PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym – seminarium i wręczenie nagród za najlepszą gdańską realizację architektoniczną

Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym – seminarium i wręczenie nagród za najlepszą gdańską realizację architektoniczną
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Seminarium oraz ogłoszenie wyników konkursu odbyły się w dniu 3.11.2022. Z ich podsumowaniem można zapoznać się tutaj>>.
Poniżej publikujemy zaś linki do zapisu wideo wydarzenia:

 

 


Więcej o seminarium poniżej:
 
Seminarium - plakat

Współczesne procesy rozwoju miasta w wielu wypadkach wiążą się z przekształcaniem istniejących obszarów i struktur, w tym o walorach historycznych i kulturowych. Dotyczy to zarówno obszarów nie dotkniętych zniszczeniami wojennymi, dzielnic odbudowywanych w okresie powojennym według różnych pryncypiów i zasad, jak i przekształcanych współcześnie obszarów poprzemysłowych. Zgodnie z zasadą kształtowania miasta zwartego oraz tendencjami do reurbanizacji struktur miejskich we wszystkich tych przypadkach prowadzone są procesy realizacji nowych inwestycji – zarówno wypełniające pustki po zniszczeniach wojennych, jak i zajmujące tereny wolne – w tym wykorzystywane wcześniej na rozmaite funkcje o charakterze tymczasowym. Z uwagi na szczególny charakter tych obszarów oraz pojawiające się wymogi związane z ochroną konserwatorską inwestycje te wymagają szczególnej uwagi i wyważenia, zarówno kwestii nawiązania do istniejącego kontekstu, jak i wiążących się z kształtowaniem formy architektonicznej. Problem ten dodatkowo komplikuje brak jednoznacznie zdefiniowanej współczesnej teorii konserwatorskiej, czego skutkiem jest duża różnorodność podejść i proponowanych rozwiązań.

Celem seminarium jest przedyskutowanie – w gronie zarówno specjalistów z obszaru konserwacji i ochrony zabytków, jak i kreowania nowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych – głównych kwestii i zagadnień wiążących się z kształtowaniem nowej architektury w zabytkowym środowisku miejskim. Chcielibyśmy przedstawić poglądy obu środowisk, zarówno w odniesieniu do kwestii urbanistycznych jak i architektonicznych. Z uwagi na miejsce organizacji konferencji szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na obszar historycznego śródmieścia Gdańska, przywołując zarówno ponadstuletnie spory o kształt architektoniczny tego obszaru, jak i wskazując na współczesne wyzwania projektowe. Do udziału zaprosiliśmy zarówno środowisko konserwatorskie jak i architektoniczne, reprezentowane przez Gdańską Radę Architektury. Seminarium ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Podsumowaniem debaty stanie się wręczenie nagród Prezydenta Miasta Gdańska w czwartej już edycji konkursu na najlepszą gdańską realizację architektoniczną.

 

PROGRAM SEMINARIUM
Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym
3/11/2022
Europejskie Centrum Solidarności | Gdańsk

11.15-11.30

OTWARCIE SEMINARIUM

 • Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
 • prof. Lucyna Nyka, Przewodnicząca Gdańskiej Rady Architektury, Politechnika Gdańska
 • prof. Wojciech Targowski, Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Politechnika Gdańska
 • Igor Strzok, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
11.30-12.00

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OBRAD

 • Nihil novi sub sole, czyli o roli prasy codziennej okresu międzywojennego w poznaniu gdańskiej architektury i urbanistyki
  dr Jan Daniluk, Uniwersytet Gdański
 • O odbudowie i współczesnych przekształceniach śródmieścia Gdańska słów kilka
  prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska
12.00–12.30

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE 1

 • Rozważania o plombowaniu historycznych miast
  prof. Monika Bogdanowska, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
12.30–13.30

SESJA PANELOWA 1
Kwestie urbanistyczne i wyzwania wiążące się z przekształcaniem struktur miejskich o charakterze zabytkowym
 

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI

 • Ochrona konserwatorska zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia Gdańska w kontekście nowych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych
  Tomasz Błyskosz, Dyrektor Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku

UCZESTNICY PANELU

 • prof. Katarzyna Zielonko-Jung, Politechnika Gdańska
 • prof. Sławomir Gzell, Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
 • prof. Magdalena Staniszkis, Politechnika Warszawska

PODSUMOWANIE DYSKUSJI

 • Szymon Wojciechowski, APA Wojciechowski Architekci
13.30–14.30 PRZERWA – LUNCH
14.30–15.00

WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE 2

 • Miasto i czas
  prof. Ewa Kuryłowicz, Politechnika Warszawska, Kuryłowicz Associates
15.00–16.00

SESJA PANELOWA 2
Kwestie architektoniczne i wyzwania wiążące się z kształtowaniem nowych rozwiązań architektonicznych w strukturach zabytkowych
 

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI

 • Współczesna architektura w kontekście zabytkowym na przykładzie wybranych realizacji
  Michał Leszczyński, Grupa 5

UCZESTNICY PANELU

 • prof. Danuta Kłosek-Kozłowska, ICOMOS
 • prof. Magdalena Kozień-Woźniak, Politechnika Krakowska
 • Paweł Majkusiak, JEMS Architekci
 • prof. Jakub Szczepański, Politechnika Gdańska

PODSUMOWANIE DYSKUSJI

 • prof. Antoni Taraszkiewicz, FORT, Politechnika Gdańska
16.00–16.30

PODSUMOWANIE SEMINARIUM I WSKAZANIE GŁÓWNYCH KWESTII DO DALSZEJ DYSKUSJI

 • Zaproszony głos w dyskusji – Marian Kwapiński, Gdańsk

PODSUMOWANIE DYSKUSJI

 • prof. Wojciech Targowski, Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Politechnika Gdańska
16.30-17.00

PRZERWA KAWOWA

17.00-18.30

WRĘCZENIE NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ GDAŃSKĄ REALIZACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ

 • Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
 • Paweł Wład-Kowalski, Prezes SARP O/.Wybrzeże

Do pobrania (pdf): Program Seminarium 3.11.2022 (A4) (142.21 KB)

Więcej o zaproszonych prelegentach i panelistach....

Seminarium - banerek - prelegenci

Chętnych do wzięcia udziału w seminarium prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 28.10.2022 na adres: najlepsza.architektura@gdansk.gda.pl.