PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ponad 18 mln zł dodatkowego dofinansowania z UE dla ważnych gdańskich projektów

Ponad 18 mln zł dodatkowego dofinansowania z UE dla ważnych gdańskich projektów
Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczył prezydentom Gdańska, Gdyni i Sopotu czeki symbolizujące zwiększenie unijnego dofinansowania miejskich inwestycji. Do Gdańska trafi ponad 18 mln zł. O jakie projekty w naszym mieście chodzi i jak przebiega ich realizacja?
Dodatkowe środki z UE dla trójmiejskich projektów, od l: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydent Gdyni, Jacek Karnowski prezydent Sopotu, Alan Aleksandrowicz z-ca prezydent Gdańska, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Michał Glaser dyrektor biura Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Dodatkowe środki z UE dla trójmiejskich projektów, od l: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Katarzyna Gruszecka-Spychała wiceprezydent Gdyni, Jacek Karnowski prezydent Sopotu, Alan Aleksandrowicz z-ca prezydent Gdańska, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Michał Glaser dyrektor biura Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Skąd wzięła się nadwyżka na podniesienie dofinansowania projektów realizowanych z udziałem Regionalnego Programu Operacyjnego w Pomorskiem?  

- Wykorzystujemy korzystne różnice kursowe między walutą euro a złotym, dzięki temu możemy przekazać pomorskim gminom w sumie prawie 80 milionów z Unii  – odpowiada Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, który spotkał się z trójmiejskimi prezydentami 2 października w Porcie Lotniczym Gdańsk. - Szacunki kosztów inwestycji, robione kilka lat temu na potrzeby konkursu na dotacje, często mocno różnią się od kwot wymaganych dziś przez wykonawców. Mamy nadzieję, że dzięki dodatkowemu dofinansowaniu gminy będą miały wystarczającą ilość środków, by rozpocząć lub dokończyć wiele ważnych inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

W Gdańsku dodatkowe pieniądze przyznano na realizację dwóch projektów. Pierwszy -  „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk” otrzymał ponad 17 mln zł dodatkowego dofinansowania; finansowanie drugiego - „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” zwiększone zostanie o ponad 1 mln zł. 

 

Na jakim etapie realizacji są dziś te projekty? 

 

„Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk”

Ten projekt składa się z 24 zadań inwestycyjnych, realizowanych w podziale na trzy części. Do tej pory zrealizowano cztery zadania, a kolejne są na różnych etapach. 

- Projekt jest częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Większość biorących w nim udział gmin skupio się w swoich działaniach na budowie infrastruktury drogowej i węzłów komunikacyjnych. W Gdańsku najbardziej postawiliśmy na rozbudowę sieci tras rowerowych - mówi Remigiusz Kitliński, pełnomocnik prezydenta Gdańska ds. komunikacji rowerowej, który jest koordynatorem obszernego projektu. - Przy czym nowe odcinki tras, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, powstają kosztem jezdni, a nie - ograniczania przestrzeni pieszym, co znacznie podwyższa koszty realizacji.

 

Przejście naziemne przy skrzyżowaniu Podwala Przedmiejskiego z ul. Chmielną działa od listopada 2018 r.
Przejście naziemne przy skrzyżowaniu Podwala Przedmiejskiego z ul. Chmielną działa od listopada 2018 r.
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

W pierwszej części projektu  - Węzeł integracyjny Gdańsk Główny z trasami dojazdowymi:

- zbudowano naziemne przejście, dojście do przystanków tramwajowych oraz przejazd rowerowy przez Podwale Przedmiejskie przy skrzyżowaniu z ul. Chmielną. Drugie, podobne, przejście przez Podwale  - przy skrzyżowaniu z ul. Łąkową powstanie do końca b.r.

- powstanie naziemne przejście dla pieszych przez Wały Jagiellońskie na wysokości ul. Elżbietańskiej/hotelu Central. 17 października br. rozstrzygnięty zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zmodernizowana zostanie m.in. droga rowerowa przy dworcu, wydłużone zostaną perony tramwajowe, powstaną nowe wiaty tramwajowe i miejsca kiss&ride dla aut (po 5 przed dworcem i po drugiej stronie Wałów Jagiellońskich).  

-  planowany jest parking kubaturowy dla 500 rowerów przy Dworcu PKP Gdańsk Główny. W związku z nieudostępnieniem przez PKP miejsca na parking na terenach przyległych do dworca, rozpatrywana jest opcja usytuowania parkingu w należącej do miasta części przejścia podziemnego, które po uruchomieniu “wersji naziemnej” będzie znacznie mniej uczęszczane. Taki parking będzie tańszy, ale i mniejszy.

- powstanie odcinek trasy rowerowej wzdłuż Wałów Jagiellońskich między ul. Elżbietańską a Huciskiem (trwa ostatni etap pozyskiwania dokumentacji przed rozpisaniem przetargu na wykonawcę).

- powstanie trasa rowerowa wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej (trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej).

 

Droga rowerowa wzdłuż ul. Kołobrzeskiej to inwestycja oczekiwana od lat, będzie realizowana łącznie z wymianą sieci wodociągowo - kanalizacyjnej
Droga rowerowa wzdłuż ul. Kołobrzeskiej to inwestycja oczekiwana od lat, będzie realizowana łącznie z wymianą sieci wodociągowo - kanalizacyjnej
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W drugiej części projektu - Węzeł integracyjny Gdańsk Wrzeszcz z trasami dojazdowymi:

- zbudowano trasę rowerową wzdłuż al. Jana Pawła II (2016 rok)

- zmodernizowano ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego wzdłuż al. Grunwaldzkiej (po zachodniej stronie) między ul. Do Studzienki a ul. Szymanowskiego (2016 rok)

- dokończono budowę drogi rowerowej przy Jaśkowej Dolinie (brakujący odcinek przy ul. Na Wzgórzu)

- trwa budowa 0,5 km drogi rowerowej wzdłuż al. Legionów - od placu Komorowskiego, gdzie powstają trzy przejazdy rowerowe, w kierunku Przymorza

- gotowa jest dokumentacja dla budowy trasy rowerowej przy al. Grunwaldzkiej od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej, 

- powstanie trasa rowerowa wzdłuż ul. Kołobrzeskiej - od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczpospolitej. Dokumentacja jest gotowa, ale inwestycja powstanie równolegle z wymianą sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Kołobrzeskiej, którą zrealizuje GIWK (przygotowania do tej inwestycji są mniej zaawansowane)

- trasa rowerowa wzdłuż ul. Dmowskiego od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP jest na etapie kompletowania dokumentacji projektowej

- parking kubaturowy dla rowerów na 500 miejsc przy wrzeszczańskim dworcu - gotowa jest koncepcja obiektu, wkrótce rozpisany będzie przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej

 

W trzeciej części projektu -  Trasy dojazdowe do węzłów PKM i SKM na terenie Gdańska:

- powstanie droga rowerowa po stronie wschodniej al. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej (gotowa dokumentacja projektu) 

- powstanie droga rowerowa wzdłuż ul. Budowlanych - od ul. Nowatorów do PKM Matarnia. Gotowa jest dokumentacja projektowa, inwestycja prowadzona łącznie z przebudową ul. Budowlanych

- powstanie droga rowerowa wzdłuż ul. Nowatorów - na odcinku między ul. Kartuską a Budowlanych (gotowa dokumentacja projektowa)

- gruntownie zmodernizowana będzie trasa rowerowa wzdłuż ul. Potokowej - między stacją PKM Brętowo a ul. Słowackiego, poszukiwany jest wykonawca robót

- powstanie najkrótsza droga dojazdowa dla rowerzystów i pieszych z osiedla Karczemki do stacji PKM Kiełpinek - od kładki pieszo - rowerowej nad obwodnicą, przez teren CH Auchan do stacji. Koncepcja jest gotowa, trwają ostatnie rozmowy dotyczące dzierżawy terenu od centrum handlowego

 

G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” 

W ramach projektu zaplanowano termomodernizację 30 gdańskich budynków publicznych. Z nazwy wymieniamy obiekty, w których prace są najbardziej zaawansowane:

  • Miejska Hala Sportowa, ul. Kołobrzeska 61 - inwestycja zrealizowana
  • trwają prace w Szkole Podstawowej nr 92 przy ul. Startowej 9, zakończenie planowane jest na sierpień 2020 r.
  • w lutym 2020 r. zakończy się modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Malczewskiego 33
  • wybrano wykonawcę prac w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Lili Wenedy 19 (termin zakończenia inwestycji to lipiec 2020 r.)
  • Postępowanie, które wyłonić ma wykonawcę modernizacji w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Tęczowej 1 rozstrzygnięte zostanie 16 października

 

Prace termomodernizacyjne w Żłobku nr 1 przy ul. Malczewskiego, stan na koniec września 2019 r. inwestycja będzie gotowa w lutym przyszłego roku
Prace termomodernizacyjne w Żłobku nr 1 przy ul. Malczewskiego, stan na koniec września 2019 r. inwestycja będzie gotowa w lutym przyszłego roku
DRMG

 

- Przetargi na prace budowlane w ramach projektu ogłaszamy sukcesywnie. Wszystkie budynki mają opracowaną dokumentację budowlaną, albo jest ona aktualnie w opracowaniu - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.Łącznie dodatkowe środki na realizowane już projekty lub na sfinansowanie nowych inwestycji otrzyma aż 56 projektów finansowanych z RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020, a kwota wsparcia wyniesie ponad 78,8 mln zł.