• Start
 • Wiadomości
 • Nagroda im. Lecha Bądkowskiego. Artyści z Nowego Portu Sztuki prowadzą Dom Sąsiedzki: "Miejsce dla każdego"

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego. Artyści z Nowego Portu Sztuki prowadzą Dom Sąsiedzki: "To miejsce jest dla każdego"

Do końca lipca można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego, przyznawanej najlepszym gdańskim organizacjom pozarządowym i społecznikom. Przypominamy laureatów z lat ubiegłych. - Kilkoro spośród naszych warsztatowiczów zdecydowało się studiować w Akademii Sztuk Pięknych. To pokazuje, że nasze działania edukacyjne mają sens - mówi Marcin Bildziuk, inicjator powstania i prezes zarządu Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki. 
05.07.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Marcin Bildziuk, inicjator powstania i prezes zarządu Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki: - W Domu Sąsiedzkim, w czwartki, spotykają się panie zainteresowane rękodziełem artystycznym
Marcin Bildziuk, inicjator powstania i prezes zarządu Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki, które Nagrodę Bądkowskiego otrzymało w roku 2018: - W Domu Sąsiedzkim, w czwartki, spotykają się panie zainteresowane rękodziełem artystycznym
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

 

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Nagroda jest formą docenienia społecznych działań Gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.


Trwa nabór do tegorocznej edycji Nagrody. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach. Dla:

 • Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku
 • Gdańskiego Darczyńcy Roku
 • Gdańskiego Społecznika Roku

Jeśli znasz wartościową inicjatywę bądź osobę działającą na rzecz innych zgłoś ją do konkursu. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00 (edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 30 lipca 2021 roku, do godz. 15:00). W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 

Od poniedziałku, 5 lipca, przestawiamy organizacje i osoby wyróżnione w poprzednich edycjach Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego.

Poniżej piszemy o Stowarzyszeniu Nowy Port Sztuki.Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki,
które działa na terenie Nowego Portu od 2008 roku założyli gdańscy artyści plastycy. Zanim ukonstytuowali się formalnie, grupa już współpracowała ze sobą, a nawet wymyśliła dla siebie charakterystyczną nazwę - Nowy Port Sztuki.

- Nazwa oznaczała zacumowanie sztuki, przystań dla sztuki, a więc pierwotnie nie była związana z dzielnicą - wspomina Marcin Bildziuk, absolwent Akademii Sztuki Pięknych w Gdańsku, jeden z założycieli i prezes zarządu stowarzyszenia. - Do Nowego Portu przyjechaliśmy po raz pierwszy w 2008 roku na plener. Zastaliśmy dzielnicę z niesamowitym klimatem, ulice z przepiękną architekturą. Już ta pierwsza wizyta plenerowa zauroczyła nas. Odsłoniła problemy dzielnicy, ale też ujawniła możliwości. Gdy tak realizowaliśmy się plenerowo z widokiem na Twierdzę Wisłoujście, podchodzili do nas mieszkańcy. Przyglądali się temu co robimy, oglądali nasze rysunki, nawiązywały się rozmowy. Pewna pani wspomniała, że dzieci tutaj nie mają żadnych zajęć plastycznych. Były to czasy sprzed rewitalizacji Łaźni, a Morski Dom Kultury już dawno zamknięto. Pomyśleliśmy więc, że skoro jest taka nisza, a my mamy pasującą nazwę... możemy zacząć działać tutaj! 

Najpierw artyści osiedlili się w budynku dawnego Morskiego Domu Kultury. Tu odbyły się pierwsze warsztaty i wystawy. Poważne działania rozpoczęli w 2009 roku. 

- Zaczęliśmy od wakacyjnych warsztatów malarskich dla dzieci - mówi Marcin Bildziuk. - A po utworzeniu pierwszej galerii sztuki współczesnej w Nowym Porcie - Galerii NPS - i zdobyciu grantu od Miasta, zorganizowaliśmy ambitny cykl wystaw. M.in. w 2010 roku, w 20-rocznicę śmierci Tadeusza Kantora, we współpracy z krakowską Cricoteką, przygotowaliśmy wystawę plakatów ze spektakli i niepublikowanych wcześniej materiałów filmowych. Na ASP odbyło się spotkanie z aktorem Teatru Cricot Bogdanem Renczyńskim, który opowiadał o pracy w teatrze Kantora.

Ambitnych pomysłów członkom stowarzyszenia nie brakowało: powstała wystawa malarza i profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Hugona Laseckiego; potem rzeźbiarza i malarza, legendy gdańskiej bohemy - Bronisława „Buniego” Tuska.

Ale chcieli więcej.


Rewitalizacja poprzez sztukę

Nowy Port Sztuki to organizacja Pożytku Publicznego. Dla należących do niej artystów z wielu dziedzin, animatorów kultury, edukatorów i miłośników sztuki od początku jasne było, że chcą działać na rzecz lokalnej społeczności. Stowarzyszenie współpracowało więc z Miastem Gdańsk jako partner działań rewitalizacyjnych w dzielnicy. W ramach tego partnerstwa, w okresie pierwszej rewitalizacji, członkowie Nowego Portu Sztuki poprowadzili cykl warsztatów plastycznych dla dzieci.

- To był dla nas bardzo ważny czas, bo dzięki tym warsztatom zdobyliśmy pierwszych wolontariuszy - tłumaczy szef organizacji. - A dzieci z dzielnicy opowiedziały nam o pustostanie przy ulicy Wyzwolenia 49, gdzie teraz mamy siedzibę. To za ich namową postanowiliśmy powalczyć o tę przestrzeń. 

Marcin Bildziuk: - Ta dzielnica, jak każda, ma swoje problemy. W czasach, gdy zaczynaliśmy naszą działalność niewiele się tu działo w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży czy działań wystawienniczych. Byliśmy pionierami. 

Marcin Bildziuk: - Prowadzony przez nas Dom Sąsiedzki przy ulicy Wyzwolenia do miejsce dla każdego. Nie pytamy, jakie wyznaje wartości czy jakie ma poglądy.
Marcin Bildziuk: - Prowadzony przez nas Dom Sąsiedzki przy ulicy Wyzwolenia do miejsce dla każdego. Nikogo nie pytamy, jakie wyznaje wartości czy jakie ma poglądy
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 


Dom Sąsiedzki, który służy całej społeczności

W budynku przy ulicy Wyzwolenia 49, Stowarzyszenie prowadzi od 11 lat Dom Sąsiedzki. W 2010 roku była to jedna z pierwszych takich inicjatyw w Gdańsku. Można tu dobrze spędzić czas: przyjść na warsztaty, wystawy, posłuchać koncertu, wziąć udział w spotkaniach czy szkoleniach, a nawet zorganizować własną imprezę. Bildziuk przekonuje, że to miejsce jest dla każdego.

Marcin Bildziuk: - Nie pytamy nikogo, jakie wyznaje wartości czy jakie ma poglądy. Przychodzą dzieci, młodzież, dorośli, osoby niepełnosprawne. Raz w tygodniu odbywają się spotkania Klubu Seniora Delfin, zainicjowane przez mieszkankę dzielnicy Barbarę Połoczańską. W czwartki spotykają się panie zainteresowane rękodziełem artystycznym. Przychodzą z robótkami, materiałami, odpoczywają i dyskutują. Są też zajęcia ruchowe. Ale można sobie też po prostu zorganizować urodziny czy imieniny. Podczas pandemii Dom stał się centrum pomocowym. Dołączyliśmy do akcji “Gdańsk pomaga” wspieraliśmy osoby w wieku senioralnym dostarczając posiłki oraz maseczki. Od zeszłego roku współpracujemy z Fundacją Gdańską i Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto nad rewitalizacją podwórek w dzielnicy w ramach projektu Podwórka Sąsiedzkiej Energii. Dzięki temu m.in. w najbliższym czasie zmieni się Zieleniec przy Placu Księdza Prałata Gustkowicza. Nowe nasadzenia robią sami mieszkańcy.

W pomieszczeniach Domu Sąsiedzkiego spotyka się więc: grupa Kufer Sztuki zajmująca się rękodziełem artystycznym, Klub Seniora Delfin, młodzież czy Stowarzyszenie Esperantystów. MOPR organizował tu do niedawna Klub Rodzica. Seniorzy ćwiczą ciało i umysł na zajęciach ruchowych i kursach komputerowych. Działa bezpłatne poradnictwo obywatelskie. Od 3 lipca warto zobaczyć tu wystawę Doroty Palimeris. Najnowsze jej prace, z pogranicza rysunku i malarstwa przedstawiają prospekty organowe w Gdańsku.

Dom Sąsiedzki to miejsce, w którym można realizować swoje pasje
Dom Sąsiedzki to miejsce, w którym można realizować swoje pasje, spotkać się i porozmawiać
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Stowarzyszenie od lat prowadzi też swój sztandarowy projekt edukacyjny, który nazywa się “Warsztat i Wyobraźnia”. Podczas zajęć dzieci i młodzież poznają tradycyjne techniki malarskie i rysunkowe, ale też techniki graficzne, takie jak miedzioryt, linoryt czy monotypię - i łączą je z nowymi mediami. Są zajęcia z tworzenia wizualizacji, mappingu 3d, itp. 

Marcin Bildziuk: - W tym roku z powodu pandemii zaczęliśmy nagrywać filmy edukacyjne: dzięki nim dzieci do grudnia poznają 10 kierunków w sztuce, z którymi mogą eksperymentować. W szkole z pomocą nauczyciela albo samodzielnie w domu. 

Kolejną aktywnością osób ze Stowarzyszenia jest prowadzenie na ul. Korzennej 1D w Gdańsku Galerii Blik, zajmującej się promocją artystów związanych ze Stowarzyszeniem. 

 

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego

Aktywność grupy artystów z Nowego Portu została dostrzeżona przez Miasto Gdańsk, które w 2018 roku przyznało Stowarzyszeniu Nowy Port Sztuki Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego. Nagrodę tę ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów.

- Ta nagroda była dla nas bardzo dużym wyróżnieniem, docenieniem naszych działań i dużym wsparciem, bo zwiększyła nasze poczucie bezpieczeństwa - mówi Bildziuk i tłumaczy: - Stowarzyszenie działa w systemie projektowym, a projekty mają to do siebie, że się kończą. Nam bardzo zależy na ich kontynuacji, tak jak dzieciom i rodzicom, którzy bardzo często nie rozumieją, dlaczego zajęcia nagle pod koniec roku dobiegają końca. Nagroda umożliwiła płynne działanie Domu Sąsiedzkiego i kontynuowanie licznych projektów edukacyjnych bez konieczności ich przerywania. Nagroda przyczyniła się też do rozwoju organizacji, którą mogliśmy doposażyć w różne urządzenia i zmodyfikować naszą stronę internetową.

 

Członkami Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki są: 

  • Barbara Mazur - malarka i pedagog, zajmująca się edukacją artystyczną
  • Piotr Tołysz - grafik, absolwent ASP w Gdańsku, zajmuje się miedziorytem, projektowaniem graficznym
  • Joanna Traczewska - architekt wnętrz
  • Radosław Deruba - artysta wizualny, tworzy wizualizacje, mappingi, absolwent ASP w Gdańsku
  • Hanna Lesner – absolwentka Filologii Klasycznej UG
  • Artur Król - twórca muzyki eksperymentalnej 
  • Marcin Bildziukabsolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, malarz animator kultury, zajmuje się edukacją artystyczną. 

Działalność Domu Sąsiedzkiego współfinansowana jest ze środków Miasta Gdańska i Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki.


TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże