PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Przedstawiamy prelegentów i panelistów seminarium „Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym”

Przedstawiamy prelegentów i panelistów seminarium „Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przedstawiamy prelegentów i panelistów seminarium Kształtowanie nowej architektury w środowisku zabytkowym (w kolejności wystąpień).


 
P_Grzelak small

Piotr Grzelak

  • absolwent dwóch wydziałów na Uniwersytecie Gdańskim: Nauk Społecznych i Ekonomicznego,
  • wiceprezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, wcześniej dwukrotnie wybrany na funkcję Radnego Miasta Gdańska, w ramach której pełnił między innymi funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
  • wiceprezydent Związku Miast Bałtyckich,
  • prezes Polskiej Unii Mobilności Aktywnej,
  • przewodniczący zespołu odpadowego Unii Metropolii Polskich
  • przewodniczący Komisji UMP ds. Urbanistyki.

 


 

Lucyna_NYKA_photo

prof. Lucyna Nyka

Jest architektem, prowadzi badania w dyscyplinie architektura i urbanistyka, a od 2016 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół kwestii adaptacji przestrzeni miejskiej do zmian klimatu, przekształceń terenów nadwodnych oraz roli błękitno-zielonej infrastruktury w regeneracji miast.

Jest zaangażowana w szereg transdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących środowiska miejskiego i renaturyzacji miast. Jest autorką, współautorką i ekspertem w wielu europejskich projektach badawczych, a obecnie kieruje na Politechnice Gdańskiej projektem H2020 SOS Climate Waterfront, którego celem jest wypracowanie interdyscyplinarnych innowacyjnych rozwiązań dla obszarów nadwodnych miast w warunkach zmieniającego się klimatu. Jest członkiem prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, wiceprzewodniczącą International Academic Advisory Committee of the World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE-IAAC) z siedzibą w Melbourne w Australii oraz członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowego Biennale Badań Architektonicznych w Walencji (VIBRArch). Jest recenzentem kilku czasopism oraz członkiem licznych redakcji w kraju i za granicą, w tym m.in.: Global Journal of Engineering Education (GJEE), World Transactions on Engineering and Technology Education (WTE&TE, Melbourne), Journal of Civil Engineering and Architecture (Nowy Jork), Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (Warszawa).

 


 

Targowski

dr inż. arch. Wojciech Targowski, prof. Politechniki Gdańskiej

Absolwent i pracownik  Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Współwłaściciel działającej od 1989 roku w Gdańsku autorskiej pracowni projektowej FORT, a następnie jej kontynuacji FORT TARGOWSKI.
Autor wielu projektów i realizacji w zakresie architektury monumentalnej, użyteczności publicznej, budynków biurowych i mieszkalnictwa. Laureat nagród oraz wyróżnień, w tym szeregu  nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych krajowych i międzynarodowych.

Twórca, między innymi: zrealizowanej w 2014 roku siedziby Europejskiego Centrum Solidarności, oddanego do użytku w 2015 roku zespołu Waterfront  przy Basenie Prezydenta w Gdyni, Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan z 2003 roku, projektant  (w zespole art. rzeźb. Zdzisława Pidka i Andrzeja Sołygi) odsłoniętych w 2000 roku Polskich  Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Autor publikacji, uczestnik konferencji, członek gremiów doradczych.
Liczne publikacje dorobku twórczego, wystawy, gościnne wykłady w kraju i za granicą.
Wyróżniony odznaczeniami państwowymi, resortowymi, Medalem św. Wojciecha.
Członek SARP i IARP.

 


 

igor_strzok_pom_konserwator_zabytkow_02-la

Igor Strzok

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Architekt, absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku Wydziału Architektury Wnętrz oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył także Podyplomowe Studium Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz studium podyplomowe „Architekt-konsultant d/s inwestycji międzynarodowych” w Paryżu.
Był zatrudniony w pracowniach projektowych w Polsce i we Francji. Ostatnio prowadził własną pracownię projektową.
Jest autorem kilkudziesięciu opracowań, projektów i realizacji dotyczących architektury zabytkowej i współczesnej w Polsce i we Francji.
Jest członkiem francuskiego Ordre des Architectes, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów w Gdańsku, Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji oraz Association Vauban.

 


 

DANILUK small

dr Jan Daniluk

Historyk, adiunkt na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Historii Gdańska, Pomorza i Regionu Bałtyckiego). Historią zawodowo zajmuje się od 14 lat. Wcześniej pracował m. in. w Hevelianum, Muzeum Sopotu i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Pasjonat i badacz historii Gdańska oraz Sopotu (XIX-XX w.). Zajmuje się także historią II wojny światowej oraz okresu międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem Rzeszy Niemieckiej. Autor m. in. Dwudziestolecie pomiędzy. Miniatury o Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939) z 2022 r. i „Miasta skoszarowane”. Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945” z 2019 r. Strona domowa: www.jandaniluk.pl.

 


 

2022-06-13-konsultacje-walowa-014 kadr

Piotr Lorens – prof. dr hab. inż. arch, prof. zw. Politechniki Gdańskiej

Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz – od 2021 r. – Architekt Miasta Gdańska. Stypendysta Fulbrighta, aktywnie zaangażowany w prace komitetów naukowych (m.in. w ramach struktur Polskiej Akademii Nauk) oraz stowarzyszeń profesjonalnych (m.in. ISOCARP, TUP, ICOMOS-u oraz TICCIH). Pracuje także przy planowaniu i realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć urbanistycznych, związanych przede wszystkim z transformacją i odnową miast.

 


 

Bogdanowska

dr hab. Monika Bogdanowska 

Wicedyrektor Narodowego Instytutu dziedzictwa, adiunkt w Katedrze Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W laach 2019- 2021 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Magister konserwacji dzieł sztuki (1987), doktor nauk technicznych (2005), habilitacja  w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki (2012), studia podyplomowe w zakresie translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995-97) oraz konserwacji zabytków architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury PK (1994). Autorka monografii budynku Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, polsko-angielskiego słownika konserwacji malarstwa, współautorka Interdyscyplinarnego Słownika Wielojęzycznego (IMD). Autorka licznych opracowań monograficznych poświęconych zagadnieniom ochrony dziedzictwa oraz przekładów tekstów specjalistycznych z zakresu konserwacji dzieł sztuki. Członek prezydiów Polskiego Komitetu ICOMOS oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

 


 

Błyskosz Tomasz - foto - edit

Tomasz Błyskosz

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i krakowskich studiów podyplomowych, obejmujących zarządzanie dziedzictwem oraz ochroną zabytków architektury i urbanistyki.
Architekt i konserwator. Od 2005 r. kieruje gdańskim oddziałem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Autor licznych opracowań studialnych i eksperckich na rzecz organów ochrony zabytków wszystkich szczebli administracji. Od wielu lat zaangażowany w proces ochrony konserwatorskiej obszaru dawnej Stoczni Gdańskiej. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na problematyce oceny wartości zabytku, a także odbudowy miast historycznych i ochronie ich panoram.

 


 

KZJ1 - kadr

Katarzyna Zielonko-Jung

Architektka, wykładowczyni akademicka, naukowczyni, profesorka Politechniki Gdańskiej. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i studiów doktoranckich Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Pracuje w Katedrze Projektowania Środowiskowego WAPG. Jest współtwórczynią programu i wykładowczynią na studiach podyplomowych Architektura i Budownictwo Proekologiczne. Autorka i współautorka publikacji polskich i zagranicznych związanych z problematyką architektury proekologicznej w tym w szczególności jej związków ze zjawiskami mikroklimatycznymi w środowisku miejskim, w tym książek „Współczesna architektura proekologiczna”, „Łączenie tradycyjnych i zaawansowanych technologii w architekturze proekologicznej”, „Kształtowanie przestrzenne architektury ekologicznej w strukturze miasta”. Brała udział w projektach badawczych ukierunkowanych na architekturę zrównoważoną i poprawę jakości klimatu w miastach. Jest członkinią Gdańskiej Rady Architektury oraz Rady Klimatycznej UN Global Polska.

 


 

Gzell

Sławomir Gzell

Profesor doktor habilitowany, architekt, urbanista, Doktor Honoris Causa Politechniki Poznańskiej, wieloletni kierownik Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WA PW, przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN i członek Niemieckiej Akademii Planowania Miast i Regionów DASL, członek ICOMOS, wieloletni członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Miejskiej KUA w Warszawie i centralnych władz Towarzystwa Urbanistów Polskich. Sędzia konkursowy SARP. Autor kilkudziesięciu zrealizowanych planów urbanistycznych i projektów architektonicznych. Laureat wielu konkursów architektonicznych urbanistycznych. Autor ponad 250 tekstów o urbanistyce i architekturze oraz kilku książek. Wykłady z zakresu urbanistyki współczesnej na WA PW i w innych szkołach, także zagranicą. Promotor ok. 180 dyplomów magisterskich, promotor 25 doktoratów i recenzent ponad 60 prac doktorskich, opiniodawca ponad 40 prac habilitacyjnych i około 40 wniosków awansowych na tytuł profesora. W latach dziewięćdziesiątych radny m.st. Warszawy.

 


 

IMG-20211029-WA0002[1]

Magdalena Staniszkis, dr hab. inż. arch. prof. Politechniki Warszawskiej.

Architekt i urbanista; ukończyła Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej; autorka i współautorka planów, projektów  architektonicznych i urbanistycznych; laureatka nagród i wyróżnień w konkursach, za zrealizowane projekty, za prace planistyczne; autorka publikacji na temat urbanistyki i architektury; członek komisji eksperckich i sądów konkursowych, sędzia SARP;  nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1988–2022.  

 


 

APA Szymon Wojciechowski

Szymon Wojciechowski

Architekt z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz University of Detroit (USA), członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Od 1982 r. związany z APA Wojciechowski – obecnie APA Wojciechowski sp. z o.o., w której pełni rolę Prezesa Zarządu. Wieloletnie doświadczenie w połączeniu z zamiłowaniem i pasją do tworzenia pięknych kształtów pozwala mu projektować niepowtarzalne budynki o wysokiej funkcjonalności. Autor lub współautor wielu znanych projektów architektonicznych, między innymi: White Square Office Center i White Gardens Office Center w Moskwie, UNIT.City w Kijowie, Lviv.Tech.City we Lwowie, Elektrownia Powiśle, Skyliner, The Park Warsaw, PZO II, Latarnia (Port Praski), Galeria Północna w Warszawie, Riverview, Officyna oraz Alchemia w Gdańsku, Business Garden Wrocław oraz Centrum Południe we Wrocławiu i The Park Kraków.

 


 


151213_Ewa_Kurylowicz_004 fot Maciej Zienkiewicz

prof. dr hab. inż. architekt Ewa Kuryłowicz

Generalna Projektant, wiceprezes w Autorskiej Pracowni Architektury APA Kuryłowicz & Associates. Przewodnicząca Rady Fundacji Stefana Kuryłowicza, Członkini Kapituły Nagrody Naukowej POLITYKI, członkini Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, członkini Krajowej Rady Dostępności przy MIiR.
Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i Faculty of Architecture, Iowa State University, Ames, Iowa, USA. W trakcie 45-letniej pracy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej promotorka ponad 150 dyplomów i 7 doktoratów.
W latach 2000–2008 Dyrektorka Programu Roboczego „Miejsca duchowe” Międzynarodowej Unii Architektów UIA z siedzibą w Paryżu. Sędzia SARP i przewodnicząca składów sędziowskich w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych.
Autorka licznych publikacji książkowych oraz artykułów w wydawnictwach krajowych i miedzynarodowych. Uczestniczka i key note speaker licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.
Współautorka wielu zrealizowanych bądź realizowanych obecnie obiektów, m.in.: Budynek Wydziału Neofilologii UW (Warszawa 2022), Stacja badawcza PAN na Wyspie Króla Jerzego (Antarktyda 2023), wielu obiektów użyteczności publicznej, budynków biurowych, osiedli mieszkaniowych, domów jednorodzinnych.
Laureatka wielu konkursów architektonicznych (z zespołami APA Kuryłowicz & Associates, www.apaka.com.pl) oraz wielu nagród w tych konkursach.
Laureatka Honorowej Nagrody SARP 2021, Nagrody Specjalnej za całokształt działalności w obszarze architektury portalu PTPW (2018), Złotej Odznaki SARP (2017), medalu Bene Merentibus SARP (2014), Polskiego HERKULESA (2012), srebrnego Krzyża zasługi Prezydenta RP (2008), Medalu „Przyjaciel centrum Zdrowia Dziecka (2007), Medalu Przyjaciela Integracji ( 2002).

 


 

Michał Leszczyński kadr

Michał Leszczyński, architekt

Wspólnik z praktyką architektoniczną, prezes zarządu Grupa 5 Architekci, współautor ponad 800 projektów, w tym 80  zrealizowanych budynków funkcji mieszkaniowej, biurowej, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, szkolnictwa i opieki zdrowotnej.

Prowadzący zajęcia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, promotor dyplomów inżynierskich i magisterskich. Prowadzący zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, doktorant na WAPG. Laureat nagród architektonicznych krajowych i zagranicznych.

Laureat Grand Prix w konkursie Nagroda Roku SARP (2018) za budynek Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Laureat Grand Prize światowej edycji Brick Award 2020 w Wiedniu za siedzibę WRiTV w Katowicach. Laureat  I nagrody MIPIM Award 2020 w Paryżu w kategorii BEST MIXED-USE DEVELOPMENT za Zespół Monopolis w Łodzi. W 2019 r. nominowany do Europejskiej Nagrody Mies van der Rohe Awards w Barcelonie dla siedziby WRiTV w Katowicach. W 2021 nominowany do Europejskiej Nagrody Mies van der Rohe Awards w Barcelonie za projekt Sanatorium Gurewicza w Otwocku.

Członek Gdańskiej Rady Architektury od 2021 r.

 


 

Kłosek-Kozłowska

prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska

architekt-urbanista, historyk urbanistyki, konserwator. 
Kierownik pracowni ochrony dziedzictwa miast w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Kierownik Studium Podyplomowego Ochrona dziedzictwa kulturowego – miasto historyczne.
Przewodnicząca Komisji Miast Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc  Zabytkowych).
Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Naukowego Miast Historycznych i Wsi CIVVIH – ICOMOS w latach 2011-2021, tytuł Honorowego Członka 2022.
Prezydent Komisji CIVVIH – ICOMOS ds. Dziedzictwa Miast Europy Środkowej i Wschodniej.

Autorka wielu publikacji naukowych m.in. książkowych: Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka (2007, 2017), Dziedzictwo miast. Ochrona i rozwój. Heritage of the Cities. Preservation and Debelopment (dwujęzyczna, 2013), Jezuickie przestrzenie baroku. Przekształcenia strukturalne miast polskich na przełomie XVI i XVII wieku, 2021.

 


 

Kozien
 

Magdalena Kozień-Woźniak

Architekt, dr hab., profesor Politechniki Krakowskiej.
Członek Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2019-2023.
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w kadencji 2021-2024.
Wspólnik pracowni projektowej Kozień Architekci.

W latach 1989–1994 studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1998 r. otrzymała Stypendium Miasta Krakowa dla Młodych Twórców w dziedzinie architektury. Stopień naukowy doktora uzyskała w roku 2001 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, broniąc pracy doktorskiej pt. „O czasie w architekturze”. Promotorem doktoratu był prof. Wojciech Buliński.

19 października 2016 r. Rada Wydziału Architektury PK nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie: architektura i urbanistyka, w specjalności: teoria i projektowanie urbanistyczno-architektoniczne. Podstawę postępowania habilitacyjnego stanowiła monograficzna publikacja książkowa pt. „Teatry interferencji. Współczesna architektura teatralna a nieformalna przestrzeń teatru”, stanowiąca kluczową fazę w jej badaniach naukowych nad architekturą użyteczności publicznej (w szczególności nad architekturą teatralną) i jednocześnie podsumowująca twórczą pracę zawodową. W 2018 roku praca uzyskała Nagrodę Ministra Infrastruktury za rozprawę habilitacyjną.

 

Na Politechnice Krakowskiej jest zatrudniona od 2001 r. Obecnie pracuje jako profesor PK na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Katedrze Projektowania Architektonicznego, gdzie prowadzi Zespół Projektowania Obiektów Kultury. Prowadzi zajęcia z projektowania architektonicznego obiektów użyteczności publicznej, również w języku angielskim dla stypendystów Programu Erasmus oraz na studiach Master of Architecture in English. Wykłada teorię i zasady projektowania architektonicznego. Jest konsultantem prac dyplomowych w zakresie projektowania obiektów teatralnych i sal widowiskowych. Jej działalność naukowa oraz twórcza praca zawodowa mają ścisły związek z pracą dydaktyczną i popularyzatorską. Najważniejsze problemy, jakie podejmuje w swej pracy, dotyczą kształtowania współczesnych obiektów muzealnych, kultury (architektura dla sztuki w mieście) i teatralnych. Brała udział w 2 krajowych projektach badawczych dotyczących architektury współczesnych obiektów użyteczności publicznej w Polsce, uczestniczyła w międzynarodowych programach dydaktycznych i badawczych oraz konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą. Jest autorką 43 publikacji naukowych. Jest promotorem w 4 otwartych przewodach doktorskich. Jest wspólnikiem pracowni projektowej KOZIEŃ ARCHITEKCI — wraz z dr. inż. arch. Markiem Kozieniem i mgr inż. arch. Katarzyną Kozień-Kornecką — i współautorką ponad 50 twórczych prac projektowych z zakresu architektury użyteczności publicznej. Prace architektoniczne zespołu Kozień Architekci były prezentowane na wystawach architektonicznych w kraju i za granicą (Budapeszt, Praga, Bratysława, Lublana, Oslo, Bruksela). Magdalena Kozień-Woźniak prezentowała je również na wykładach w Libanie czy Brazylii. Prace twórcze były publikowane zarówno w opracowaniach o charakterze monograficznym, architektonicznych wydawnictwach albumowych, katalogach wystaw, architektonicznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Za działalność twórczą uzyskała wraz z zespołem kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, 10-krotnie — pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym. Zrealizowane zostały 4 projekty konkursowe: Radia Koszalin, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, a we Wrocławiu — Teatru Capitol i filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Realizacje uzyskiwały nagrody i wyróżnienia. Obiekt Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu był nominowany do europejskiej Nagrody Miesa van der Rohe 2008 oraz wyróżniony w konkursie Nagroda Roku SARP 2008. Teatr Capitol we Wrocławiu zdobył Grand Prix w konkursie Piękny Wrocław 2013 oraz został wyróżniony w konkursie Nagroda Roku SARP 2013. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Nowym Sączu została uznana za najlepszy budynek Nowego Sącza I dekady XXI w. W 2020 roku zespół wygrał konkurs architektoniczny na przebudowę i rozbudowę Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Na Politechnice Krakowskiej sprawowała funkcję prodziekana Wydziału Architektury PK w latach 2005–2012 (2 kadencje). Była członkiem Senatu PK w latach 2005–2016 (trzy kadencje). W latach 2015–2016 z ramienia PK zasiadała w Radzie Związku Uczelni „Inno-Tech-Krak”. Pełniła rolę Przewodniczącej Wydziałowej Komisji do spraw przewodów doktorskich w zakresie architektury K-2. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne była nagradzana przez dziekana WA i rektora PK. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest członkiem Gdańskiej Rady Architektury powołanej przez Prezydent Miasta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz na wniosek Architekta Miasta w 2021 roku. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. W latach 2000–2006 pracowała w Zarządzie Oddziału SARP w Krakowie a od 2006 r. jest członkiem Kolegium Sędziów Konkursowych i sędzią w konkursach architektonicznych. W 2019 roku została odznaczona Złotą Odznaką SARP. Przynależy do Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, była sędzią Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów RP.


 

PAWEŁ MAJKUSIAK

Paweł Majkusiak

architekt, urodził się w 1971 w Radomiu
w 1998 roku ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
od 1996 roku zatrudniony w firmie JEMS Architekci
od 2003 partner w JEMS


 

Jakub_Szczepański.JPG

prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

W grudniu 1988 r. rozpoczął trwającą do dzisiaj pracę na Wydziale Architektury PG. Jest przewodniczącym Rady dyscypliny naukowej Architektura i urbanistyka, prodziekanem ds. nauki WA PG i kierownikiem Katedry Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków. W 2000 r. obronił na WA PG pracę doktorską Młyny wodne w Gdańsku. Architektura i historia, nagrodzoną przez Generalnego Konserwatora Zabytków. W 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień dr hab., a w 2021 r. otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Jest autorem, współautorem i redaktorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym 7 monografii (m. in. Ratusze polskiego pobrzeża Bałtyku, nagrodzona przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Odbudowa kościołów Gdańska po II wojnie światowej; Zespół architektoniczny Politechniki Gdańskiej).

 


 

A. Taraszkiewicz FOTO
 

prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz

Profesor Politechniki Gdańskiej (ur. 16 stycznia 1957 w Gdyni), specjalista z dziedziny architektury mieszkaniowej wielorodzinnej, użyteczności publicznej, sakralnej, wnętrz oraz urbanistyki. Współwłaściciel i główny projektant pracowni projektowej FORT Taraszkiewicz Architekci Sp. z o.o. w Gdańsku. Autor i współautor licznych projektów i realizacji architektoniczno-urbanistycznych. Laureat wielu nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach architektoniczno-urbanistycznych. Laureat licznych nagród za działalność twórczą – projektową.

W latach 2008–2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.  Od 2007 jest kierownikiem Katedry Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej. W latach 2008 -2020 był członkiem Senatu Politechniki Gdańskiej. Od 2012 roku jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem wielu publikacji z zakresu architektury i urbanistyki, promotorem licznych dyplomów magisterskich oraz promotorem czterech obronionych rozpraw doktorskich.

W latach 2003–2018 był członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku gdzie w latach 2014–2018 pełnił funkcję przewodniczącego. Od roku 2014 jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Gdańsku. Od 1984 roku jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże w Gdańsku gdzie w latach 2000–2009 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Twórczości Architektonicznej a od roku 1997 jest członkiem Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Od 2002 roku jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów w Gdańsku gdzie w latach 2002–2003 pracował w Sekcji Etyki Zawodowej.

 


 

Kwapiński

dr Marian Kwapiński

Rocznik 1947, kulturoznawca i muzealnik. W latach 1983-1991 dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, a w latach 2004-2012 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 


 

Wład Kowalski

Paweł Wład. Kowalski

Architekt, twórca projektów wielu realizacji osiedli, domów, obiektów użyteczności publicznej, laureat nagród za najlepsze realizacje i projekty konkursowe, uhonorowany statusem twórcy Min. Kultury i Sztuki, członek Izby Architektów, prezes Oddziału „Wybrzeże” SARP, sędzia konkursowy i członek Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP, Rzeczoznawca Budowlany GINB, Biegły Sądowy z zakresu projektowania architektonicznego i prawa autorskiego, autor licznych publikacji o architekturze, wykładowca w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, współwłaściciel WM Pracowni Projektowania Miasta i KOWALSKI architekci, audiofil, meloman.