“Raport o stanie Miasta Gdańska 2021” już dostępny dla radnych i mieszkańców

“Raport o stanie Miasta Gdańska 2021” to obszerne opracowanie zawierające kluczowe informacje dotyczące demografii, budżetu, zarządzania i inwestycji realizowanych w ubiegłym roku w Gdańsku. Dokument podsumowujący ubiegły, pełen wyzwań rok dostępny jest w internecie od 30 maja, tego samego dnia prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przekazała go przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszce Owczarczak. Publiczna dyskusja nad Raportem to jeden z elementów sesji absolutoryjnej, która odbędzie się 30 czerwca.
30.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska podczas przekazania Raportu o stanie Miasta Gdańska 2021, 30 maja 2022
Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska podczas przekazania Raportu o stanie Miasta Gdańska 2021, 30 maja 2022
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Co to jest "Raport o stanie Miasta Gdańska"?

Przygotowywanie “Raportu o stanie miasta” to ustawowy obowiązek dla wszystkich polskich gmin. Publikacja obszernego dokumentu dotyczącego różnych sfer działalności miasta w danym roku kalendarzowym ułatwić ma mieszkańcom dostęp do informacji publicznej na temat miejsca, w którym żyją.

Odbiorcami Raportu jest również Rada Miasta Gdańska, która sprawuje funkcję kontrolną nad działaniami władz miejskich. Prezydent Gdańska zaprezentuje Raport za 2021 rok podczas sesji absolutoryjnej RMG, która odbędzie się 30 czerwca. Zawartość opracowania poddana zostanie debacie publicznej w której oprócz radnych, uczestniczyć może także 15 gdańszczan i  gdańszczanek. 

Zapoznaj się z Raportem o stanie Miasta Gdańska w Biuletynie Informacji Publicznej 

Tradycyjne przekazanie Raportu do Rady Miasta

Pierwszy “Raport o stanie Miasta Gdańska” ukazał się pod koniec maja 2019 roku (za rok 2018). W tym roku także, zgodnie z procedurą, dokument został przekazany przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz na ręce przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak i równolegle został upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej. Przekazanie Raportu odbyło się 30 maja, w Nowym Ratuszu. Prezydent Gdańska przedstawiła kluczowe punkty Raportu, a przewodnicząca RMG przypomniała, w jaki sposób mieszkańcy mogą zabrać głos w dyskusji nad nim podczas sesji absolutoryjnej.


Demografia pod znakiem pandemii

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zwróciła uwagę na nieznaczny spadek liczby mieszkańców Gdańska w 2021 roku (patrz SLAJD):

ROSM 2021-ost (1) (przeciągnięte)

- Ważne są też dane dotyczące liczby urodzeń i zgonów - zaznaczyła prezydent Gdańska. - Pamiętajmy, że rok 2020 i 21 to lata absolutnie “pod dyktando” pandemii covid-19 i wynikającej z tej sytuacji mniejszej dostępności lekarzy. Wzrost liczby zgonów między rokiem 2018 a 2021 jest znaczny i stąd też ujemny przyrost naturalny wynoszący ponad tysiąc osób. Największa liczba zgonów miała miejsce w listopadzie 2021, kiedy zmarło 950 osób.

Wykres obrazujący liczbę zgonów w Gdańsku:

ROSM 2021-ost (1) (przeciągnięte) 2

 

Budżet Gdańska w 2021 roku

Prezydent mówiła również o ubiegłorocznym budżecie Miasta Gdańska, którego ogólną charakterystykę przedstawia poniższy slajd:

ROSM 2021-ost (1) (przeciągnięte) 3

- “Janosikowe” to wpłata z budżetu Gdańska do budżetu państwa przeznaczona na wyrównanie szans tych miast Polski, które mają się gorzej - wyjaśniła Aleksandra Dulkiewicz i przypomniała, że wykonaniu budżetu miasta i jego finansom przygląda się nie tylko Rada Miasta Gdańska i Regionalna Izba Obrachunkowa. - Jesteśmy regularnie badani przez agencję ratingową, obecnie agencję Fitch. Oba ratingi: krajowy i międzynarodowy są stabilne od kilku lat (oceny to odpowiednio AAA i A - red.), chociaż w ubiegłym roku w rankingu międzynarodowym pojawiło się ostrzeżenie związane z niepewnością na przyszłość spowodowaną skutkami tzw. Nowego Ładu, zmianami podatkowymi i niestabilnością cen usług w Polsce. Takie ostrzeżenie otrzymały wszystkie polskie miasta - zastrzegła prezydent.

Sytuacja finansowa Gdańska jest bezpieczna

Zapytana o nadwyżkę budżetową w 2021 roku, która jest największa od 2015 roku (patrz wykres poniżej), prezydent Gdańska podkreśliła, że jest to wyłącznie nadwyżka operacyjna. - Większość wydatków inwestycyjnych, które tak naprawdę napędzają życie gospodarcze, realizowanych jest na kredyt lub ze współfinansowaniem ze środków unijnych z perspektywy finansowej, która de facto dobiegła końca w 2020 roku - odparła Aleksandra Dulkiewicz. - Sytuacja finansowa Gdańska jest bezpieczna, podkreślić trzeba jednak, że to bezpieczeństwo wynika także z naszych decyzji dotyczących wyboru działań, na które przeznaczane są pieniądze, a na które nie. Myślę, że w budżecie 2022 roku nie raz będziemy przychodzić do Rady Miasta Gdańska prosząc o zmiany w nim. Inflacja i wzrost cen usług będą powodowały, że nie na wszystkie plany wystarczy nam pieniędzy. 

ROSM 2021-ost (1) (przeciągnięte) 4

Mówiąc o projektach współfinansowanych ze środków UE, prezydent wspomniała o największym realizowanym w obecnej kadencji gdańskiego samorządu przedsięwzięciu - wartym ponad 600 mln zł Porcie Czystej Energii (zakład termicznego przetwarzania odpadów), którego budowa kontynuowana była przez cały 2021 rok. Aleksandra Dulkiewicz przypomniała także o inwestycjach w infrastrukturę przeznaczoną dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta - w ubiegłym roku, we współpracy z Fundacją Pozytywne Inicjatywy, utworzono w Gdańsku 500 miejsc w pięciu nowych żłobkach, a także 540 miejsc w publicznych przedszkolach, w tym trzy nowe placówki (na Chełmie i Kokoszkach, czyli w dzielnicach gdzie ich brak szczególnie doskwierał rodzicom).

Uroczysty chrzest walczaka w Porcie Czystej Energii. WIDEO i ZDJĘCIA

Więcej na temat raportowego ujęcia roku 2021 w Gdańsku piszemy w dolnej części artykułu.

Agnieszka Owczarczak przewodnicząca Rady Miasta Gdańska odbiera Raport o stanie Miasta Gdańska 2021 z rąk prezydent Aleksandry Dulkiewicz
Agnieszka Owczarczak przewodnicząca Rady Miasta Gdańska odbiera Raport o stanie Miasta Gdańska 2021 z rąk prezydent Aleksandry Dulkiewicz
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl


Jak wziąć udział w sesji i wyrazić opinię o Raporcie?

- Raport o stanie miasta to wyjątkowy dokument, ponieważ w dyskusji nad nim podczas sesji absolutoryjnej Rady będą mogli uczestniczyć także mieszkańcy - podkreśliła Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. - Oprócz Raportu, w BIP dostępny jest też formularz zgłoszeniowy dla osób, które będą chciały wziąć udział w sesji. Każdy z chętnych musi zebrać 50 podpisów mieszkańców Gdańska pod swoim wnioskiem o udział w sesji. Zachęcam do uczestnictwa. 

Termin składania wypełnionych formularzy (wraz z zebranymi podpisami), do biura Rady Miasta Gdańska w Nowym Ratuszu upływa 29 czerwca, czyli w przededniu sesji absolutoryjnej. Zgodnie z wolą ustawodawcy, w debacie nad raportem uczestniczyć będzie mogło 15 mieszkańców, a każdy z nich będzie miał ok. 5 minut, by przedstawić swoje zdanie na temat Raportu. 

Debata publiczna zakończy się głosowaniem Rady Miasta nad przyznaniem wotum zaufania prezydentowi Gdańska, przy czym radni mogą lecz nie muszą brać pod uwagę opinii mieszkańców wygłoszonych w jej trakcie.

WZÓR WNIOSKU można pobrać w BIP Rady Miasta Gdańska.

Co składa się na Raport o stanie Miasta Gdańska 2021?

 • 4 rozdziały wprowadzające: ogólna charakterystyka miasta, mieszkańcy, budżet miasta oraz organizacja i zarządzanie miastem.
 • 9 rozdziałów nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta (np. edukacja, kultura, atrakcyjność inwestycyjna) oraz 1 rozdział charakteryzujący zagadnienia o charakterze przekrojowym (m.in. równe szanse, rewitalizacja, środowisko). Wszystkie te rozdziały tematycznie nawiązują do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030+ oraz Programów Operacyjnych 2023. Poznać w nich można najważniejsze dane statystyczne i opisy kluczowych inwestycji i projektów miejskich realizowanych w 2021 roku.
 • 1 rozdział dotyczący działań miasta podjętych w związku z pandemią COVID-19.
 • Zgodnie z wymogiem ustawowym raport zawiera również 3 załączniki/sprawozdania: z realizacji Budżetu Obywatelskiego; z realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał podjętych przez Radę Miasta.

Zasięg czasowy danych i źródła

Ramy czasowe Raportu w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2015-2021. Dane opublikowane w Raporcie pochodzą ze źródeł własnych gdańskiego magistratu, jednostek organizacyjnych Miasta, a także z Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji

Dodatkowych informacji o Raporcie udziela zespół redakcyjny dostępny pod adresem e-mail: strategia@gdansk.gda.pl.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA 2021 ROKU W RAPORCIE

 • Dzięki wsparciu z Gdańskiego Programu Prokreacji w 2021 roku na świat przyszło 146 dzieci

Prawie pół tysiąca dzieci urodziło się dzięki gdańskiemu programowi in vitro

Bieg Rodzinny Czyste Miasto Gdańsk, 2018 rok
Bieg Rodzinny Czyste Miasto Gdańsk, 2018 rok
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
 • Program 6-10-14 dla zdrowia ma już 10 lat. Program poświęcony jest profilaktyce i wczesnemu wykrywaniu chorób cywilizacyjnych u dzieci. i młodzieży. W tym czasie wykonano prawie 60 tys. badań przesiewowych, a ponad 2 tys. dzieci i młodzieży ukończyło roczną opiekę specjalistów.

„6-10-14 dla Zdrowia”. Gdańsk od 10 lat dba o zdrową wagę dzieci i młodzieży

 • Na współpracę z organizacjami pozarządowymi przyznano z budżetu miasta Gdańska kwotę 76,7 mln zł, czyli o 5,8 mln zł więcej niż 2020 r. Dotacje otrzymało 380 organizacji.

Gdańszczanin Łukasz Samborski głosem polskich organizacji pozarządowych. ROZMOWA

 • 9.  edycja Budżetu Obywatelskiego (BO 2022) - zgłoszono aż 674 projekty (rekord), z czego 387 przeszło do głosowania. Do dyspozycji mieszkańców było ponad 20 mln zł, głosujący wybrali 121 projektów.  
 Spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych w Gdańsku, 2019 rok
Spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych w Gdańsku, 2019 rok
Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl
 • W porównaniu z rokiem 2020 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gdańsku wzrosła o 4,6 proc. Na koniec grudnia 2021 r. w naszym mieście było 86 913 firm.

“One Step Service” od STARTERA - w Gdańsku rusza kompleksowa usługa dla młodego biznesu

 • Nakłady inwestycyjne w Gdańsku w 2021 r. wyniosły 4 845,8 mln zł (wzrost o 15 proc. w porównaniu do 2020 r.). Nakłady poniesione przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w 2021 r. wyniosły 576,2 mln zł, co stanowiło blisko 12 proc. nakładów inwestycyjnych ogółem.

 

 • W 2021 roku rozpoczęła się budowa fabryki baterii i centrum badawczo-rozwojowego firmy Northvolt na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.

Startuje budowa gdańskiej fabryki Northvolt. Już za rok ruszy produkcja systemów bateryjnych

 • W październiku 2021 r., po 7 latach prac otworzono NOMUS - nową przestrzeń dla sztuki nowoczesnej w Gdańsku, oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Program zakupu prac w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, której depozyt znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku, realizowany jest od 2017 roku.
Otwarcie NOMUSa przy ul. Jaracza na Młodym Mieście
Otwarcie NOMUSa przy ul. Jaracza na Młodym Mieście
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

 • Hevelianum  w 2021 roku zakończyło prace rewaloryzacyjne w Domu Zdrojowym w Brzeźnie. XIX-wieczny zabytek znów jaśnieje jako ikona kurortu, Hevelianum przyciąga ofertą zajęć w swej nadmorskiej filii o tematyce szeroko pojętej ekologii.

 

Odnowiona klatka schodowa w kamienicy przy ul. Kurzej 14 i 15/16 na Dolnym Mieście - zabytek należy do zasobów TBS Motława
Odnowiona klatka schodowa w kamienicy przy ul. Kurzej 14 i 15/16 na Dolnym Mieście - zabytek należy do zasobów TBS Motława
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
 • Zasób mieszkaniowy Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) powiększył się o 69 lokali mieszkalnych w 3 budynkach (całkowity koszt inwestycji wyniósł 21,1 mln zł), rozpoczęto budowę 196 lokali mieszkalnych w kolejnych 7 budynkach.

Nowe mieszkania na Gwiazdkę. TBS Motława oddało do użytku lokatorom 55 lokali

 • W 2021 r. wyremontowano 228 mieszkań z zasobu komunalnego, w tym 155 kompleksowo (w 57 z nich w ramach prac zlikwidowano ogrzewanie za pomocą pieca węglowego).

 

 

 

Wymarzony Park Południowy: jakie będą zielone płuca tej części Gdańska?

Skwer przy ul. Styp-Rekowskiego na Starym Chełmie zaprasza młodszych i starszych mieszkańców od połowy 2021 roku
Skwer przy ul. Styp-Rekowskiego na Starym Chełmie zaprasza młodszych i starszych mieszkańców od połowy 2021 roku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
 • W sierpniu 2021 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła nową zieloną politykę dla miasta - określa zasady postępowania z zielenią na terenie Gminy Miasta Gdańska, zapewniać ma zrównoważony rozwój zieleni i bioróżnorodność.

 

 • Przez cały 2021 rok w pasach drogowych posadzono w Gdańsku 4177 drzew, pielęgnacją objętych było w tych przestrzeniach ponad 44,3 tys. drzew.

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami