G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do GMG – w latach 2017-2020
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do GMG – w latach 2017-2020

G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do GMG – w latach 2017-2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
1. belka szlak EK

 

W dniu 26 lipca 2017 roku o godz. 14:00 w Domu Zdrojowym w Gdańsku Brzeźnie została podpisana umowa o dofinansowanie  Projektu pn.: „G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”. Ze strony Województwa Pomorskiego umowę podpisali: Pan Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego i Pan Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, a ze strony Gminy Miasta Gdańska – Pan Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska.

Informacje ogólne o Projekcie:

Tytuł projektu: G1 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska
Partner: nie dotyczy
Jednostka Realizująca Projekt: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Umowa o dofinansowanie:

nr RPPM.10.01.01-22-0021/17-00 z dnia 26.07.2017 r.
Aneks nr 9 z dnia 03.11.2021 r.

Całkowita wartość Projektu: 84 301 428,70 zł
Koszt kwalifikowalny: 66 770 710,67 zł
Koszt niekwalifikowalny: 17 530 718,03 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE: 37 951 179,78 zł
Poziom dofinansowania: 56,84 % wydatków kwalifikowalnych
Okres kwalifikowania wydatków: od 01.01.2014 r. do 30.06.2023 r.
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10. Energia
Działanie: 10.1 Efektywność energetyczna
Poddziałanie: 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Pomorskiego
Instytucja Pośrednicząca: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
Okres realizacji rzeczowej projektu:  od 31.03.2017 r. do 30.06.2023 r.

Zakres projektu

Przedsięwzięcie polega na kompleksowej modernizacji energetycznej 30 budynków o charakterze edukacyjnym należących do Gminy Miasta Gdańska. Zakres zaplanowanych robót wynika z audytów energetycznych. Zakłada się przeprowadzenie następujących prac w poszczególnych obiektach:

 1. Miejska Hala Sportowa w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61, dzielnica Przymorze Wielkie: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien z wiatrolitu oraz drewnianych, wymiana drzwi.
 2. ZKPiG nr 13, (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5), ul. Startowa 9 w Gdańsku, dzielnica Zaspa Młyniec: modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.,  docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie stropodachów, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu płaskiego nad halą gimnastyczną, modernizacja instalacji wentylacji sali sportowej, docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie w części łącznika przy gimnazjum i od podwórza,  część kuchenna.
 3. ZKPiG nr 21, (obecnie Szkoła Podstawowa nr 2), ul. Marusarzówny 10 w Gdańsku, dzielnica Piecki-Migowo: modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.,  docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie stropodachów, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu płaskiego nad halą gimnastyczną, docieplenie ścian zewnętrznych.
 4. Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Lilli Wenedy 19 w Gdańsku, dzielnica Wrzeszcz Dolny: ocieplenie stropu poddasza, ścian zewnętrznych, wymiana okien, ocieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.o.
 5. Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Reformacka 18 w Gdańsku, dzielnica Chełm: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów nad łącznikiem oraz salą gimnastyczną, nad ostatnią kondygnacją, nad nieogrzewaną częścią piwnicy, wymiana okien, drzwi, modernizacja instalacji c.o., w tym m.in. montaż nowych grzejników, docieplenie podłóg na gruncie, modernizacja instalacji c.w.u.
 6. Żłobek nr 1, ul. Malczewskiego 33 w Gdańsku, dzielnica Siedlce: ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, wymiana drzwi, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., instalacja nawiewników higrosterowalnych.
 7. Przedszkole nr 1, ul. Władysława IV 14 w Gdańsku, dzielnica Nowy Port: ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych nadziemia, ścian przy gruncie.
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Na Zaspę 31A w Gdańsku, dzielnica Nowy Port: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, dachu płaskiego, wymiana drzwi, pozostałych okien, modernizacja systemu c.w.u. i c.o.
 9. Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Wczasy 3 w Gdańsku, dzielnica Brzeźno: wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, modernizacja instalacji c.o.
 10. Szkoła Podstawowa nr 42, (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2), ul. Czajkowskiego 1 w Gdańsku, dzielnica Suchanino: wymiana drzwi zewnętrznych, okien, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, modernizacja instalacji c.o.
 11. Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Na Stoku 42 w Gdańsku, dzielnica Śródmieście: docieplenie stropodachu wentylowanego, podłogi w piwnicy, docieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, modernizacja instalacji c.o., w tym m.in. montaż nowych grzejników, modernizacja instalacji c.w.u.
 12. Przedszkole nr 7, ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 7 w Gdańsku, dzielnica Wrzeszcz Górny: docieplenie stropu pod poddaszem, docieplenie stropu nad  piwnicą, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi, ocieplenie stropu międzypiętrowego zewnętrznego, ocieplenie ścian przy gruncie, modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji c.o.
 13. Przedszkole nr 74, ul. Ferdynanda Magellana 3 w Gdańsku, dzielnica Piecki-Migowo: docieplenie ścian zewnętrznych docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, ocieplenie ścian w gruncie, docieplenie dachu płaskiego nad łącznikiem, stropodachów wentylowanych, stropu nad piwnicą, wymiana okien, drzwi, wymiana wentylacji mechanicznej na wentylację z odzyskiem, modernizacja instalacji c.o., w tym m.in. montaż nowych grzejników, modernizacja instalacji c.w.u.
 14. Szkoła Podstawowa nr 8, (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8), ul. Dragana 2 w Gdańsku, dzielnica Chełm: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana reszty niewymienionych okien oraz okien sali gimnastycznej, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., wymiana drzwi stalowych.
 15. ZKPiG nr 20, (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1), ul. Gojawiczyńskiej 10 w Gdańsku, dzielnica Piecki-Migowo: modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u.,  docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie stropodachów, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu płaskiego nad halą gimnastyczną,  instalacja wentylacji sali sportowej.
 16. ZKPiG nr 5, (obecnie Szkoła Podstawowa nr 56), ul. Małomiejska 8A w Gdańsku, dzielnica Orunia-Św. Wojciech-Lipce: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien.
 17. Przedszkole nr 4, ul. Do Studzienki 36 w Gdańsku, dzielnica Wrzeszcz Górny: docieplenie stropów poddaszy, połaci dachowych, wymiana części okien, montaż zaworów termoplastatycznych.
 18. Przedszkole nr 33, ul. Klonowicza 1A w Gdańsku, dzielnica Wrzeszcz Dolny: docieplenie stropów poddaszy, stropodachu dobudówki, ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających poddasze użytkowe od poddaszy nieogrzewanych.
 19. Przedszkole nr 49, ul. Śląska 35A w Gdańsku, dzielnica Przymorze Małe: ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych piwnic i ścian zewnętrznych przy gruncie piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych.
 20. Żłobek nr 2, ul. Piastowska 92A w Gdańsku, dzielnica Przymorze Wielkie: ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, wewnętrznych, ścian piwnic, modernizacja instalacji c.o. - wymiana części grzejników niewymienionych, modernizacja instalacji c.w.u.
 21. Żłobek nr 3, ul. Tytusa Chałubińskiego 20 w Gdańsku, dzielnica Chełm: ocieplenie stropodachu, stropu nad przejazdem oraz ścian zewnętrznych.
 22. Żłobek nr 4, ul. Startowa 3 w Gdańsku, dzielnica Zaspa Młyniec: ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych.
 23. Szkoła Podstawowa nr 55, (obecnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7), ul. Wolności 6A w Gdańsku, dzielnica Nowy Port: ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian w gruncie, wymiana okien, modernizacja instalacji c. o., w tym m.in. wymiana grzejników.
 24. Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Kępna 38 w Gdańsku, dzielnica Krakowiec-Górki Zachodnie: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicą, stropu międzykondygnacyjnego zewnętrznego,  wymiana okien, wymiana drzwi, docieplenie podłogi na gruncie, modernizacja instalacji c.o., w tym m.in. wymiana grzejników.
 25. Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku, dzielnica Osowa: modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych i przy gruncie w piwnicy,  ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej, wymiana drzwi, wymiana okien i luksferów.
 26. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Głęboka 11 w Gdańsku, dzielnica Śródmieście: dociepleniu ścian zewnętrznych przy gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, docieplenie stropu poddasza, wymiana pozostałych okien, wymiana drzwi stalowych, modernizacja systemu c.o. i c.w.u.
 27. Zespół Specjalistycznego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28), ul. Tęczowa 1 w Gdańsku, dzielnica Wyspa Sobieszewska: docieplenie ścian zewnętrznych łącznie ze ścianami zagłębionymi w gruncie, modernizacja instalacji c.o., docieplenie dachu płaskiego.
 28. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Gościnna 4 w Gdańsku, dzielnica Orunia-Św. Wojciech-Lipce: docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, stropodachu, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie tarasu, ocieplenie ścian zewnętrznych i przy gruncie w piwnicy.
 29. Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Żabi Kruk 5 w Gdańsku, dzielnica Śródmieście: modernizacja ścian zewnętrznych, stropodachu, podcienia, ścian na gruncie, stropu zewnętrznego, wymiana okien drewnianych, wymiana drzwi stalowych, modernizacja instalacji grzewcze.
 30. Przedszkole nr 75, ul. Wileńska 62 w Gdańsku, dzielnica Piecki Migowo: modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych i szczytowych, ocieplenie ścian zewnętrznych dobudówki, ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie stropów nad wejściami, wymiana okien zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych.

Cele Projektu

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest energomodernizacja budynków w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną.

Cele szczegółowe

 • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • poprawa jakości powietrza,
 • rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, eliminacja niskosprawnych źródeł energii oraz zamiana paliw na mniej emisyjne,
 • rozwój sieci ciepłowniczych i gazowych oraz poprawa efektywności energetycznej procesów związanych z dystrybucją ciepła.

Korzyści społeczne z realizacji Projektu

 • oszczędność kosztów eksploatacyjnych poprzez zmniejszenie zużycia energii,
 • ograniczenie szkodliwych emisji, zwłaszcza gazów do atmosfery, co przyczyni się do utrzymania środowiska naturalnego w lepszym stanie,
 • poprawa warunków nauczania dzięki stworzeniu możliwości dla rozwoju edukacji oraz zmniejszeniu zachorowalności osób użytkujących obiekty,
 • komfort nauczycieli i uczniów,
 • pozytywny wizerunek miasta.

Zdjęcia z realizacji projektu:
Miejska Hala Sportowa w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 61
Żłobek nr 1
Żłobek nr 2
Szkoła Podstawowa nr 8
Szkoła Podstawowa nr 42
Szkoła Podstawowa nr 62
Szkoła Podstawowa nr 92

Więcej informacji:
Ponad 18 mln zł dodatkowego dofinansowania z UE dla ważnych gdańskich projektów

__________________________________________________________________________
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020