PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wydział Projektów Inwestycyjnych

Wydział Projektów Inwestycyjnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Adres: ul. Kartuska 5

Poczta elektroniczna sekretariatu: wpi@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel.
Nr faxu
404
Dyrektor Wydziału - Marcin Dawidowski
58 526 8000
58 526 8001
401
Z-ca Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Inwestycji Kubaturowych - Bernard Nalewajko
58 526 8000
 
 
Sekretariat
58 526 8000
 
Referat Budżetu
401
Z-ca Dyrektora Wydziału / Kierownik Referatu - Natalia Jaworska 
58 526 8000
 
411b
Przygotowanie budżetu. Rozliczenie wydatków budżetowych. Harmonogramy wydatków inwestycyjnych. Baza Piorytetów Inwestycyjnych, Wieloletnia Prognoza Finansowa.
58 526 8035
58 526 8036
58 526 8037
58 526 8044
Referat Inwestycji Liniowych
413 b
 Kierownik Referatu - Wojciech Kruczkowski
58 526 8034
58 526 8001
413 a

Realizacja procesów pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie liniowych projektów inwestycyjnych ze źródeł funduszy UE lub z zewnętrznych źródeł krajowych.

Koordynowanie i monitorowanie procesów wdrażania oraz realizacji harmonogramów i zakresu rzeczowego - finansowego liniowych projektów inwestycyjnych przez Jednostki Organizacyjne Miasta.
58 526 8067
58 526 8044
58 526 8049
58 526 8004
58 526 8039
58 526 8056
58 526 8046
58 526 8041
58 526 8040
 
Referat Inwestycji Kubaturowych
401
Z-ca Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu - Bernard Nalewajko
58 526 8019
58 526 8001
408 a

Realizacja procesów pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie kubaturowych projektów inwestycyjnych ze źródeł funduszy UE lub z zewnętrznych źródeł krajowych.

Koordynowanie i monitorowanie procesów wdrażania oraz realizacji harmonogramów i zakresu rzeczowego - finansowego kubaturowych projektów inwestycyjnych przez Jednostki Organizacyjne Miasta.

58 526 8015

58 526 8043

58 526 8003

58 526 8066

58 526 8020

58 526 8065

58 526 8027

58 526 8020

58 526 8012

58 526 8048

58 526 8011

58 526 8021
 
Referat Rozliczeń Projektów
 
Kierownik Referatu - Anna Fydrych
58 526 8032
 
411 a
Realizacja procesu rozliczenia środków finansowych, pozyskiwanych ze źródeł funduszy Unii Europejskiej lub z zewnętrznych źródeł krajowych.
58 526 8042
58 526 8031
58 526 8063
58 526 8030
58 526 8062
58 526 8064
 
 
Referat Koordynacji Obszarów Inwestycyjnych
 
 
409
Kierownik Referatu -  Artur Lemański
58 526 8057
 
402
Pracownicy Referatu
58 526 8017
58 526 8013
 
Samodzielne stanowiska pracy
408 b Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej 58 526 8059