Miasto Inteligentne
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Miasto Inteligentne

Miasto Inteligentne
GDAŃSKIE DEBATY MIEJSKIE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plansza tytułowa debaty 13

Tematem trzynastego spotkania z serii Gdańskich debat miejskich – zaplanowanego na wtorek 8 marca 2022 r. w godzinach 18.00–20.00 – będzie koncepcja Miasta Inteligentnego, definiowanego także w praktyce zagranicznej jak Smart City. W jego trakcie omawiać będziemy jak postępy w technologiach teleinformatycznych, w tym rozwój metod wykorzystania sztucznej inteligencji, wpływać mogą na kształt zarówno przestrzeni miasta jak i architektury, a także na zarządzanie przestrzenią miasta. W szczególności chcielibyśmy skupić się na omówieniu szans i wyzwań wiążących się z rozwojem tych technologii oraz konsekwencji jakie one mogą nam przynieść. Dyskutować także będziemy jakie konsekwencje dla warsztatu projektowania architektonicznego i urbanistycznego niesie wdrożenie tych koncepcji.

Do udziału zaprosiliśmy czterech prelegentów, reprezentujących zarówno środowiska akademickie jak i praktyków: dr Dorotę Sikorską-Fernandez, dr Jana Cudzika, prof. Aleksandra Orłowskiego i Alana Szawarskiego. Debatę poprowadzi Architekt Miasta, Piotr Lorens.

razem

Podczas dyskusji poruszymy następujące zagadnienia:

  • jakie szanse i jakie wyzwania dla projektowania przyszłego kształtu przestrzeni miasta niesie wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych?
  • na ile koncepcja Miasta Inteligentnego wpływać może na kształtowanie fizycznej przestrzeni miasta?
  • w jakim stopniu wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych i sztucznej inteligencji zmienić może warsztat projektowania architektonicznego, urbanistycznego i planowania przestrzennego?

Spotkanie zorganizowane będzie w trybie on-line na platformie gdansk.pl. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań czy formułowania komentarzy dotyczących poruszanych zagadnień.

Transmisja będzie dostępna na żywo na www.gdansk.pl 
lub https://livestream.com/gdanskpl/debatymiejskie

Zapraszamy!