PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konferencje, seminaria

Konferencje, seminaria
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 


Przekształcanie miast

Kształtowanie polityk rozwojowych


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
GDAŃSK, 6-7 LISTOPADA 2023

Miasto Gdańsk | Politechnika Gdańska | Towarzystwo Urbanistów Polskich | ECTP-CEU | ISOCARP

Transforming Cities

Shaping development policies


INTERNATIONAL CONFERENCE
GDANSK, NOVEMBER 6th-7th, 2023

City of Gdansk | GdanskTech | Society of Polish Town Planners | ECTP-CEU | ISOCARP

Przekształcanie miast - banner PL
Transforming Cities - banner EN

„Zieleń i Woda. Projekty dla Gdańska”

SEMINARIUM 
GDAŃSK 6/03/2023

Zieleń i woda - banner 16x9b

 


Elastyczne planowanie

Poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
GDAŃSK, 1-2 GRUDNIA 2022

Miasto Gdańsk | Politechnika Gdańska | Towarzystwo Urbanistów Polskich

Flexible Planning

In search for innovative planning
instruments


INTERNATIONAL CONFERENCE
GDANSK, DECEMBER 1st-2nd, 2022

City of Gdansk | GdanskTech | Society of Polish Town Planners

Flexible Planning - banner PL

Flexible Planning - banner EN

 Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym

SEMINARIUM 
GDAŃSK 3/11/2022 

Seminarium - plakat