PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2021

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wspólne zdjęcie Prezydent Miasta Gdańska z laureatami Nagrody im. Bądkowskiego za działalność w roku 2020. Uroczystość odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności
Wspólne zdjęcie Prezydent Miasta Gdańska z laureatami Nagrody im. Bądkowskiego za działalność w roku 2020. Uroczystość odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności
Piotr Wittman/www.gdansk.pl

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA 

 

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 718/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie  
Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla:

 

 • Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,
 • Gdańskiego Darczyńcy Roku,
 • Gdańskiego Społecznika Roku.

 

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji

      pozarządowej, która: 

1)  ma w Gdańsku swoją siedzibę lub 

2)  działa na terenie Gdańska, 

3) w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców.

   2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej, która z własnych środków udziela, w formie darowizny, pomocy  i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom i mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz gdańszczanek i gdańszczan. 

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która:
 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska,
 • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 1. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.
 2. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody i wyróżnienia im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje,organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. 
 3. W kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” nie może być:
 • wnioskodawcą i nominowanym ta sama organizacja,
 • nominowana organizacja, w której władzach (zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza, walne zgromadzenie) zasiada Prezydent Miasta Gdańska lub jego przedstawiciel.
 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w pozostałych kategoriach mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska – min. 10 osób. 
 1. Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektronicznąna adres: zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) 
  oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11 maja 2022 roku do godz. 17:00. Edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 11 maja 2022 roku, do godz. 17:00. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
 1. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia.
 3. Nagrody i wyróżnienia w kategoriach określonych w punkcie 1, nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali Nagrodę w ciągu ostatnich 5 lat oraz wyróżnienie w ciągu ostatnich 2 lat - Lista dotychczasowych laureatów. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji

Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr. tel.: 5832368 67 lub

zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl  

 

z up. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

ZASTĘPCZYNI PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

/-/ Monika Chabior

 

Pliki do pobrania: 

ZARZĄDZENIE NR 718/22 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA r. zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie ustanowienia: Nagrody i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz ustalenia regulaminu ich przyznawania. 

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii Nagroda dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku 2021 (218.69 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii Nagroda dla Gdańskiego Darczyńcy Roku 2021 (219.79 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii Nagroda dla Gdańskiego Społecznika Roku 2021 (219.87 KB)