Miasto Odporne na Zmiany Klimatu
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Miasto Odporne na Zmiany Klimatu

Miasto Odporne na Zmiany Klimatu
GDAŃSKIE DEBATY MIEJSKIE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 12

Dwunasta już debata – zaplanowana na wtorek, 22 lutego 2022 r. w godzinach 18–20.00 – poświęcona będzie omówieniu koncepcji kształtowania Miasta Odpornego na Zmiany Klimatu, definiowanego także w praktyce zagranicznej jak Resilient City. Zastanawiać się będziemy jakie wyzwania dla obecnych miast niosą ze sobą obserwowane już zmiany klimatu i jakie działania są niezbędne do podjęcia aby nasze miasta mogły także i w przyszłości być dobrymi miejscami do życia. W szczególności chcielibyśmy omówić kwestie przyszłych modeli kształtowania przestrzeni publicznych, kreowania i wykorzystania systemów zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz projektowania odpornych na zagrożenia klimatyczne struktur zurbanizowanych. Celem debaty jest także wskazanie jakie szanse i wyzwania wiązać się będą z wdrożeniem tej koncepcji, a także na ile koncepcja ta stanowić może przyczynek do przemian struktury urbanistycznej Gdańska.

Do udziału zaprosiliśmy czterech prelegentów, reprezentujących zarówno środowiska akademickie jak i praktyków: dr Joannę Rayss, Agnieszkę Kowalewską, dr Łukasza Pancewicza i dyr. Macieja Lorka. Debatę poprowadzi Architekt Miasta, Piotr Lorens. Więcej o panelistach...

razem

 

Podczas dyskusji poruszymy następujące zagadnienia:

  • jakie zagrożenia i wyzwania dla naszych miast wiązać się mogą ze zmianami klimatycznymi?
  • jakimi zasadami powinniśmy się kierować kreując miasto odporne na obecne i przyszłe zagrożenia związane ze zmianami klimatu?
  • jaką rolę pełnić mogą i w jaki sposób powinny być kształtowane sieci zielonej i niebieskiej infrastruktury?
  • w jaki sposób powinniśmy kształtować przyszłą zabudowę aby zminimalizować zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych?
  • jakie konsekwencje dla Gdańska nieść będzie wdrożenie koncepcji miasta odpornego na zmiany klimatu?

Spotkanie zorganizowane będzie w trybie on-line na platformie gdansk.pl. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań czy formułowania komentarzy dotyczących poruszanych zagadnień.

Transmisja będzie dostępna na żywo na www.gdansk.pl 
lub https://livestream.com/gdanskpl/debatymiejskie

Serdecznie zapraszamy!