Debata o mieście w procesie odnowy
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Debata o mieście w procesie odnowy

Debata o mieście w procesie odnowy
GDAŃSKIE DEBATY MIEJSKIE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 16

Tematem szesnastego spotkania z serii Gdańskich debat miejskich – zaplanowanego na poniedziałek, 6 czerwca r. w godzinach 18.00–20.00 – będzie przegląd koncepcji związanych z odnową miasta. Dyskutować więc będziemy o kwestiach związanych zarówno z rewitalizacją (rozumianą zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji), transformacją terenów zdegradowanych (w tym poprzemysłowych czy powojskowych) jak i wypełnianiem tzw. pustek miejskich (terenów pozostających na uboczu dotychczasowych procesów rozwoju). Dyskusje i prezentacje dotyczące tego zagadnienia będziemy starali się powiązać z dyskutowanymi wcześniej koncepcjami kształtowania współczesnego miasta. Chcielibyśmy móc odnieść także planowane do poruszenia zagadnienia do problematyki rozwoju Gdańska.

Do udziału zaprosiliśmy czterech prelegentów, specjalizujących się w poszczególnych aspektach kształtowania polityki odnowy miasta: Prof. Sławomira Gzella (Komitet Architektury i Urbanistyki PAN), p. Michała Lorbieckiego (Urząd Miasta Tychy), dyr. Ewę Pielak (Biuro Rozwoju Gdańska) i arch. Marcina Woyciechowskiego (HOSSA SA). Debatę poprowadzi Architekt Miasta, Piotr Lorens. Więcej o panelistach...

razem kopia

Podczas dyskusji poruszymy następujące zagadnienia:

  • jakie znaczenie mają zagadnienia związane z odnową urbanistyczną we wszystkich jej aspektach we współczesnych procesach transformacji i rozwoju miast?
  • w jaki sposób praktyki związane z rewitalizacją (rozumianą zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji) wpisują się w kształtowanie polityki odnowy miast?
  • na ile jesteśmy w stanie kreować nowe struktury miejskie z wykorzystaniem różnych terenów niezagospodarowanych, w tym zarówno tzw. pustek miejskich jak i obszarów poprzemysłowych czy powojskowych?

Spotkanie zorganizowane będzie w trybie on-line na platformie gdansk.pl. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań czy formułowania komentarzy dotyczących poruszanych zagadnień.

Transmisja będzie dostępna na żywo na www.gdansk.pl 
lub https://livestream.com/gdanskpl/debatymiejskie

Zapraszamy!