PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Elastyczne planowanie. Poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych

Elastyczne planowanie. Poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Konferencja odbyła się w dniach 1-2.12.2022. Poniżej publikujemy linki do zapisu wideo całości wydarzenia (szczegóły programu z tytułami wystąpień i nazwiskami prelegentów tutaj>>):

 


Więcej o konferencji poniżej:
Flexile Planning - banner PL

ISOCARP Regional Event
 
 >> GO TO THE ENGLISH SITE  English version

 

 

 

Problematyka konferencji

Współczesne procesy rozwoju miast stają się coraz bardziej zróżnicowane niż nawet w niedalekiej przeszłości. Równocześnie dyskusje dotyczące warsztatu planistycznego skupiają się głównie na celach i zasadach zrównoważonej transformacji przestrzeni zurbanizowanej, rzadko dotykając kwestii ich wdrażania i instrumentalizacji. Dotyczy to zarówno sposobu dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami planistycznymi jak i modelami i instrumentami wdrożeniowymi. Mimo iż takie kwestie jak rozwijanie procesów partycypacyjnych i włączanie wszystkich interesariuszy w dyskusje nad kierunkami przekształceń miast coraz częściej są dyskutowane i wdrażane w naszej praktyce, to nie są one elementem powszechnej praktyki ani też elementem systemu prawnego. Dzieje się tak m.in. z uwagi na fakt, iż ciągle poszukujemy najlepszych możliwych, innowacyjnych i odpowiadających na zróżnicowane współczesne potrzeby instrumentów planistycznych, które nie są jeszcze skodyfikowane i nie stały się elementami prawodawstwa planistycznego.

Głównym celem organizacji międzynarodowej konferencji „Elastyczne planowanie” jest prezentacja i dyskusja obecnie analizowanych i wdrażanych instrumentów planistycznych, które nie są jeszcze częścią formalnej procedury planistycznej. Intencją organizatorów jest udział praktyków (planistów i projektantów), przedstawicieli sektora publicznego (prezydentów miast, radnych, architektów miast i planistów miejskich), przedstawicieli świata nauki i innych profesjonalistów zajmujących się kształtowaniem innowacyjnych instrumentów planowania i rozwoju miast.

Program konferencji obejmuje szereg sesji, w tym:

  • Wystąpienia wprowadzające – dotyczące zarówno współczesnych pryncypiów i zasad rozwoju miejskiego jak i praktyk wiążących się z procesami planistycznymi i rozwojowymi
  • Przedstawienie dobrych praktyk wywodzących się z różnych przedsięwzięć planistycznych, w tym o charakterze nieformalnym – warsztatów, seminariów, dyskusji, etc.
  • Dyskusje na temat kluczowych zagadnień dla przyszłości praktyki planistycznej – w tym kwestii partycypacji i współkreacji struktur miejskich
  • Refleksje na temat zależności pomiędzy zasadami rozwoju miast, metodami planowania oraz praktyką wdrażania wypracowanych rozwiązań.

Konferencja pozwolić ma na wymianę dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz przyczynić się do ugruntowania w skali lokalnej działań zmierzających do modernizacji warsztatu planistycznego – w tym uzupełnienia planowania formalnego o nowe komponenty. Równocześnie konferencja stanie się miejscem prezentacji nowej agendy planistycznej dla Miasta Gdańska.

 


 

 

Program

 

>>>Program-thumb

 


 

 

Biogramy prelegentów

 

>>>
razem

 

 


 

 

Miejsce

Politechnika Gdańska, Aula na 3 piętrze w Gmachu Głównym (nr 1 na mapce kampusu: https://campus.pg.edu.pl/)

FOT_6247_380x270_2-1024x728
 

 

 

Organizacja

Wydarzenie to jest współorganizowane przez Miasto Gdańsk, Politechnikę Gdańską oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich.Organizatorzy900PGStanie się ono także Seminarium Regionalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP). W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele Europejskiej Rady Urbanistów (European Council of Town Planners) oraz Globalnej Sieci Planistów (Global Planners Network).
Konferencja zorganzowana zostanie wyłącznie w trybie stacjonarnym. Zapewnione zostaną tłumaczenia symultaniczne. Całość obrad zostanie nagrana, co pozwoli na udostępnienie wszystkim zainteresowanym całości omawianej w trakcie wydarzenia problematyki na stronie Biura Architekta Miasta Gdańska: www.gdansk.pl/bam

 


 

 

Rejestracja i kontakt

Udział w konferencji jest darmowy, jednakże konieczna jest rejestracja.
Uwaga: rejestracja trwa do poniedziałku 28.11.2022.
Każda osoba zainteresowana udziałem jest proszona o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres sekretariatu konferencji:

city.arch@gdansk.gda.pl

 


 

 

Patronat

International Society of City and Regional Planners
ISOCARP
Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
KAiU 1.PNG
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Polskiej Akademii Nauk
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju300
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacj300i
European Council of Spatial Planners
ECTP300