2023-04-06-spacer-spalarnia-058.JPG

Szanowni Państwo

Gdańsk to dynamicznie rozwijające się miasto pod względem inwestycyjnym. Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej otrzymaliśmy możliwość realizacji wielu ambitnych projektów, służących szybszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i Metropolii Gdańskiej.

Prezydent Miasta Gdańska
Aleksandra Dulkiewicz

Fot. SPOCO archiwum UMG

Galeria gdańskich inwestycji

Zdjęcie pełniącego obowiązki dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych Artura Lemańskiego

Dyrektor: Artur Lemański

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 404
tel.: (+48 58) 526 80 00

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych Natalii Jaworskiej

Z-ca Dyrektora: Natalia Jaworska

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 403
tel.: (+48 58) 526 80 00

 

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych Katarzyna Drozd-Wiśniewska

Z-ca Dyrektora: Katarzyna Drozd-Wiśniewska

 

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 401
tel.: (+48 58) 526 80 19

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat wydziału:

Poczta elektroniczna sekretariatu: wpi@gdansk.gda.pl
tel.: (+48 58) 526 80 00