Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Szanowni Państwo

Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej Gdańsk otrzymał możliwość realizacji wielu ambitnych projektów, służących szybszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i Metropolii Gdańskiej.

Efektem dotychczasowych działań miasta, spółek miejskich, gdańskich uczelni, instytucji kultury i biznesu są liczne projekty inwestycyjne, służące polepszeniu jakości infrastruktury, ochronie środowiska naturalnego, kształceniu na europejskim poziomie i poprawie konkurencyjności naszego regionu.

W okresie unijnego finansowania, przypadającego na lata 2004-2006, miastu i miejskim spółkom udało się pozyskać około 550 mln zł unijnych dotacji. Łączna wartość projektów sięgnęła kwoty około 1,2 mld zł. W latach 2007-2013, dzięki środkom z Unii Europejskiej, zrealizowaliśmy szereg nowych projektów za blisko 2,5 mld zł! Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 stwarza równie wielkie wyzwania jak poprzednie, zarówno w przestrzeni podnoszenia jakości życia jak i poziomu infrastruktury naszego miasta.

Jestem przekonana, że mieszkańcy oraz odwiedzający miasto goście dostrzegają i doceniają w pełni dynamiczne zmiany jakie zachodzą w naszym otoczeniu, dzięki efektywnemu połączeniu pieniędzy z budżetu miasta i dotacji unijnych.

Prezydent Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku
dawidowski
dawidowski
Grzegorz Mehring
Dyrektor: Marcin Dawidowski

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 404
tel.: +48 58 526 80 00
fax: +48 58 526 80 01

kus
kus
Grzegorz Mehring
 

Z-ca Dyrektora: Izabela Kuś

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 401
tel.: +48 58 526 80 00
fax: +48 58 526 80 01

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat wydziału:

Poczta elektroniczna sekretariatu: wpr@gdansk.gda.pl
tel.: +48 58 526 80 00