Nagroda im. Lecha Bądkowskiego. Zgłaszanie kandydatur w trzech kategoriach

Kto zostanie Gdańskim Społecznikiem Roku, Gdańskim Darczyńcą Roku i Gdańską Organizacją Pozarządową Roku? Ruszył nabór do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Uwaga, są zmiany w regulaminie. Kandydatów można zgłaszać do środy, 11 maja, do godziny 17:00.
20.04.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wspólne zdjęcie Prezydent Miasta Gdańska z laureatami Nagrody im. Bądkowskiego za działalność w roku 2020. Uroczystość odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności
Wspólne zdjęcie Prezydent Miasta Gdańska z laureatami Nagrody im. Bądkowskiego za działalność w roku 2020. Uroczystość odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Nagroda jest formą docenienia społecznych działań gdańszczan, zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie, oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

Nabór do tegorocznej edycji Nagrody, podobnie jak poprzednio, odbywa się w trzech kategoriach:

 • „Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku” - nagroda przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma w Gdańsku swoją siedzibę lub działa na terenie Gdańska, i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku, a jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców;

 • „Gdański Darczyńca Roku” - nagroda przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej, która z własnych środków udziela, w formie darowizny (zmiana w stosunku do roku poprzedniego), pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom i mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz gdańszczanek i gdańszczan.

 • „Gdański Społecznik Roku” - nagroda przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska, i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. Z wnioskiem o przyznanie nagrody w pozostałych kategoriach mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, oraz mieszkańcy i mieszkanki Gdańska - min. 10 osób.

Jak zgłosić wiosek do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego?

Wnioski o przyznanie nagrody w poszczególnych kategoriach można składać:

 • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 – sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: od 14 do 17)
 • lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2022 roku, do godz. 17:00. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga, zmieniony regulamin

Osoby, które zaznajomiły się z procedurą składania wniosków w poprzednich latach, mogą zauważyć pewne zmiany w regulaminie.

Zmiany w stosunku do roku poprzedniego:

 • W kategorii „Gdański Darczyńca Roku” - nagroda przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej, która z własnych środków udziela pomocy i wsparcia w formie darowizny
 • W kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” nie może być:
  • wnioskodawcą i nominowanym ta sama organizacja,
  • nominowana organizacja, w której władzach (zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza, walne zgromadzenie) zasiada Prezydent Miasta Gdańska lub jego przedstawiciel;
 • Wnioski nominacyjne podlegają ocenie formalnej;
 • Członkowie Kapituły dokonują zatwierdzenia list nominowanych we wszystkich kategoriach.

 

Szczegółowy regulamin i wnioski do pobrania: Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2021

Laureaci Nagrody im. Lecha Bądkowskiego za rok 2019 zostali uhonorowani podczas Święta Wolności i Demokracji
Laureaci Nagrody im. Lecha Bądkowskiego za rok 2019 zostali uhonorowani podczas Święta Wolności i Demokracji
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Przestawiamy wybrane organizacje i osoby wyróżnione w poprzednich edycjach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego. Zobacz:

 

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego. Artyści z Nowego Portu Sztuki prowadzą Dom Sąsiedzki: „To miejsce jest dla każdego”

Nagroda im. Bądkowskiego. Zgłoś swojego kandydata i poznaj Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Gdańsku: „Muzyka to szalenie trudna sztuka”

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego. „Aktywność - klucz do lepszego życia”. Rozmowa z Małgorzatą Biernat

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego. Laureat Grzegorz Kozłowski: „Nie można obojętnie przejść koło kogoś, kto potrzebuje pomocy”

 

Laureatami w kategorii Gdański Społecznik Roku 2017 zostało małżeństwo: Katarzyna Romanowska i Jakub Jastrzębski - za integrację rodziców z kilkudziesięciu gdańskich szkół wokół Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców, inicjatywy nie mającej precedensu w całej Polsce.

Stworzona liga składa się z rodziców ze szkół dotychczas się nie znających. Ci, stworzyli małe społeczności we własnych szkołach - spotykają się, organizują różne spotkania, nie tylko sportowe. Z roku na rok lista szkół się powiększa, a wszelkie nagrody zdobyte przez drużynę przeznaczane są dla reprezentowanej szkoły. W swoich działaniach społecznych w ramach Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców laureaci dali się poznać jako zaangażowani organizatorzy, którzy starają się wciągać i angażować jak najbardziej poszczególne środowiska - znajdują sponsorów, patronów, zachęcają innych do wspierania inicjatyw na zasadach wolontariatu.

W uzasadnieniu wskazano, że społeczne zaangażowanie Katarzyny Romanowskiej i Jakuba Jastrzębskiego nie ogranicza się tylko do szkoły i sportu. Od wielu lat pomagają w projekcie fundacji Mikropsy, są wolontariuszami i zajmują się szeroko pojętą pomocą seterom i psom w podobnym typie, które znalazły się w potrzebie. Nie tylko sami adoptowali dwa psy, ale także stworzyli u siebie dom tymczasowy, poświęcając swój czas i otaczając psy najlepszą opieką do czasu znalezienia domu stałego. Pomagają fundacji także organizując samodzielnie, m.in.: transporty, wizyty przedadopcyjne czy prowadzenie adopcji konkretnego psa, a to w projekcie, który swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.

 

Gdańskim Społecznikiem Roku 2019 została Aneta Baczyńska-Rostkowska - liderka społeczna z Osowy, nominowana przez swoich sąsiadów, radna dzielnicy, prezes stowarzyszenia Inne Jest Piękne, działającego na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich sprawnymi rówieśnikami, w czym osiąga wiele sukcesów.

- Wykorzystując swoje doświadczenia, umiejętności i wiedzę chcemy przyczynić się do równoprawnego, godnego uczestnictwa w życiu społecznym, artystycznym, kulturalnym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz zagrożoną wykluczeniem społecznym. Chcemy przyczynić się do ograniczenia barier w ich codziennym funkcjonowaniu i podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie lepszego rozumienia ich potrzeb i problemów - wyjaśnia swoją misję stowarzyszenie.

Oprócz tego, Inne Jest Piękne, któremu przewodzi laureatka, działa na rzecz integracji sąsiedzkiej i aktywizacji.

Więcej: Osowa. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne, wraz z klubem sąsiedzkim „Garaż” zapraszają mieszkańców na warsztaty i kluby dyskusyjne.

 

Laureatem Nagrody Gdańskiego Społecznika Roku za rok 2020 został Eugeniusz Erdmann, a Gdańską Organizacją Pozarządową Roku Fundacja Teneo, dodatkowo wyróżnienia otrzymały Hospicjum Pomorze Dzieciom i Stowarzyszenie Garnizon Gdańsk. Gdańskiego Darczyńcy Roku nie wyłoniono.

Pełna lista osób i organizacji nagrodzonych w dotychczasowych edycjach Nagrody

 

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim