Uroczysty chrzest walczaka w Porcie Czystej Energii. WIDEO i ZDJĘCIA

W poniedziałek, 16 maja, w Porcie Czystej Energii odbył się uroczysty chrzest walczaka - kluczowego elementu kotła gdańskiej elektrociepłowni. Tradycyjnego chrztu dokonała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która została matką chrzestną „serca” tej nowoczesnej instalacji.
16.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Walczak w powstającym Porcie Czystej Energii dostał imię: Stolem
Walczak w powstającym Porcie Czystej Energii dostał imię: Stolem
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Na placu budowy Portu Czystej Energii Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wraz z Prezesem Zarządu PCE Sławomirem Kiszkurno dokonali tradycyjnego chrztu walczaka, m.in. rozbijając o niego szampana. 

–  Nadaję ci imię Stolem. Bądź silny i dzielny oraz jak na olbrzyma przystało - dbaj o moc i bezpieczeństwo w Porcie Czystej Energii - dla dobra wszystkich mieszkańców Gdańska i całego Pomorza – tymi słowami ochrzciła walczaka Prezydent Gdańska. 

Uroczystość miała miejsce na jednej z najwyższych kondygnacji budynku, kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Natomiast u stóp instalacji w szerokim gronie zaproszonych gości Pani Prezydent powiedziała:

–  Stoimy przed dużymi wyzwaniami w przyszłości. Budowany Port Czystej Energii pokazuje, że jesteśmy gotowi im sprostać. To ważna dla Gdańska inwestycja, która pozwoli zagospodarować odpady zarówno dzisiaj jak i przyszłości. Dodatkowo zakład ten już od 2024 roku zróżnicuje źródła energii w Gdańsku, wprowadzając do sieci „zieloną energię”, właśnie z tej nowoczesnej elektrociepłowni.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI

 

Minister Marcin Horała, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podkreślił podczas uroczystości wagę samorządów w zagospodarowaniu odpadów oraz podkreślił, że: – Port Czystej Energii jest pięknym przykładem synergii i współpracy, w który 

z jednej strony zaangażowane są środki europejskie, z drugiej mamy wsparcie instytucji rządowej jaką jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale przede wszystkim pojawia się ogromne zaangażowanie po stronie samorządów, tak aby tę inwestycję przeprowadzić do końca, dla dobra wszystkich mieszkańców.

Głos zabrał również Sławomir Kiszkurno Prezes Zarządu Portu Czystej Energii mówiąc: 

To ważny moment dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację tej inwestycji. Ogromnie się cieszę, że powaga dzisiejszego święta została wzmocniona przez wybór takiego imienia dla naszego walczaka. Olbrzymia praca za nami, olbrzymia praca jeszcze przed nami. Jestem przekonany, że Stolem będzie nam z powodzeniem służył przez długie lata.

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski podkreślił, że Port Czystej Energii to jedna z największych i najważniejszych inwestycji dla mieszkańców Gdańska i wielu okolicznych gmin: – To bardzo ważny projekt, również dla mnie osobiście. Mieszkam niedaleko i przez całe życie przejeżdżam przez to miejsce, gdzie urosła góra, która zaczęła się wkomponowywać w krajobraz. Port Czystej Energii będzie rozwiązaniem dla rosnącej ilości składowanych odpadów. Dzięki tej inwestycji skorzystają zarówno mieszkańcy Gdańska jaki i 34 okolicznych gmin – podkreślił wojewoda. 

Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego zwrócił uwagę na wagę inwestycji również dla przyszłych pokoleń. – Jestem pewien, że dla wszystkich Państwa ta inwestycja ma kluczowe znaczenie, albowiem wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed przyszłymi pokoleniami za szukanie takich rozwiązań, które spowodują odejście od paliw kopalnych i powstrzymają degradację naszego środowiska. Jestem niezmiernie rad, że 40-tonowy walczak, zwany Stolemem, walnie przyczyni się do realizacji głównych celów strategicznych naszego województwa: bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego – powiedział podczas uroczystości Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Dominik Bąk, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwrócił uwagę obecnych na rolę Portu Czystej Energii w przewidywalności zagospodarowaniu odpadów: – To co tutaj przyjedzie - do recyklingu się nie nadaje. A dzięki tej inwestycji mają Państwo sposób na legalne zagospodarowanie odpadów, z których dodatkowo możecie produkować ciepło i energię elektryczną w kogeneracji – powiedział Dominik Bąk.

Nadawanie imion walczakom to szczególny moment, w którym kończy się ważny etap inwestycji - montaż instalacji kotła. T o także ważne spotkanie dla wszystkich realizujących tę skomplikowaną inwestycję. Sposoby wyboru imion dla walczaków są różne. Port Czystej Energii jako miejski inwestor, a w przyszłości - spółka zarządzająca zakładem termicznego przekształcania odpadów komunalnych, postanowiła przywilej nadania imienia oddać w ręce mieszkańców regionu oraz wszystkich zainteresowanych inwestycją i zorganizowała konkurs #imiędlawalczaka. Plebiscyt cieszył się dużą popularnością. Spośród 1200 propozycji nadesłanych przez uczestników zwyciężyła nazwa Stolem zaproponowana przez Panią Kamilę z Gdańska, która tak uargumentowała swój wybór:

„Stolemy według historii Kaszub to olbrzymy... odznaczali się rzekomo nadzwyczajnym wzrostem i siłą. Stolemowie tworzyli wzgórza, mierzeje na jeziorach czy mielizny na morzu. Z kolei w zbiorze legend kaszubskich "Dobro zwycięża" Ceynowa przedstawił inne opowiadanie, wedle którego Stolemowie mieli być dobrymi istotami, pomagającymi ludziom. Nasz gdański walczak kojarzy mi się właśnie z olbrzymem Stolemem, który będzie ciężko pracował i pomagał nam gdańszczanom.”

Na zwycięską propozycję zagłosowało aż 842 z 1923 głosujących. W trakcie dzisiejszych obchodów, Pani Kamila odebrała z rąk zastępcy prezydenta Gdańska Piotra Grzelaka czek o wartości 1500 zł na wybraną przez siebie nagrodę o charakterze sportowym, turystycznym lub rekreacyjnym.

Całe wydarzenie transmitowane było przez portal gdansk.pl. Relację z uroczystości można również zobaczyć na profilu Portu Czystej Energii na Facebooku. 

ZOBACZ RELACJĘ WIDEO Z UROCZYSTOŚCI

 

***

Zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku to nowoczesna instalacja umożliwiająca termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej (resztkowej) z odpadów. Paliwem w gdańskiej instalacji będą wyłącznie odpady stanowiące pozostałości po procesie sortowania, które nie nadają się do recyklingu, a zgodnie z obowiązującym prawem nie można ich składować. Odpady energetyczne to np. zużyte pieluchy jednorazowe, podpaski, patyczki i waciki kosmetyczne, styropian, zabrudzony papier, czy folie po słodyczach, nabiale, itp. Ciepło i energia elektryczna z odpadów są energią zieloną, ponieważ pozwalają na zaoszczędzenie tradycyjnych, kopalnych źródeł energii, a stosowana technologia pozwala bardzo skutecznie ograniczać emisję spalin do powietrza. Do gdańskiej instalacji trafiać będą odpady z Gdańska i 34 pomorskich gmin. Realizacja Projektu jest ostatnim, brakującym ogniwem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie pomorskim, umożliwiającym jego optymalizację. Uwzględniając koszty związane z obowiązkiem dostosowania instalacji do nowych wymogów środowiskowych (BAT), koszt inwestycji wyniesie ok. 600 mln zł, z czego blisko 271 mln zł stanowi bezzwrotne dofinansowanie z Funduszu Spójności UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostała kwota pochodzi z pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW oraz kredytu z PKO BP S.A. Gdańska instalacja jest budowana i będzie eksploatowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez konsorcjum firm WEBUILD, Termomeccanica Ecologia i TIRU-PAPREC ENERGIES. W Polsce tego typu instalacje funkcjonują z powodzeniem m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie. Oddanie do użytkowania Portu Czystej Energii w Gdańsku planowane jest na koniec 2023 roku. 

Autor: Dorota Tanaś-Michalak z PCE

 

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy