Miasto Produktywne
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Miasto Produktywne

Miasto Produktywne
GDAŃSKIE DEBATY MIEJSKIE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 15

Tematem piętnastego spotkania z serii Gdańskich debat miejskich – zaplanowanego na wtorek, 10 maja 2022 r. w godzinach 18.00–20.00 – będzie koncepcja Miasta Produktywnego. Dyskutować więc będziemy o kwestiach związanych z rolą gospodarki – w tym produkcji, logistyki, rzemiosła i różnego rodzaju usług – w kreowaniu przestrzeni miasta. Dyskusje i prezentacje dotyczące tego zagadnienia będziemy starali się powiązać z dyskutowaną wcześniej koncepcją Miasta Zrównoważonego. Planowane do poruszenia zagadnienia ściśle wiązać się będą z problematyką rozwoju Gdańska – dlatego też zaprosiliśmy do udziału w spotkaniu przede wszystkim specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem w odniesieniu do naszej lokalnej specyfiki. Równocześnie mamy świadomość znaczenia tej kwestii w kontekście zmian wynikających ze skutków pandemii oraz rozwoju nowych generacji funkcji przemysłowych i logistycznych.

W trakcie debaty omawiać będziemy zarówno aspekty odnoszące się do skali metropolii, miasta jak i poszczególnych zagadnień problemowych. W szczególności chcielibyśmy omówić znaczenie i sposoby kształtowania przestrzeni na potrzeby usług, logistyki i produkcji związanych z dwoma węzłami komunikacji – lotniczego i morskiego. Równolegle chcemy zaakcentować kwestie znaczenia i sposobów rozwoju przedsiębiorstw i aktywności gospodarczych drobnej skali – w tym lokujących się na styku Gdańska i gmin ościennych.

Do udziału zaprosiliśmy czterech prelegentów, specjalizujących się w poszczególnych aspektach kształtowania Miasta Produktywnego: prof. Karolinę Krośnicką, prof. Justynę Martyniuk-Pęczek, prof. Annę Wojewnik-Filipkowską i prof. Michała Stangela. Debatę poprowadzi Architekt Miasta, Piotr Lorens. Więcej o prelegentach...

Razem

Podczas dyskusji poruszymy następujące zagadnienia:

  • w jaki sposób koncepcja Miasta Produktywnego wpisuje się w założenia zrównoważonego rozwoju?
  • jak kształtować możemy przestrzenie towarzyszące kluczowym węzłom transportowym Gdańska – portom lotniczemu i morskiemu?
  • jakie znaczenie może mieć i jakie formy przestrzenne może przybrać przestrzeń na styku Gdańska i gmin ościennych w kontekście rozwoju drobnej przedsiębiorczości?

Spotkanie zorganizowane będzie w trybie on-line na platformie gdansk.pl. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań czy formułowania komentarzy dotyczących poruszanych zagadnień.

Transmisja będzie dostępna na żywo na www.gdansk.pl 
lub https://livestream.com/gdanskpl/debatymiejskie

Zapraszamy!