SESJA 7 WYBRANE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA SYSTEMÓW ELASTYCZNEGO PLANOWANIA

Głównym celem organizacji międzynarodowej konferencji „Elastyczne planowanie” jest prezentacja i dyskusja obecnie analizowanych i wdrażanych instrumentów planistycznych, które nie są jeszcze częścią formalnej procedury planistycznej. Intencją organizatorów jest udział praktyków (planistów i projektantów), przedstawicieli sektora publicznego (prezydentów miast, radnych, architektów miast i planistów miejskich), przedstawicieli świata nauki i innych profesjonalistów zajmujących się kształtowaniem innowacyjnych instrumentów planowania i rozwoju miast.
10:45:18
2022-12-02
Kategoria: Edukacja
Więcej z: Edukacja