PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Archiwum

Archiwum
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W tym miejscu zamieszczamy zarchiwizowane materiały z działalności Biura Architekta Miasta, a także starsze publikacje i materiały z przeprowadzonych konkursów, których organizatorem był Referat Planów i Marketingu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, rozwiązany z chwilą utworzenia BAM. Starsze materiały będziemy zamieszczać sukcesywnie, w miarę postępu prac archiwizacyjnych.

 

 

> KONKURSY


> NAJLEPSZA GDAŃSKA REALIZACJA ARCHITEKTONICZNA

> KONKURS STUDENCKI

INNE

 

 

> PUBLIKACJE


 

 

WYDARZENIA


> KONFERENCJE I SEMINARIA

> GDAŃSKIE DEBATY MIEJSKIE

 1. Doświadczenia miast polskich we wdrażaniu innowacji przestrzennych (12.05.2021)
 2. Gandawa, Londyn, Sztokholm. Kreowanie i realizacja nowoczesnej polityki przestrzennej (25.05.2021)
 3. O tożsamości gdańskiej architektury (30.06.2021)
 4. Dialog społeczny w kształtowaniu przestrzeni
 5. Park kulturowy, szanse i wyzwania (22.09.2021)
 6. Zielona i niebieska infrastruktura miasta (6.10.2021)
 7. Planowanie i dialog społeczny (20.10.2021)
 8. Tożsamość Gdańskiej Architektury - Spojrzenie z Zewnątrz (22.11.2021)
 9. Nowy Europejski Bauhaus (8.12.2021) 
 10. Miasto 15-minutowe (25.01.2022) 
 11. Miasto zorientowane na tranzyt (08.22.2022) 
 12. Miasto Odporne na Zmiany Klimatu (22.02.2022) 
 13. Miasto Inteligentne (8.03.2022)
  Ukraina Gdańskowi - debata specjalna (29.03.2022)
 14. Miasto zrównoważone (12.04.2022)
 15. Miasto produktywne (10.05.2022)
 16. Miasto w procesie odnowy (6.06.2022)
 17. Miasto przyjazne (7.07.2022)
 18. Przestrzenie publiczne i ich znaczenie (8.11.2022)


> WYDARZENIA ZWIĄZANE Z RĄDA INTERESARIUSZY MŁODEGO MIASTA I POLSKIEGO HAKA >>

> WYKŁADY OTWARTE

INNE

 

 

INNE


>> ARCHITEKCI GDAŃSKA