PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Prelegenci i paneliści konferencji "Elastyczne planowanie"

Prelegenci i paneliści konferencji "Elastyczne planowanie"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przedstawiamy prelegentów i panelistów konferencji
Elastyczne planowanie. Poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych
(w kolejności alfabetycznej):

Markus Appenzeller
Monika Arczyńska
Janet Askew
Kristiaan Borret
Antonia Cornaro
Frank D’hondt
Aleksandra Dulkiewicz
Pietro Elisei
Marlena Happach
Markus Hedorfer
Marek Janiak
Hendrik W van der Kamp
Luise Kneipel
Monika Konrad
Małgorzata Kostrzewska
Zuzana Ladzianska
Sławomir Ledwoń
Piotr Lorens
Tomasz Majda
Paweł Majkusiak
Justyna Martyniuk-Pęczek
Jakub Mazur
Weronika Mazurkiewicz
Thomas Mehlhorn
Łukasz Mikuła
Izabela Mironowicz
Martyna Nagórska
Łukasz Pancewicz
Jacek Cezary Rymaszewski
Petr Salak
Krystyna Solarek
Michał Stangel
Jakub Szlachetko
Dhiru Thadani
Aneta Tomczak
Guy Vloebergh
Justyna Wieczerzak
Szymon Wojciechowski
Agnieszka Zimnicka

 


 
Markus Appenzeller

Markus Appenzeller

Architekt – Urbanista – Wykładowca

Od początku swojej kariery pracuje na pograniczu architektury, krajobrazu i planowania. Pracując dla Office of Metropolitan Architecture oraz KCAP Architects & Planners, kierował pracami planistycznymi wielkoskalarnych projektów urbanistycznych oraz architektonicznych w Europie i Azji. W 2012 roku był współzałożycielem MLA+, wielodyscyplinarnej firmy architektoniczno-planistyczno-konsultingowej, zatrudniającej obecnie około 120 osób w biurach w Rotterdamie, Berlinie i Shenzhen.

MLA+ koncentruje się na ważnych kwestiach związanych z miastami – urbanizacją, rewitalizacją, mieszkalnictwem, zmianami klimatu i koniecznością dostosowaniach naszego stylu życia do tych zmian.

Poza działalnością zawodową Markus zajmuje się edukacją. Wykładał w Berlage Institute w Rotterdamie, Urban Transformation School w Sankt Petersburgu i Moscow School of Architecture, w 2017 roku został mianowany kierownikiem Katedry Urbanistyki w Amsterdam Academy of Architectur. Markus opublikował liczne teksty na tematy związane z urbanistyką i projektowaniem, ostatnio o planowaniu w obszarze postradzieckim, a także dla miasta Shenzhen w Chinach, przedstawia także aktualne dyskursy o tematyce przestrzennej na swoim blogu The Daily Urban Dose.


 

Monika Arczyńska

dr Monika Arczyńska

Współzałożycielka A2P2 architecture & planning, firmy konsultingowo-projektowej zajmującej się  m.in. masterplanami (Stare Świdry w Warszawie, Stocznia Cesarska w Gdańsku z Henning Larsen i BBGK), przestrzeniami publicznymi (woonerf w ul. Abrahama w Gdyni, z NANU) i działaniami partycypacyjnymi w całym kraju. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft, adiunktka na Politechnice Gdańskiej. Jej praca doktorska dotyczyła relacji między społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. Adiunkt na Politechnice Gdańskiej, wykłada również na studiach podyplomowych. W latach 2006-2017 była związana z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, m.in. nagrodzone Aga Khan Award Muzeum Palestyny na Zachodnim Brzegu, Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie i centrum obsługi turystów Giant’s Causeway w Północnej Irlandii. Współpracuje z „A&B”, „Architekturą-Murator” i czeskim „INTRO”, jest członkinią gdańskiej MKUA oraz Gdańskiej Rady Architektury.


 

Janet Askew

Janet Askew, MRTPI

Przewodnicząca European Council of Spatial Planners (ECTP-CEU)

Janet Askew jest dyplomowanym planistą miejskim z 50-letnim doświadczeniem zawodowym. Jest przewodniczącą European Council of Spatial Planners. Przez wiele lat odgrywała bardzo aktywną rolę w środowisku urbanistów, była prezesem Royal Town Planning Institute (RTPI). Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze publicznym i prywatnym oraz akademickim. Przez wiele lat prowadziła Bristol School of Planning and Architecture w Bristolu, a obecnie jest profesorem prawa w zakresie planowania przestrzennego na Uniwersytecie Ulster w Irlandii Północnej. Jej głównym obszarem badań jest prawo planowania przestrzennego, specjalizuje się w reżimach i regulacjach prawnych. Jest członkiem the International Platform of Experts in Planning Law, wynikiem czego pełniła funkcję doradcy w kwestiach dotyczących reformy systemów planowania w wielu krajach europejskich. Pracowała na terenie całej Wielkiej Brytanii, prowadziła również liczne wykłady, w tym wygłaszając liczne przemówienia, w Europie oraz w Chinach, Singapurze, Tajwanie, Australii, Ameryce i Hongkongu.


 

Kristiann Borret

Kristiaan Borret 

Jest bouwmeester – maître architecte Regionu Stołecznego Brukseli od 2015 roku. Bouwmeester to niezależny urzędnik państwowym, który stymuluje i kontroluje jakość projektów i planów urbanistycznych.

Wcześniej zajmował to samo stanowisko w Antwerpii (2006-2014), a obecnie pracuje również dla miasta Amsterdam jako osoba nadzorująca dwa główne obszary transformacji struktury miejskiej Oostenburg (od 2017) i Hamerkwartier (od 2020).

Od 2005 roku jest profesorem urbanistyki na Uniwersytecie w Gandawie.

Jego karierę zawodową wyznacza ścisły związek między teorią a praktyką, między projektowaniem a polityką, między architekturą a urbanistyką, między sektorem publicznym i prywatnym. Prowadzi również badania teoretyczne nad współczesnymi przemianami miasta. Brał udział w różnych projektach przekształceń urbanistycznych w Belgii, Holandii i Francji.

W 2013 roku Kristiaan Borret otrzymał Nagrodę Kultury Flamandzkiej w dziedzinie architektury.


 

Antonia Cornaro

Antonia Cornaro

Magister planowania urbanistycznego (New York University), ma 25-letnie doświadczenie w pracy jako planista w zakresie urbanistyki i transportu zarówno dla sektora publicznego i jak i prywatnego w Nowym Jorku, Londynie, Wiedniu i Zurychu. Pracowała m.in. w nowojorskim Department of City Planning, Parsons Brinckerhoff (obecnie WSP Austrian Institute of Regional Planning (ÖIR) oraz w wielodyscyplinarnej firmie inżyniersko konsultingowej EBP z siedzibą w Zurychu.

W swojej obecnej pracy jako ekspert do spraw przestrzeni podziemnej dla Amberg Engineering, znanej na całym świecie szwajcarskiej firmy specjalizującej się w projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą podziemną, koncentruje się na miejskiej przestrzeni podziemnej w celu zwiększenia mobilności, żywotności i odporności obszarów miejskich.

Są to również kluczowe tematy dla jej pracy jako współprzewodniczącej ITACUS, (International Tunnel and Underground Space Association’s Committee on Underground Space). Przedmiotem jej zainteresowań są miasta, globalny i zrównoważony rozwój, na temat ten wydała wiele publikacji oraz przeprowadziła dużo wykładów. Wraz z Han Admiraal jest współautorką książki “Underground spaces unveiled: planning and creating the cities of the future”, ICE, 2018, która zdobyła nagrodę ISOCARP Gerd Albers za najlepszą książkę.

Wykłada również w Federal Institute of Technology, ETH Zurich. Prowadzi kurs Semester lecture Planning of Underground Space dla uczestników studiów magisterskich na kierunku architektura, zagospodarowanie przestrzenne i inżynieria lądowa.


 

Frank-Dhondt

Frank D’hondt

Sekretarz Generalny, Członek Komitetu Wykonawczego International Society of City and Regional Planners (ISOCARP)

Frank jest członkiem założycielem i dyrektorem Territorial Capital Institute, platformy opartej na wiedzy do wymiany teorii i praktyki o tematyce zintegrowanego rozwoju przestrzennego i kreowania przestrzeni publicznych. Frank w działaniach tych opiera się na swoich doświadczeniach w zakresie Nowej Agendy Miejskiej oraz International Guidelines on Urban and Territorial Planning.
Frank przepracował 15 lat w krajach Unii Europejskiej, gdzie zajmowała się głównie kwestiami planowania transgranicznego i transnarodowego, a następnie przez kolejne 15 lat poza UE, m.in. w Kosowie, Palestynie, Nepalu, Afganistanie, Emiratach Arabskich, Kenii, Mjanmie, Chinach, Japonii, regionie Karaibów, Timorze Wschodnim, Gambii i Somalii. Frank specjalizuje się w krajowej polityce miejskiej, planowaniu metropolitalnym, planowaniu odbudowy po konfliktach / katastrofach oraz partycypacyjnym tworzeniu koncepcji i kreowaniu przestrzeni publicznych. Wraz z UN-Habitat Frank opublikował książkę „Visioning as Participatory Planning Method” i sporządził szkic podręcznika “International Guidelines on Urban and Territorial Planning (IGUTP)”.
Frank brał udział w kilku światowych kongresach ISOCARP, współorganizował UPATS w Gazie, Palestynie i Whan w Chinach, a także współpracował w przygotowaniu publikacji ISOCARP Review.


 

Aleksandra Dulkiewicz

Aleksandra Dulkiewicz

Polska samorządowiec i prawniczka. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. Studiowała prawo na Uniwersytecie Gdańskim i Paris Lodron University w Salzburgu. Zaczęła od zdobywania szlifów u boku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jako jego asystentka. Uczestniczyła w przygotowaniach Gdańska do UEFA EURO 2012™. Brała udział w powstaniu Europejskiego Centrum Solidarności.
W marcu 2017 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powierzył jej stanowisko swojego zastępcy ds. polityki gospodarczej. Podczas wyborów samorządowych w 2018 r. była szefową sztabu wyborczego Pawła Adamowicza „Wszystko dla Gdańska”.
Po tym, jak nożownik 13 stycznia 2019 r. podczas finału WOŚP odebrał życie prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, przyjęła obowiązki pełniącej funkcję prezydenta Miasta Gdańska. W przedterminowych wyborach została wybrana Prezydentem Miasta Gdańska. Pełni funkcję wiceprezesa Rady Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz jest członkiem Zarządu Fundacji Unii Metropolii Polskich. Członkini Europejskiego Komitetu Regionów, przewodnicząca Grupy Roboczej Ukraina.


 

Pietro Elise

Pietro Elisei, dr inż.

Urbanista i planista regionalny, doświadczony naukowiec i kreator polityk. Jako konsultant współpracował z ministerstwami, miastami i mniejszymi miejscowościami w całej Europie. Zajmuje ważne stanowiska w międzynarodowych organizacjach urbanistów (PLANUM, ISOCARP), obecnie Prezes ISOCARP.

Międzynarodowy ekspert w dziedzinie polityki rewitalizacji miast, zintegrowanego planowania dla małych i średnich miast oraz tematów związanych z inteligentnymi miastami i planowaniem strategicznym. Współpracownik uniwersytetów i ośrodków badawczych w UE oraz międzynarodowych instytucji (Komisja Europejska: sekretariaty URBACT i UIA, UN-Habitat, UNECE) w zakresie ważnych zadań badawczych i planistycznych dotyczących miast i planowania przestrzennego. Dr Elisei często występuje jako główny prelegent na międzynarodowych konferencjach, opublikował także szereg artykułów naukowych na tematy związane z urbanistyką. Certyfikowany Kierownik Projektów i Trener, posiad ponad 20 lat różnorodnego doświadczenia zawodowego w tym zakresie.


 

Marlena Happach

Marlena Happach

architektka miasta, dyrektorka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, odpowiada za politykę przestrzenną Warszawy, w tym za nowe studium oraz plany miejscowe, a także za dialog na temat wizji miasta prowadzony m.in. w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury. Architektka i urbanistka, w latach 2012–2016 wiceprezeska, a następnie prezeska Oddziału Warszawskiego SARP. Wcześniej założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Środowiska Mieszkalnego ODBLOKUJ.


 

Markus Hedorfer

Markus Hedorfer, ECTP-CEU

Markus Hedorfer posiada uprawnienia planisty zagospodarowania przestrzennego we Włoszech. Urodził się i dorastał w południowych Niemczech, jednak w 1984 roku przeniósł się do Wenecji we Włoszech, gdzie ukończył studia z zakresu planowania miejskiego i regionalnego na Uniwersytecie IUAV. Jego działalność zawodowa rozpoczęła się w latach 90-tych i obejmowała, oprócz klasycznej działalności planistycznej, ewaluację wielowskaźnikową, planowanie środowiskowe w obszarze Laguny Weneckiej, rekultywację skażonych terenów, studia wykonalności, systemy informacji przestrzennej, kartografię i teledetekcję. W ostatnim czasie w swojej pracy coraz bardziej skupia się na wizji i tworzeniu scenariuszy przekształceń. Istotne elementy doświadczenia zawodowego zdobył we wschodnim regionie basenu Morza Śródziemnego (waloryzacja weneckiego dziedzictwa historycznego), w Angoli, Niemczech i oczywiście we Włoszech. Przez pierwsze 10-15 lat swojej aktywności zawodowej, dużą wagę przywiązywał także do badań naukowych i nauczenia akademickiego, głównie w IUAV. W 2010 roku był współzałożycielem HESC spatial consulting, prywatnej firmy planistycznej i projektowej z siedzibą w Wenecji, we Włoszech.

W 2002 roku wstąpił do ASSURB, włoskiego krajowego stowarzyszenia profesjonalnych planistów przestrzennych, które zostało założone w 1977 roku po tym, jak w 1971 roku zorganizowano we Włoszech powstał studia z zakresu "urbanistyki". W latach 2004-2010 i od 2016 członek Komitetu Wykonawczego, od 2017 delegat do ECTP-CEU, obecnie (2019-2022) także prezes.

Wiceprezes ECTP-CEU na dwuletni okres 2021-2023, jego główne zainteresowania i działania koncentrują się na zjawiskach migracji i integracji. Przewodniczył specjalnej grupie roboczej od 2018 r. do początku 2022 r., zajmuje się także promocją i wzmocnieniem pozycji zawodu planisty przestrzennego. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę stara się wspierać ukraińskich kolegów w ich wysiłkach w zakresie planowania powojennej odbudowy, współprzewodnicząc specjalnej grupie roboczej ECTP-CEU.


 

Marek Janiak ZDJ.JPG

prof. Marek Janiak

Profesor zwyczajny sztuki, dyplom  architekta (1979) u prof. Ludwika  Mackiewicza w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.
Od 1979 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Inst. Arch. i Urbanistyki PŁ, pełnił również funkcję profesora w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Czynny projektant, zrealizował i współrealizował ok. 200 projektów architektury i wnętrz, w tym wiele adaptacji w obiektach historycznych.
Od listopada  2011 pełni funkcję Architekta Miasta w Łodzi. W 2012 r. opracował  Strategię Przestrzenną Rozwoju Miasta Łodzi 2020+, w której główną tezą jest „Rozwój Miasta do Środka, oparty o wykorzystanie materialnego dziedzictwa kulturowego”.
Od ponad 40 lat działa i tworzy w obszarze sztuki współczesnej, głównie we współpracy z Grupą Łódź Kaliska.


 

Hendrik van der Kamp

Hendrik W van der Kamp

Po ukończeniu w 1978 roku Uniwersytetu Technologicznego w Eindhoven w Holandii, Hendrik W van der Kamp podjął pracę specjalisty ds. badań planistycznych w gminie Bunnik w Holandii. W 1982r przeniósł się do Irlandii, gdzie pracował jako Asystent Planisty w Radzie Hrabstwa Cork. W 1985 roku został starszym pracownikiem naukowym w An Foras Forbartha (Narodowy Instytut Badań nad Budownictwem i Planowaniem). Po jego likwidacji w 1987 roku został starszym inspektorem planowania w An Bord Pleanála. Na tym stanowisku zajmował się szeroką gamą projektów rozwojowych i zagospodarowania w całej Irlandii. W 1995 roku dołączył do grona wykładowców szkoły planowania przestrzennego na UCD. Dołączył do Dublin Institute of Technology w 1999 roku, gdzie był odpowiedzialny za rozwój programów studiów licencjackich i podyplomowych w zakresie planowania przestrzennego. W latach 2003-2017 był kierownikiem szkoły w DIT (Szkoła Inżynierii Transportu, Środowiska i Planowania), gdzie był odpowiedzialny za realizację szerokiej gamy programów. Od 2017 roku działa jako konsultant ds. planowania, doradzając klientom zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, a także organizacjom społecznym. W 2017 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Wydziału Architektury i Środowiska w Gengdan Institute w Beijing University of Technology (Chiny), gdzie naucza studentów i wspomaga kadr e akademicką.

Oprócz udzielania wsparcia w zakresie dotyczących planowania organizacjom społecznym, architektom i prywatnym deweloperom, udziela także porad i działa jako ekspert w ramach licznych organów sektora publicznego, w tym dla Departamentów Rządowych i dla Komisji Europejskiej. Ponadto występuje w roli moderatora spotkań i jest często zapraszany do przewodniczenia sesjom na dorocznej konferencji Environmental Ireland.

Był prezesem Irish Planning Institute oraz przewodniczącym Europejskiej Rady Planistów Przestrzennych w latach 2013-2015. W 2013 r. przeprowadził niezależny przegląd zaleceń dotyczących polityki i praktyki planowania w Irlandii. Był członkiem eksperckiej grupy doradczej ds. Strategii Przestrzennej Kraju oraz grupy doradczej ds. Krajowych Ram Planowania.

Niedawno objął honorowe stanowisko Sekretarza Generalnego ECTP (European Council of Spatial Planners).


 

Luise Kneipel

Luise Kneipel

Od 2020 roku pracuje w Wydziale Urbanistyki miasta Lipsk (Niemcy). Zajmuje się planowaniem rozwoju miast oraz projektami z zakresu partycypacji i zarządzania regionalnego. Studiowała geografię i urbanistykę w Lipsku, Amsterdamie i Berlinie.


 

Monika Konrad

Monika Konrad

Architektka, urbanistka, badaczka.

Aktualnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, zarządza zespołem sporządzającym projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy jako Generalny Projektant Studium.

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Erasmusa w Rotterdamie i Uniwersytetu w Lund. Praktykę zawodową zdobyła jako projektantka m.in. w pracowniach OMA i Claus en Kaan Architecten oraz w KB Strełka. Autorka standardów urbanistycznych i projektów strategicznych w skali ogólnomiejskiej. Projektantka licznych opracowań urbanistycznych oraz architektonicznych na terenie Europy, Afryki i Azji.


 

Małgorzata Kostrzewska

dr Małgorzata Kostrzewska

Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; ekspert metodyk w Centrum Nowoczesnej Edukacji na Politechnice Gdańskiej; Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich; opiekun Koła Naukowego Studentów Architektury „Hulaj Urban Squad”.

W swojej pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej zajmuje się edukacją architektoniczno-urbanistyczną, w tym dzieci, problematyką sportu, rekreacji i aktywności fizycznej w przestrzeni miejskiej, rolą sportu i rekreacji w procesie integracji i włączenia społecznego mieszkańców miast, zrównoważoną i aktywną mobilnością miejską. Drugim obszarem badawczym są historyczne uwarunkowania rozwoju miast, a zwłaszcza idee społecznej odpowiedzialności urbanistyki i architektury okresu modernizmu w kontekście dyskusji o warunkach i jakości życia we współczesnym mieście.

Autorka monografii, artykułów, publikacji, wystaw i wystąpień konferencyjnych odnoszących się do powyższych zagadnień. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych upowszechniające wiedzę architektoniczno-urbanistyczną.


 

Zuzana Ladzianska

dr Zuzana Ladzianska

Aktualnie pracuje jako starszy asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Planowania Przestrzennego w Institute of Management, Slovak University of Technology w Bratysławie. Od niedawna odpowiada za public relstions Instytutu i jest redaktorem naczelnym czasopisma Terra Spectra Planning Studies. Ukończyła studia magisterskie o kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury STU oraz studia doktoranckie w Institute of Management STU, tytuł jej dysertacji „Odzwierciedlenie zmian demograficznych w planowaniu przestrzennym Słowacji”. W latach 2008-2010 była członkiem DLGS (przy IOeR and TU Dresden) w Dreźnie w Niemczech. W ramach programów wymiany CEEPUS, Socrates-Erasmus i Erasmus, jako naukowiec wizytowała na wielu uniwersytetach, takich jak TU Salzburg, Austria, PG Gdańsk, Polska, CTU Praga, Czechy, University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania, gdzie aktywnie uczestniczyła w procesie dydaktycznym oraz w działalności badawczej.

Jest aktywnym członkiem zespołu badawczego SPECTRA Center of Excellence na STU, w którym jest odpowiedzialna za rozwiązywanie różnych zadań badawczych. W 2011 roku została stypendystką grantu „Program for the Support of Young Researchers STU: TerKa 2020 – Territorial Cohesion 2020 – Methodological Challenges for Spatial Planning”. Jako badacz współpracowała przy ponad 20 projektach międzynarodowych i krajowych, brała udział w przygotowaniu różnorodnych wydarzeń w formie szkół letnich, warsztatów czy szkoleń (SPECTRA, SPA.CE-NET, ECLAS, AESOP, ISOCARP, LEPOB, IOP itp.). Dotychczas opublikowała ponad 50 prac, z czego 7 znajduje się w bazach WOS/Scopus, jest współautorką dwóch monografii.


 

Sławomir Ledwoń

dr Sławomir Ledwoń

Urbanista, planista, naukowiec i nauczyciel akademicki. Zajmuje stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Studiów Projektowych w Ministerstwie Samorządów w Katarze. Jednostka ta nadzoruje planowanie centralnych obszarów w Katarze, wdraża strategie projektowe i przygotowuje wytyczne. Przed przyjazdem do Kataru Sławomir był adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz prowadził działalność gospodarczą w zakresie planowania przestrzennego. Jego doktorat dotyczył wpływu centrów handlowych na śródmieścia. W 2010 roku był stypendystą Special Program for Urban and Regional Studies, na Massachusetts Institute of Technology, USA. Zawodowo pracował nad różnymi opracowaniami i koncepcjami planistycznymi, w tym studiami gminnymi, planami miejscowymi oraz programami rewitalizacji. Oprócz tego jest autorem ekspertyz, wytycznych projektowych i koncepcji architektonicznych. Będąc zapalonym biegaczem i triathlonistą, jego obecne zainteresowania badawcze i projektowe dotyczą także sposobów środowisko miejskie wpływają na poprawę aktywności fizycznej i promują zdrowy styl życia.


 
2022-06-13-konsultacje-walowa-014 kadr

prof. Piotr Lorens

Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz – od 2021 r. – Architekt Miasta Gdańska. Stypendysta Fulbrighta, aktywnie zaangażowany w prace komitetów naukowych (m.in. w ramach struktur Polskiej Akademii Nauk) oraz stowarzyszeń profesjonalnych (m.in. ISOCARP, TUP, ICOMOS-u oraz TICCIH). Pracuje także przy planowaniu i realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć urbanistycznych, związanych przede wszystkim z transformacją i odnową miast.


 

Tomasz Majda

Tomasz Majda

Absolwent i pracownik Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy. Członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych oraz Zespołu Prawno-Urbanistycznego KPZK Polskiej Akademii Nauk. Właściciel biura projektowania urbanistycznego i gospodarki przestrzennej, współautor kilkudziesięciu planów miejscowych, studiów gmin i koncepcji programowo-przestrzennych obszarów funkcjonalnych.


 
PAWEŁ MAJKUSIAK

Paweł Majkusiak

architekt, urodził się w 1971 w Radomiu
w 1998 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
od 1996 roku zatrudniony w firmie JEMS Architekci
od 2003 partner w JEMS


 

Justyna Martyniuk-Pęczek

Justyna Martyniuk-Pęczek

Działalność naukową i projektową skoncentrowała na oświetleniu, urbanistyce i projektowaniu. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Warszawskiej, była stypendystką Fullbrighta w Massachusetts Institute of Technology oraz stypendystką Fundacji DAAD na Stuttgart Universitat. Jeszcze jako studentka III roku zorganizowała I Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury – OSSA 1997. Od 2010 roku prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące oświetlenia (światła dziennego i elektrycznego), efektywności energetycznej i urbanistyki. Obecnie prowadzi również badania nad "miastami produktywnymi" i "transformacją energetyczną". Koncentruje się głównie na zagadnieniach suburbanizacji i stara się łączyć to z rozwojem przedsiębiorczości. Jest autorką licznych monografii ("Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu Edge City", Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii 2021; "Światła miasta", "Od pragmatyzmu do masowej indywidualizacji w kształtowaniu form oświetlenia miasta"), a także licznych publikacji w czasopismach naukowych. Doświadczony projektant z porfolio ponad 40 projektów oświetlenia i iluminacji przestrzeni publicznych i budynków. W swojej pracy zawodowej łączy sztukę kreowania przestrzeni miejskiej oraz projektowania oświetlenia i iluminacji.
Jest członkiem krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych, w tym CIE-JTC18: Lighting Education czy zespołu przy NCPD Polskiej Akademii Nauk. Od 2017 roku kieruje zespołem badawczym "Światło i Energia" na Politechnice Gdańskiej W 2018 roku założyła grupę badawczą "Światło i Energia" na Wydziale Architektury.
Justyna Martyniuk-Peczek zaprasza wszystkich badaczy do współpracy w ramach tematów związanych z: – oświetlenie elektryczne i dzienne w strukturach miejskich; – efektywność energetyczna struktur miejskich; – inteligentne i odporne miasta, rozwój nowoczesnych miast i metropolii; – suburbanizacja i rozwój przedsiębiorczości; – współczesna przestrzeń publiczna / sfera publiczna ze szczególnym uwzględnieniem oświetlenia.


 

JakubMazur 02.JPG

Jakub Mazur

Wiceprezydent Wrocławia, Prezydent METREX. Od 2018 pierwszy Wiceprezydent Wrocławia odpowiedzialny za Departament Strategii i Rozwoju. Przedstawiciel miasta w stowarzyszeniach i instytucjach krajowych i międzynarodowych. Odpowiedzialny za tworzenie i implementacje dokumentów strategicznych dla miasta, aglomeracji i regionu w perspektywie 2050 roku. Zakres operacyjny: planowanie przestrzenne, architektura i budownictwo, konserwacja zabytków, rozwój gospodarczy, cyfryzacja, projekty energetyczne, zrównoważony rozwój, polityka odpadowa, nadzór nad kluczowymi spółkami miejskimi, współpraca z kluczowymi inwestorami, projekty inwestycyjne.

 

Weronika Mazurkiewicz

dr Weronika Mazurkiewicz

Adiunkt na Wydziale Architektury w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Politechnice Gdańskiej oraz czynna architekt i urbanista. Od 2018 roku jest członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz stowarzyszenia AESOP (Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures). Od listopada 2021 roku jest Prezesem Gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, gdzie jest inicjatorką i organizatorką „Spotkań Filmowych z Miastem” oraz stara się propagować ideę elastycznego planowania opartego na masterplanach np. poprzez współorganizację sesji na konferencji Flexible Planning w Gdańsku. W pracy badawczo- dydaktycznej łączy problematykę systemów informacji przestrzennej (GIS), masterplanowania, partycypacji społecznej oraz współpracuje z architektem miasta Gdańska. Od 2018 do 2022 roku była członkiem konsorcjum pracującym w grancie gospostrateg nad projektem pt. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” (współautorka m.in. „Strategii regeneracji rynków”). Od 2021 roku prowadzi przedmioty związane z systemami informacji przestrzennej (GIS). Poza pracą na Politechnice Gdańskiej współpracuje również ze stowarzyszeniami tj. "Inicjatywa Miasto" oraz „Instytut Kultury Miejskiej” w Gdańsku. Odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym University of Ljubljana, University of Technology of Wiena, University of Lisbon. Jako architekt pracowała m.in. w Karlsruhe w Niemczech (baurmann.dürr architekten), Warszawie (IN- VI) i Gdańsku (GRAPH 31, Primes Sp. z.o.o. ).


 
 
Thomas Mehlhorn

Thomas Mehlhorn

Studiował architekturę oraz projektowanie urbanistyczne na TUD (Technische Universität Dresden). W latach 2007-2019 był odpowiedzialny za planowanie urbanistyczne w mieście Chemnitz. W latach 2014-2018 brał udział w grupie roboczej EUROCITIES ds. zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich i był koordynatorem projektu URBACT sieć planowania działań „2nd Chance”. Od 2019 roku opracowuje kolejne plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lipsk (Niemcy).


ukasz Mikuła wersja na stronę

dr hab. Łukasz Mikuła, prof. UAM

Profesor uczelni na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr habilitowany w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2020). Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych w zakresie polityki przestrzennej i zarządzania terytorialnego w obszarach wielkomiejskich, w tym monografii książkowych „Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania” (2019) i „Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie” (2007, wspólnie z prof. T. Kaczmarkiem). Jako ekspert Centrum Badań Metropolitalnych UAM współautor strategii rozwoju i koncepcji rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania (od 2010 r.) oraz Metropolitalnej Komisji Planistycznej Stowarzyszenia Metropolia Poznań (od 2017 r.). Członek Zarządu Głównego (2015-2018) oraz wiceprezes (2018-2021) i  prezes (od 2021 r.) poznańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.


 

Izabela Mironowicz

Izabela Mironowicz

Urbanistka radykalna, profesorka w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Bada przekształcenia miast. Wie, że jedynym prawdziwym wyzwaniem, przed jakim dziś one stoją jest katastrofa planetarna. Jest zwolenniczką dewzrostu i zastanawia się, jak jego postulaty mogą zostać wdrożone w miastach. Zachowuje "uczciwą nadzieję pesymistów", o której pisał Dawid Juraszek. Innymi słowy, uważa, że warto szukać sposobów, które zachowają gatunek ludzki i miasta na planecie Ziemia. Popiera zatem podejście, który stawia w centrum transformacji przestrzeni przetrwanie ekosystemów, a nie ludzkie zachcianki. Nie znosi wyrażenia "tożsamość miejsca" (chętnie wyjaśni dlaczego).
Poza tym profesorka wizytująca na uniwersytecie Paris Sorbonne i uniwersytecie Alpejskim w Grenoble. Zasiada w Radzie Naukowej Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) w Dreźnie oraz doradza słowackiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2011-2015 Sekretarz Generalna Association of European Schools of Planning (AESOP).
Martyna Nagórska

arch. Martyna Nagórska, Fundacja RC

Praktyk partycypacji, architekt i planista z długoletnim stażem w administracji samorządowej. Ukończyła wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej oraz Zarządzanie Systemami Socjo-Ekonomicznymi i Urbanistycznymi w École Centrale de Lille we Francji. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce i za granicą, m.in. w takich pracowniach jak: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, Hall Black Douglas Architects w Belfaście (Irlandia Północna) i Architecture Studio w Paryżu (Francja) oraz w organizacjach pozarządowych – l’Arche à Cognac (Francja). Obecnie współpracuje z 3 sektorem – Fundacją RC z Gdańska nad projektem DecydujMY!, którego celem jest pogłębienie edukacji na temat procesów partycypacyjnych w Gdańsku. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział Gdańsk. Lider lokalnej społeczności – działa na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz prowadzi innowację społeczną Baba z Wrzeszcza (laureatka miejskiego programu INNaczej). Wolontariusz fundacji Zupa na Monciaku – organizacji niosącej pomoc osobom w kryzysie bezdomności oraz pomoc Ukrainie.


Łukasz Pancewicz
 

dr Łukasz Pancewicz

Urbanista, nauczyciel akademicki na Wydziale Politechniki Gdańskiej, razem z Moniką Arczyńską i zespołem współtworzy biuro A2P2, które zajmuje się rozwiązywaniem złożonych miejskich problemów. W ramach A2P2 stosuje narzędzia współprojektowania i partycypacji dla tworzenia nowych fragmentów miasta, projektowania usług i analizy danych. W swojej praktyce zajmuje się projektami urbanistycznymi (m.in. Stocznia Cesarska w Gdańsku, Stare Świdry, Port Praski w Warszawie, Estakady i Klimatyczny Kwartał w Krakowie), przestrzeni publicznych (Abrahama w Gdyni, Plac Wolności i Plac Dąbrowskiego w Łodzi, Park Podlesie w Dąbrowie Górniczej), usług (system roweru publicznego w GZM). Wcześniej pracował jako konsultant i urzędnik, m.in. pracując w łódzkiej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i RPS Planning & Environment w Dublinie. Stażował w Massachusetts Institute of Technology. Publikuje teksty o tematyce miejskiej m.in. dla miesięcznika Architektura-Murator, Architektura i Biznes, Autoportret, Nowy Obywatel, Zawód:Architekt, Przegląd Komunalny. Członek Pomorskiej Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.


 

Jacek Cezary Rymaszewski

Jacek Cezary Rymaszewski

Jest architektem w SLETH (Danish office for architecture and planning), pracującym przy szerokim zakresie zadań i projektów z dziedziny architektury i urbanistyki. Ma doświadczenie w planowaniu urbanistycznym, transformacji, projektowaniu obiektów kultury i edukacji, zrównoważonym rozwoju i myśleniu holistycznym. Brał udział w projektach realizowanych w takich krajach jak: Dania, Norwegia, Polska, Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Anglia.
W czasie pracy w SLETH był architektem i urbanistą w kilku projektach budowlanych, jak również był zaangażowany
w wiele zadań planistycznych w różnej skali i na różnych poziomach – od wczesnych studiów wykonalności do zadań równoległych i tworzenia masterplanów.


 

Petr Salak.JPG

Petr Salak

Dyrektor Zarządzający w firmie Dr. Sauer & Partners

Inżynier budownictwa i menedżer z dużym doświadczeniem w projektowaniu, przygotowaniu i zarządzaniu dużymi projektami infrastrukturalnymi. Jest założycielem International Tunnelling Association (ITA) Young Members, członkiem Rady Sterującej organizacji International Tunnelling Association Committee on Underground Space (ITACUS) i współzałożycielem Think Deep UK.


 

Krystyna Solarek

prof. Krystyna Solarek

Architektka-urbanistka, nauczyciel akademicki i naukowiec – profesor w dziedzinie nauk technicznych. Wiąże pracę badawczą na Politechnice Warszawskiej z twórczością w zakresie projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego w Pracowni Architektury i Urbanistyki „SOL-AR”.

Jest główną projektantką kilkudziesięciu planów miejscowych oraz kilku studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, współautorką ponad 200 opracowań urbanistycznych, w tym prac koncepcyjnych i konkursów, z których kilka nagrodzono, autorką analiz i ekspertyz.

Kieruje Katedrą Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, jest też prodziekanem Wydziału Architektury do spraw nauki oraz przewodniczącą Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka na Politechnice Warszawskiej. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Zespołu Problemowego ds. Miast i Obszarów Metropolitalnych KPZK PAN, członkiem komitetów naukowych i zespołów eksperckich, komisji konkursowych, a także przedstawicielką Politechniki Warszawskiej w krajowej Radzie Dostępności. Od wielu lat działa w Towarzystwie Urbanistów Polskich, w którym przez kilka lat była członkiem Zarządu Głównego.

Zajmuje się różnymi aspektami współczesnego rozwoju miasta, procesami suburbanizacji, problematyką zieleni miejskiej, dostępności przestrzeni miejskiej i gospodarowania wodami w mieście. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii, a także nowych programów dydaktycznych oraz promotorką prac dyplomowych, wielokrotnie nagradzanych w konkursach ogólnopolskich.


 

Michał Stangel

dr hab. Michał Stangel

urbanista, profesor Politechniki Śląskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury. Zajmuje się konkretyzacją idei zrównoważonego rozwoju miast w projektowaniu urbanistycznym, w tym w rewitalizacji, kształtowaniu zwartych obszarów zabudowy i przestrzeni publicznych. Główny projektant kilkudziesięciu opracowań urbanistycznych, w tym koncepcji w ramach modelowej i pilotażowej rewitalizacji.


 

Jakub Szlachetko

 
dr hab. Jakub Szlachetko

Adwokat; Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego; dyrektor zarządzający w firmie "SZLACHETKO konsulting"; wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 
 
DhiruThadani

Dhiru Thadani

Architekt, urbanista, autor książek i wykładowca, od 1980 roku pracuje zawodowo na całym świecie. Jest głównym autorem projektów nowych miast, modernizacji obszarów zurbanizowanych, rewitalizacji dzielnic oraz projektów dogęszczania zabudowy.

Urodził się w Bombaju. W1972 roku przeniósł się do Waszyngtonu, aby studiować architekturę. W ciągu pięćdziesięciu lat spędzonych w Waszyngtonie prowadził wykłady oraz czynnie działał zawodowo, a przede wszystkim starał się przybliżyć opinii publicznej tematykę architektury i urbanistyki. Jest członkiem i założycielem Kongresu Nowego Urbanizmu (Congress for the New Urbanism – CNU), który powstał w 1993r. W organizacji tej pełnił funkcję przewodniczącego Grupy Wdrożeniowej oraz Członka Zarządu w latach 1997-2013.

W 2015 r. został powołany do powstającego CNU College of Fellows, w tym samym roku otrzymał nagrodę od International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) za całokształt działalności. Jest laureatem nagrody Seaside Prize 2011, przyznawanej za znaczący wkład w podnoszenie jakość życia społeczności. W 2001 roku był członkiem Knight Foundation Community Builder Fellow. Jest laureatem ośmiu nagród CNU Charter Awards i wielu innych wyróżnień.

Jest autorem książek: The Language of Towns and Cities: A Visual Dictionary, Rizzoli 2010; Visions of Seaside: Foundations, Evolution, Imagination, and Built & Unbuilt Architecture, Rizzoli 2013; Reflections on Seaside: Muses, Ideas, Influences, and New & Future Projects, Rizzoli 2021; oraz Washington Drawings: Abe to Zoo, TAU 2022.


 

MPU ŁÓDŹ 2013_2021.


dr Aneta Tomczak

Adiunkt na Politechnice Łódzkiej.

W latach 2013-2021 w zespole Dyrekcji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Współautorka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi, które zdefiniowało przestrzenne kierunki rozwojowe miasta oparte na rzeczywistym bilansie jego zasobów oraz zapotrzebowań („powrót do centrum”, powstrzymanie procesów suburbanizacji, racjonalizacja rezerw i rozwój jakościowy). Współtworzony przez nią zespół kierowniczy nadzorował opracowanie 91 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podnosząc poziom pokrycia planistycznego miasta z 5% do 28,5%, a w strefie wielkomiejskiej do 56,6%. Były wśród nich plany dla obszarów śródmiejskich nastawione na procesy rewitalizacji obszarowej przewidziane we wnioskach do dofinansowania unijnego, plany dla obszarów śródmiejskich nastawione na procesy reurbanizacji oraz plany porządkujące procesy suburbanizacji w obszarach zewnętrznych. Współautorka pomysłów na planowanie dzielnicowe (programy rozwojowo-przestrzenne w mieście Łodzi). Współkoordynatorka przestrzennych zadań cyfrowych (portal rewitalizacji, cyfrowa Łódź i więcej). Zespół MPU w Łodzi, w skład którego wchodziła, otrzymał Nagrodę Regulskiego za „Ideę” (2017, 2019) oraz Nagrodą Ministra Rozwoju RP za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego w 2020 roku.


 

Guy Vloebergh

Guy Vloebergh
OMGEVING cv – Antwerp University

Licencjonowany belgijski urbanista i planista regionalny w biurze projektowo-planistycznym OMGEVING od 1984 roku. Prezes-założyciel Flamandzkiego Stowarzyszenia Urbanistów (VRP) w 1997 roku. Od 2004 profesor na Uniwersytecie w Antwerpii, magister urbanistyki i planowania przestrzennego. Wiceprezes i skarbnik International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) od 2016 do 2019. Przewodniczący Komitetu Doradczego ds. Planowania Urbanistycznego miasta Antwerpia od 2020 roku.

Posiada bogate doświadczenie w opracowaniu szerokiej gamy projektów studyjnych dla różnorodnych struktur przestrzennych oraz doświadczenie w prowadzeniu konsultacji planów urbanistycznych, kontraktów badawczych, studiów wykonalności i planów zagospodarowania przestrzennego. Jego karierę wyznacza ciągłe dążenie do innowacji i doskonalenia w zarządzaniu kompleksowymi procesami oraz doradztwie strategicznym. Dodatkowo zajmuje się projektowaniem, monitorowaniem, i koordynacją projektów planistycznych. Guy jest ekspertem w dziedzinie „narzędzi” i „instrumentów” urbanistycznych.

 Zdobył szerokie doświadczenie w projektach o różnej skali i tematyce:

  • Kierownik strategicznego projektu ALBERTKNOOP, wdrażającego plan zagospodarowania przestrzennego dla Flandrii w obszarze transgranicznym miast Lanaken (Belgia) i Maastricht (Holandia).
  • Planista wspierający merytorycznie i procesowo przygotowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego portu w Antwerpii.
  • Osoba zarządzająca przygotowaniem planu strategicznego dla projektu Ghent Canal Zone.
  • Osoba nadzorująca i monitorująca projekt Space for Ghent 2030 oraz strategiczny plan struktury przestrzennej dla miasta Antwerpia.
  • Kierownik projektu przygotowania transgranicznego masterplanu dla Parku Narodowego Kalmthoutse Heide (Flandria/Holandia).
  • W 2020 r. (do chwili obecnej) Guy Vloebergh został wybrany przez rząd flamandzki na wykonawcę regionalnego planu zagospodarowania przestrzennego Ventilus, który zapewnia niezbędną podstawę planistyczną dla projektu Ventilus (jest to projekt drugiego połączenia wysokiego napięcia 380 kV pomiędzy Flandrią Zachodnią i Brugią do istniejącej sieci 380 kV – okolice miast Izegem/Avelgem, a także nowej podstacji zapewniającej moc zasilania dla połączeń wzdłuż wybrzeża Morza Północnego).

 

Justyna Wieczerzak

dr Justyna Wieczerzak

Członkini Komisji Rewizyjnej Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, planistka przestrzenna i analityczka GIS. Od lat związana z samorządem, zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym. W pracy zawodowej uczestniczy w opracowaniu dokumentów planistycznych i aktów prawa miejscowego, zajmowała się także rewitalizacją i procesami partycypacyjnymi. Jej doktorat dotyczył rozwoju społeczno-ekonomicznego i przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot.Wykładowczyni Politechniki Gdańskiej, gdzie prowadzi zajęcia z Systemów informacji geograficznej. Interesuje się m.in. kwestiami miejskimi, metropolizacją, planowaniem przestrzennym i partycypacją społeczną.


 
APA Szymon Wojciechowski

Szymon Wojciechowski

Architekt z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz University of Detroit (USA), członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Od 1982 r. związany z APA Wojciechowski – obecnie APA Wojciechowski sp. z o.o., w której pełni rolę Prezesa Zarządu. Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z zamiłowaniem i pasją do tworzenia pięknych kształtów pozwala mu projektować niepowtarzalne budynki o wysokiej funkcjonalności. Autor lub współautor wielu znanych projektów architektonicznych, między innymi: White Square Office Center i White Gardens Office Center w Moskwie, UNIT.City w Kijowie, Lviv.Tech.City we Lwowie, Elektrownia Powiśle, Skyliner, The Park Warsaw, Latarnia (Port Praski), Galeria Północna w Warszawie, Riverview, Officyna, Format oraz Alchemia w Gdańsku, K2 (Kielecka 2) w Gdyni, Business Garden Wrocław oraz Centrum Południe we Wrocławiu, Nova Silesia w Katowicach i The Park Kraków. Prelegent podczas licznych krajowych i zagranicznych wydarzeń poświęconych architekturze i branży nieruchomości. Zwycięzca wielu nagród, w tym: Leadership of the Year – CIJ Awards 2019 oraz CIJ Awards 2021; “Polski Herkules 2017” - Builder Awards 2017; „Architect of the year - Business Center Class A - Commercial Real Estate Moscow Awards 2010; „"Architect of the year 2009" - CEE Real Estate Quality Awards in cooperation with the Financial Times.

 


 

Agnieszka Zimnicka

dr hab. Agnieszka Zimnicka
DSc RTPI / Regeneration Manager in London Borough of Tower Hamlets

Urbanistka z doświadczeniem w architekturze, urbanistyce i miejskim zarządzaniu. Jej wszechstronne, ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe obejmuje gospodarkę nieruchomościami, projekty urbanistyczne, politykę planowania, publikacje naukowe, międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe. Od 2008 r. jest zaangażowana w kształtowanie przestrzeni Londynu poprzez tworzenie planów, kształtowanie miejsc i ich rewitalizację, w zewnętrznych i centralnych dzielnicach Londynu. Swoją wiedzą dzieli się poprzez publikacje naukowe, wykłady na Politechnice Gdańskiej, sieć New London Architecture oraz recenzje projektów dla Design South East (UK). Jej ostatnie badania dotyczyły: jakości zagospodarowania przestrzennego, komunikacji wizualnej w strategiach rozwoju, zarządzania rozwojem przestrzennym w obszarach metropolitalnych, strategii zaangażowania w inicjatywy rewitalizacji miast.