Kanalizacja i wodociągi - gdzie powstaną nowe sieci, a gdzie będą modernizowane?

Miejska spółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna każdego roku modernizuje miejskie sieci wodociągowe i kanalizacyjne, także kolejne ich odcinki. Gdzie w tym roku zaplanowano inwestycje?
( 08.02.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu dwie owłosione męskie ręce, jedna odkręca kran, druga trzyma szklankę do której leci woda z kranu
Miejska spółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna zaplanowała na ten rok inwestycje o wartości ponad 45 mln złotych
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Nowa kanalizacja dla mieszkańców Jasienia i innych dzielnic

Sprawne, nowoczesne wodociągi i kanalizacja sanitarna przekładają się nie tylko na jakość naszego życia, ale też i dbałość o środowisko. To czystość wód i gleby, a w konsekwencji także ochrona ludzkiego zdrowia.

Największy zakres prac zaplanowano w tym roku w dzielnicy Jasień. Wszystko wskazuje na to, że na przełomie marca i kwietnia ruszy budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Turzycowej, Ostrzyckiej i Oliwkowej. Nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej bądź wodociągów zaplanowano też m.in. na Olszynce, Kokoszkach, Osowej i Oruni-Św. Wojciechu-Lipcach. W kilku dzielnicach zaplanowano z kolei przebudowę odcinków istniejącej już infrastruktury. Prace zaplanowano m.in. na Wzgórzu Mickiewicza, Przymorzu Małym, Nowym Porcie i Chełmie. W kilku dzielnicach kontynuowane są natomiast prace rozpoczęte w roku ubiegłym.

W 2023 roku spółka GIWK zaplanowała inwestycje o łącznej wartości 45,4 mln złotych.

Pod koniec tekstu znajdziecie informację, na jakich konkretnie ulicach zaplanowano roboty, i jaki typ sieci będzie budowany bądź przebudowany.

Nowa Warszawska. Tramwaje testowały nową trasę. Za miesiąc będą regularnie kursować

W jaki sposób GIWK typuje miejsca, w których planuje inwestycje?

W przypadku budowy nowej sieci decydującym czynnikiem jest liczba osób, które będą mogły podłączyć się do nowej infrastruktury. - Przyjmujemy, że koszt budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej jest uzasadniony, jeśli do tej sieci będzie mogło się podłączyć minimum 120 osób na 1 km nowego przewodu. Takie wskaźniki były wymagane przy poprzednich projektach z dofinansowaniem unijnym, tylko dla takich zadań można było uzyskać dofinansowanie - tłumaczy Agnieszka Klugmann, rzeczniczka spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna.
W przypadku przebudowy sieci analizowane są przede wszystkim współczynniki awaryjności sieci, a więc jej wiek i materiał z jakiego sieć jest wykonana. Pod uwagę bierze się również możliwość skoordynowania robót sieciowych (wodociągowo-kanalizacyjnych) z drogowymi - planowanymi przez Miasto, a realizowanymi głównie przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.
- W ten sposób powstają zadania do bazy zadań inwestycyjnych, a w dalszym kroku, po ustaleniu priorytetów, plan inwestycji GIWK - wyjaśnia Agnieszka Klugmann.

Brętowo. Oczko wodne Góralska odzyskuje życie

Czasem przebudowa niewielkiego odcinka, czasem całej ulicy

Realizowane przez GIWK inwestycje dotyczą zazwyczaj kilkudziesięcio- bądź kilkusetmetrowych odcinków ulic. Są jednak i takie projekty, które obejmują nawet kilka ulic. Tak będzie w przypadku budowy kanalizacji na Jasieniu. W tej dzielnicy, w ul. Turzycowej, Oliwkowej i Ostrzyckiej, powstaną 2 kilometry kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo w ul. Ostrzyckiej zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa o długości142 m, a w okolicy - zbiornik retencyjny. Po zakończeniu robót zaplanowano też odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i poboczy. Ta inwestycja realizowana będzie właśnie we współpracy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, stąd taki duży zakres.

200-rocznica urodzin Leopolda von Wintera

Po robotach ziemnych odtwarzanie nawierzchni ulic

Zazwyczaj po zakończeniu robót przywracana jest nawierzchnia jezdni czy chodniki do stanu "sprzed rozpoczęcia prac". Zdarza się jednak, że GIWK koordynuje zaplanowane roboty z zakresem drogowym nadzorowanym przez DRMG. Tak jest w przypadku m.in. budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Modrej i Łanowej.

- Czasem jednak roboty realizuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, a my nadzorujemy i finansujemy zakres związany z branżą sanitarną, jak np. w ul. Ogarnej - zaznacza Agnieszka Klugmann.
Przy planowanych inwestycjach nie zawsze konieczne są duże wykopy w ulicach czy chodnikach. GIWK stosuje też nowoczesne metody budowy z wykorzystaniem technologii bezwykopowych, np. mikrotuneling, relining czy kraking statyczny - takie roboty są mniej uciążliwe dla mieszkańców Gdańska.

2 na zdjęciu plac budowy, widać leżące ogromne rury, służące do budowy sieci podziemnych, w tle po lewej ciężarówka i koparka, a po prawej widać dwa niewysokie budynki
Spółka GIWK zaplanowała w tym roku inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne w 15 gdańskich dzielnicach
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Nie tylko nowe sieci w planach inwestycyjnych GIWK

W 2022 roku GIWK wydała na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne blisko 18 mln zł. Co istotne, inwestycje w sieci stanowiły tylko część wydatków tej miejskiej spółki.

- W minionym roku duży udział w kosztach inwestycji miały te, które realizowane są na terenie ujęć wody, przepompowni ścieków czy oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód - podkreśla Agnieszka Klugmann. - Jesteśmy też w trakcie projektowania dużych inwestycji o strategicznym znaczeniu dla infrastruktury Gdańska: przepompowni Ołowianka (szacunkowy koszt modernizacji 24 mln zł), przepompowni Motława (szacowany koszt ponad 20 mln zł), budowy drugiej nitki kolektora tłocznego Motława (szacowany koszt 60 mln zł) czy modernizacji ujęcia wody w Straszynie (szacowany koszt 107 mln zł).

Inwestycje GIWK w gdańskich dzielnicach zaplanowane na 2023 rok

Poniżej przedstawiamy listę inwestycji, które już się rozpoczęły i będą kontynuowane, oraz takie, które rozpoczną się w bieżącym roku.

RUDNIKI

Budowa magistrali wodociągowej Miałki Szlak - ul. Zagroble.

SIEDLCE

Budowa sieci wodociągowej dla budynków 128-129 AF i renowacja kanału sanitarnego przy ul. Malczewskiego. Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Łostowickiej na odcinku około 108 m.

STOGI

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kaczeńce (w trakcie).

ŚRÓDMIEŚCIE

Przebudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogarnej od ul. Pocztowej do ul. Powroźniczej (w trakcie). Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biskupia Górka w ramach rewitalizacji obszaru Biskupia Górka/ Stary Chełm (w trakcie).

LETNICA

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej (w trakcie).

ORUNIA-ŚW. WOJCIECH-LIPCE

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia Anielinki.

OLSZYNKA

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łanowa i Modra (etap I).

KOKOSZKI

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Karlikowskiej.

JASIEŃ

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Oliwkowej, Turzycowej i Ostrzyckiej.

CHEŁM

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolonia Studentów/ ul. Pohulanka.

OSOWA

Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Kielnieńskiej.

ORUNIA GÓRNA-GDAŃSK POŁUDNIE

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Feliksa Muzyka (w trakcie). Przebudowa magistrali Pręgowskiej w ul. Starogardzkiej od ronda Starogardzka/ Niepołomicka/ Czerska do granicy Gdańska (etap I).

WZGÓRZE MICKIEWICZA

Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Świtezianki, Domeyki, Pana Tadeusza, Nowogródzkiej i Filomatów.

PRZYMORZE MAŁE

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słupskiej, Arkońskiej, Szczecińskiej, Śląskiej, Kołobrzeskiej oraz Beniowskiego i Bora-Komorowskiego na łącznej długości 2400 m (w trakcie).

NOWY PORT

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wyzwolenia na długości około 814 m.

TV

680 lat temu rozpoczęła się budowa Bazyliki Mariackiej w Gdańsku