krzysztof Dzienis, Jolanta Gauden, Iwona Gergelewicz, Weronika Harasimowicz, Lucjan Kegel, Anna Kobylska, Agnieszka Kowalska, Wiesław Majsik, Małgorzata Strugała, Monika Strugała, Lidia Zawacka

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Monika Strugała

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Agnieszka Kowalska 

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Krzysztof Dzienis

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Ewa Cegielna

Siedziba 
ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 520-45-72

E-mail:
mlyniska@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.mlyniska.gda.pl

Dyżury

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1057/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1167/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1356/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/62/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/129/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy