Miasto zrównoważone
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Miasto zrównoważone

Miasto zrównoważone
GDAŃSKIE DEBATY MIEJSKIE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 14c

Tematem czternastego spotkania z serii Gdańskich debat miejskich – zaplanowanego na wtorek, 12 kwietnia 2022 r. w godzinach 18.00–20.00 – będzie koncepcja Miasta zrównoważonego, definiowanego także w praktyce zagranicznej jak Sustainable City. Zagadnieniu temu poświęcono bardzo wiele publikacji i dokumentów programowych, nie mniej jednak w dalszym ciągu pojęcia z nim związane – a w szczególności praktyczne aspekty jego wdrażania na gruncie kształtowania struktury miasta – wymagają uściślenia i doprecyzowania. Przykładem realizacji tej koncepcji w praktyce jest gdańska polityka rozwoju miasta „do wewnątrz”, wiążąca się z wieloma konsekwencjami i wyzwaniami.

W trakcie debaty omawiać będziemy zarówno aspekty odnoszące się do skali metropolii, miasta, jak i poszczególnych zagadnień problemowych. W szczególności – z bogatego zbioru zagadnień wiążących się z koncepcją miasta zrównoważonego – chcielibyśmy skupić się na kwestiach urbanistycznych i architektonicznych, a zwłaszcza na wyzwaniach i problemach przed którymi stawać będą włodarze miast, inwestorzy, społeczności lokalne, czy wreszcie architekci i urbaniści.

Do udziału zaprosiliśmy czterech prelegentów, reprezentujących zarówno środowiska akademickie jak i praktyków: dr Michała Beima, Agnieszkę Kowalewską, prof. Przemysława Śleszyńskiego oraz prof. Katarzynę Zielonko-Jung. Debatę poprowadzi Architekt Miasta, Piotr Lorens.
Więcej o prelegentach >>

razem

Podczas dyskusji poruszymy następujące zagadnienia:

  • jakie główne pojęcia i zagadnienia wiążą się z koncepcją zrównoważonego rozwoju przestrzeni miasta?
  • jakie konsekwencje koncepcja Miasta zrównoważonego niesie dla planowania rozwoju miasta – zarówno w skali lokalnej jak i metropolitalnej/regionalnej?
  • jakie wyzwania koncepcja Miasta zrównoważonego stawia przed projektantami – zarówno w skali urbanistycznej jak i architektonicznej?
  • jakich zmian możemy oczekiwać w stosunku do kwestii kształtowania układów transportowych, w tym – komunikacji publicznej?

Spotkanie zorganizowane będzie w trybie on-line na platformie gdansk.pl. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań czy formułowania komentarzy dotyczących poruszanych zagadnień.

Transmisja będzie dostępna na żywo na www.gdansk.pl 
lub https://livestream.com/gdanskpl/debatymiejskie

Zapraszamy!