Rozlicz PIT w Gdańsku

ROZLICZ PIT W GDAŃSKU
I WYGRAJ FANTASTYCZNE NAGRODY!

JAK ROZLICZYĆ PODATKI W GDAŃSKU?

Mieszkasz w Gdańsku, ale do tej pory płaciłeś podatki tam gdzie jesteś zameldowany.
Zmień to! Rozlicz się w gdańskim urzędzie skarbowym
właściwym dla miejsca zamieszkania.

WEŹ UDZIAŁ W LOTERII

Zgłoś się do 31 maja.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy zgodnie z regulaminem.
Uwaga! Jeśli składasz PIT w Gdańsku po raz pierwszy - zaznacz w formularzu
„Po raz pierwszy rozliczam PIT w Gdańsku”

NAGRODY W LOTERII

Nagroda główna

TOYOTA YARIS HYBRID
5 DRZWIOWA W WERSJI PREMIUM

x 5

SMARTFON
HUAWEI P30 PRO

x 15

ROWER TREKKINGOWY
MODEL KROSS TRANS 6.0 2020

ILE KOSZTUJE MIASTO?


Jakie są najważniejsze źródła dochodów i wydatków Gdańska?
Twój podatek to zadbany park, lepszy chodnik, większy plac zabaw, nowy basen i wiele innych.
Zobacz, jak skonstruowany jest budżet miasta. Z czego miasto czerpie dochody i na co je wydaje?
Skorzystaj z kalkulatora i wylicz w bardzo prosty sposób, ile pieniędzy z twojego podatku trafi do budżetu miasta

Pytania i odpowiedzi

Udział w loterii może wziąć osoba zamieszkała na terenie miasta Gdańska, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2019 rok w jednym z urzędów skarbowych w Gdańsku, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Gdańsk jako miejsce zamieszkania.

Tak. Loteria jest skierowana do wszystkich podatników, którzy rozliczą PIT w Gdańsku za 2019 rok, wpisując gdański adres zamieszkania w deklaracji - dla tych, którzy rozliczają się tutaj od lat oraz tych, którzy zrobią to po raz pierwszy.

Według definicji to ośrodek interesów życiowych - osobistych i gospodarczych. Przy czym centrum interesów osobistych to powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc.). Natomiast ośrodek interesów gospodarczych to działalność zarobkowa (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc. Podatnik sam musi zdecydować, gdzie jest centrum jego życia (miejsce zamieszkania).

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Gdańska, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2019 rok w jednym z urzędów skarbowych w Gdańsku, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Gdańsk jako miejsce zamieszkania.

W loterii nie mogą brać udziału pracownicy organizatora loterii oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Gdańsk i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób; przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Pracownikiem w rozumieniu regulaminu jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

Nie, to jest poza Gdańskiem. Udział w loterii mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w deklaracji podatkowej PIT wskażą Gdańsk jako miejsce zamieszkania.

Pod warunkiem, że w zeznaniu podatkowym zostanie wpisany gdański adres zamieszkania i odpowiedni Urząd Skarbowy w Gdańsku.

Oczywiście, jeśli do tej pory rozliczała PIT w Gdańsku. Jeśli natomiast zmiana miejsca zamieszkania na Gdańsk została wprowadzona do systemu dopiero w roku 2019, to deklarację podatkową PIT za 2019 rok należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania w roku 2019 (wprowadzonego w systemie), czyli poza Gdańskiem. Wówczas udział w loterii nie jest możliwy.

Tak. Należy wskazać w deklaracji podatkowej PIT – Gdańsk jako miejsce zamieszkania.

Nie. PIT, a właściwie jego pierwsza strona, jest potrzebna tylko w przypadku wygrania którejś z nagród (pkt 12.3 – regulaminu loterii).

Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT razem z małżonkiem, każdy z nich jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie w deklaracji podatkowej PIT – Gdańsk jako miejsce zamieszkania.

Tak. Należy ponownie złożyć PIT w Urzędzie Skarbowym w Gdańsku właściwym miejscowo dla aktualnego miejsca zamieszkania - tak jakby się rozliczało samemu. Dodatkowo należy do deklaracji PIT dołączyć krótkie pismo wyjaśniające poniższej treści: "Z uwagi na to, że pracodawca złożył w moim imieniu deklarację podatkową PIT w poprzednio właściwym Urzędzie Skarbowym - składam ponownie deklarację podatkową, jako korektę, z aktualnym miejscem zamieszkania w Gdańsku".

Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

Oczywiście. Nie ma żadnych ograniczeń.

Każdym sposobem przewidzianym przez prawo podatkowe. Czyli drogą elektroniczną, bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym, nadanie drogą pocztową lub innym możliwym sposobem. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji gdański adres zamieszkania i przesłać do właściwego urzędu skarbowego w Gdańsku.

Oczywiście. Również kiedy rozliczają się sami np. ze względu na dodatkowe źródło dochodów lub ewentualne odliczenia.

Nie ma takiej potrzeby. Urzędy Skarbowe robią to automatycznie.

Od tego roku Urzędy Skarbowe wprowadziły znaczne uproszenie i przygotowują rozliczenia w imieniu podatnika, zadaniem którego jest jedynie jego uzupełnienie. W takiej sytuacji (jeśli PIT nie został rozliczony drogą elektroniczną i podatnik nie otrzymał UPO), gdy taki podatnik zostanie wylosowany jako laureat i poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających złożenie deklaracji PIT w Gdańsku, będzie mógł on – w zależności od żądania organizatora loterii – przedstawić pierwszą stronę deklaracji przygotowanej przez US (stronę można pobrać na stronie podatki.gov.pl) lub zaświadczenie potwierdzające złożenie Deklaracji PIT za rok 2019 wydane przez Urząd Skarbowy w Gdańsku.

Tak. Zarówno deklaracje składane osobiście, jak i elektroniczne biorą udział w loterii.

Zarówno pani, jak i małżonek możecie dokonać dwóch osobnych zgłoszeń, niezależnie od tego, czy deklaracje składacie państwo razem.

W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną należy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które jest jedynym dokumentem potwierdzającym złożenie deklaracji w formie elektronicznej. Należy je pobrać z tej strony internetowej: podatki.gov.pl.