Miasto przyjazne – debata online
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Miasto przyjazne – debata online

Miasto przyjazne – debata online
GDAŃSKIE DEBATY MIEJSKIE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 17

Tematem siedemnastego spotkania z serii Gdańskich debat miejskich – zaplanowanego na czwartek, 7 lipca 2022 r. w godzinach 18.00–20.00 – będzie przegląd zagadnień związanych z koncepcją tzw. miasta przyjaznego. Dyskutować będziemy o kwestiach związanych z tym, co czyni miasto przyjaznym wszystkim jego mieszkańcom i odwiedzającym, w jaki sposób kształtować możemy przestrzeń miasta przyjaznego oraz na jakie szczegółowe kwestie można i należy zwracać uwagę w procesie planowania i budowania miasta przyjaznego. Dyskusje i prezentacje dotyczące tego zagadnienia będziemy starali się powiązać z dyskutowanymi wcześniej koncepcjami kształtowania współczesnego miasta. Planujemy także odnieść poruszane zagadnienia do problematyki rozwoju Gdańska.

Do udziału zaprosiliśmy tym razem aż pięciu prelegentów, specjalizujących się w poszczególnych aspektach kształtowania polityki odnowy miasta: p. Monikę Chabior (Zastępczynię Prezydent Miasta Gdańska), prof. Małgorzatę Dymnicką (socjologa, Politechnika Gdańska), prof. Marka Wysockiego (architekta, specjalistę w zakresie projektowania uniwersalnego, Politechnika Gdańska), p. Tomasza Budziszewskiego (Biuro Rozwoju Gdańska) oraz p. Grzegorza Krajewskiego (Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych). Debatę poprowadzi Architekt Miasta, Piotr Lorens. Więcej o prelegentach...

razem

Podczas dyskusji poruszymy następujące zagadnienia:

  • jakie znaczenie ma kwestia kształtowania miasta przyjaznego w dzisiejszym świecie? Na ile koncepcja ta odpowiada dzisiejszym potrzebom naszego społeczeństwa?
  • jakie szczególne kwestie musimy brać pod uwagę myśląc o kształtowaniu miasta przyjaznego?
  • jakie szczególne projekty i przedsięwzięcia, realizowane w Gdańsku, wpisują się w koncepcję miasta przyjaznego?

Spotkanie zorganizowane będzie w trybie online na platformie gdansk.pl. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań czy formułowania komentarzy dotyczących poruszanych zagadnień.

Transmisja będzie dostępna na żywo na www.gdansk.pl 
lub https://livestream.com/gdanskpl/debatymiejskie

Zapraszamy!