PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Program konferencji Elastyczne planowanie

Program konferencji Elastyczne planowanie
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PROGRAM KONFERENCJI
Elastyczne planowanie. Poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych

Gdańsk 1-2 grudnia 2022 | Politechnika Gdańska, Gmach Główny

 

1 GRUDNIA, CZWARTEK

9.15–10.45 

WYKŁAD WPROWADZAJĄCY

 • Niezbędny składnik do tworzenia miast nadających się do zamieszkania
  Dhiru Thadani, ISOCARP
10.45–11.15

PRZERWA KAWOWA

11.15–11.30

OTWARCIE KONFERENCJI

 SESJA 1

ZNACZENIE ELASTYCZNEGO PLANOWANIA W KSZTAŁTOWANIU WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW
Prowadzenie: Piotr Lorens

11.30–11.50 
 • Innowacje w planowaniu: współczesne narzędzia i podejścia planistyczne
  Pietro Elisei, ISOCARP
11.50–12.10
 • Przyjęcie bardziej elastycznego i dyskrecjonalnego podejścia w Europie: wkład profesjonalnych planistów
  Janet  Askew
  , ECTP-CEU
12.10–12.25
 • Kierunki zmian w systemie planistycznym w Polsce
  Tomasz Majda
  , TUP
12.25–12.40
 • Elastyczność planowania a elastyczność prawa. Przegląd środków techniki prawodawczej służących uelastycznieniu regulacji ustawowych
  Jakub Szlachetko
  , Uniwersytet Gdański
12.40–12.55
 • Brakujące ogniwo – trzecia skala planowania w doświadczeniach Łodzi
  Aneta Tomczak
  , TUP
12.55–13.10
 • Inauguracja projektu DecydujMY! - o edukacji w partycypacji, a także o współpracy międzysektorowej
  Martyna Nagórska, TUP
13.10–13.30 DYSKUSJA
13.30–14.30 OBIAD
SESJA 2 ELASTYCZNE PLANOWANIE W SYSTEMIE PLANISTYCZNYM
Prowadzenie: Janet  Askew
14.30–14.50
 • System planowania, którego potrzebujemy - jak przeglądać i reformować twarde i miękkie przepisy i określać konwencje dotyczące planowania w skali krajowej i miejskiej
  Frank D’hondt
  , ISOCARP
14.50–15.20
15.20–15.35
 • Doświadczenia w kompleksowym planowaniu rozwoju – przykład Portu Praskiego w Warszawie
  Szymon Wojciechowski
  , APA Wojciechowski Architekci
15.35–15.50
 • Doświadczenia w kompleksowym planowaniu rozwoju – przykład Młodego Miasta w Gdańsku
  Paweł Majkusiak
  , JEMS Architekci
15.50–16.00 DYSKUSJA
16.00–16.30 PRZERWA KAWOWA
SESJA 3
ELASTYCZNE PLANOWANIE WE WSPÓŁCZESNEJ PRAKTYCE
Prowadzenie: Frank D’hondt
16.30–16.50
 • Doświadczenia profesjonalne w kompleksowym planowaniu
  Markus Hedorfer
  , ECTP-CEU
16.50–17.10
 • Czy nieformalne planowanie powiązane z masterplanowaniem może podnieść jakość przestrzeni i realizacji urbanistycznych
  Guy Vloebergh
  , OMGEVING cv – Antwerp University
17.10–17.25
 • Koncepcja urbanistyczna i plan struktury w planowaniu procesów miastotwórczych na terenach zdegradowanych
  Michał Stangel
  , Politechnika Śląska
17.25–17.40
 • Kooperacja w rozwoju urbanistycznym w obszarach centralnych i przedmiejskich – dwie dobre praktyki z Lipska
  Luise Kneipel, Thomas Mehlhorn
  , City of Lepizig
17.40–18.00 DYSKUSJA
19.00 Koktajl, wieczór w Olivia Business Centre

 

2 GRUDNIA, PIĄTEK

 9.00–9.30

SESJA SPECJALNA

 • Nowa Agenda Urbanistyczna dla Gdańska
  Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
 SESJA 4

ELASTYCZNE PLANOWANIE JAKO WYNIK WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ EKSPERTÓW, NAUKOWCÓW I PRAKTYKÓW
Prowadzenie: Agnieszka Zimnicka

9.30–9.45
 • Masterplany jako współczesne instrumenty kształtowania struktur miejskich o charakterze kompleksowym
  Weronika Mazurkiewicz
  , TUP, PG
9.45–10.00
10.00–10.15
10.15–10.30
10.30–11.00 PRZERWA KAWOWA
SESJA 5 ELASTYCZNE PLANOWANIE W KONTEKŚCIE SYSTEMÓW FORMALNYCH
Prowadzenie: Pietro Elisei
11.00–11.20
 • Wrocław: Recykling przestrzeni w duchu SDG
  Jakub Mazur
  , Wiceprezydent Miasta Wrocławia
11.20–11.40
 • „NIE-STANDARDOWE” uzupełnianie systemów planowania ustawowego
  Markus Appenzeller
  , MLA+, ISOCARP
11.40–12.00
 • Instrumenty elastycznego planowania w Polsce – praktyka i perspektywy
  Łukasz Mikuła
  , UAM Poznań
12.00–12.15
 • Blaski i cienie elastycznego planowania przestrzennego - głos z Londynu
  Agnieszka
  Zimnicka, London Borough of Tower Hamlets
12.15–12.30
 • Narzędzia konsultacji społecznych zastosowanych przy sporządzaniu nowego Studium Warszawy
  Monika Konrad
  , UM Warszawa
12.30–12.45
 • Rozwój i elastyczność – doświadczenia planistyczne Kataru
  Sławomir
  Ledwoń, Ministry of Municipality, Qatar
12.45–13.00 DYSKUSJA
13.00–14.00 OBIAD
SESJA 6 ELASTYCZNE PLANOWANIE W DOŚWIADCZENIACH MIAST
Prowadzenie: Izabela Mironowicz
14.00–14.20
 • Wykorzystanie projektowania urbanistycznego w planowaniu polskich miast – różne skale i możliwości
  Krystyna Solarek
  , TUP, Politechnika Warszawska
14.20–14.40
 • Budowanie lepszej Brukseli
  Kristiaan Borret
  , BMA Brussels – Architekt Miasta Brukseli
14.40–15.00
 • Praktyka elastycznego planowania na przykładzie Warszawy
  Marlena Happach
  , Architekt Miasta Warszawy
15.00–15.20
 • Marzenie i ,,REAL''- studium przypadku planistycznego opowieść o Nowym Centrum Łodzi
  Marek Janiak
  , Architekt Miasta Łodzi
15.20–15.30 DYSKUSJA
15.30–16.00 PRZERWA KAWOWA
SESJA 7 WYBRANE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA SYSTEMÓW ELASTYCZNEGO PLANOWANIA
Prowadzenie: Piotr Lorens
16.00–16.20
 • Polepszanie stanu przestrzeni poprzez wykorzystanie struktur podziemnych
  Antonia Cornaro
  , ETH & ITACUS
16.20–16.40
 • Przebudowa dzielnic miejskich – z wykorzystaniem doświadczeń programu Young Professional Think Deep Programme
  Petr Salak
  , ITACUS
16.40–17.00
17.00–17.20
 • Doświadczenia Wiednia we współczesnym rozwoju miejskim
  Manfred Schrenk
  , REAL CORP, ISOCARP
17.20–17.40
 • Architektura planowania – akceptacja kompleksowości przestrzeni
  Jacek Rymaszewski
  , SLETH
17.40–18.00 DYSKUSJA
18.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

Do pobrania program w formacie A5 (pdf): Elastyczne planowanie - program konferencji (A5)