PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Zdjęcie dyrektora Wydział Projektów Inwestycyjnych Marcina Dawidowskiego
Dyrektor: Marcin Dawidowski

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 404
tel.: +48 58 526 80 00
fax: +48 58 526 80 01
Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydział Projektów Inwestycyjnych Bernarda Nalewajko
 

Z-ca Dyrektora: Bernard Nalewajko

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 401
tel.: +48 58 526 80 00
fax: +48 58 526 80 01

Natalia Jaworska

Z-ca Dyrektora: Natalia Jaworska

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 401
tel.: +48 58 526 80 00
fax: +48 58 526 80 01

Artur Lemański

P.o. z-cy dyrektora: Artur Lemański

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 414
tel.: +48 58 526 80 57
fax: +48 58 526 80 01

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat wydziału:

Poczta elektroniczna sekretariatu: wpi@gdansk.gda.pl
tel.: +48 58 526 80 00