Orunia-Św. Wojciech-Lipce. Budynek SP nr 56 jak nowy. Termomodernizacja dobiega końca

Dobiegają końca prace termomodernizacyjne w gmachu szkolnym przy ul. Małomiejskiej. W nowym roku szkolnym uczniowie trafią do budynku ładniejszego, wygodniejszego, i co bardzo istotne - tańszego w utrzymaniu. W ramach prac obiekt został docieplony, a niektóre sale lekcyjne odświeżone.
17.08.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie z drona, widać fragment budynku szkoły, o szarej elewacji, ale od dołu jest też pomalowana na pomarańczowo
Prace termomodernizacyjne w SP nr 56 dobiegają końca
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Jakie prace wykonano w budynku Szkoły Podstawowej nr 56?

Zakres robót był dość duży. Obejmował m.in:

 • Wykonanie hydroizolacji poziomej i pionowej ścian
 • Wykonanie izolacji termicznej ścian piwnic i ścian fundamentowych
 • Wykonanie tynków dekoracyjnych, z teksturą drewna, w wybranych miejscach
 • Docieplenie stropodachów
 • Wymianę drzwi zewnętrznych i istniejących okien na okna PCV
 • Nadmurowanie attyk
 • Wymianę rur spustowych i rynien wraz z wykonaniem nowych wpustów do kanalizacji deszczowej
 • Szpachlowanie i malowanie pomieszczeń objętych pracami budowlanymi i instalacyjnymi
 • Odgrzybienie miejsc zawilgoconych
 • Roboty instalacyjne elektryczne
 • Wymianę oświetlenia zewnętrznego na naścienne oświetlenie LED
budynek szkolny widziany z drona, w pewnej oddali, wokół budynku rosną zielone drzewa, w tle widać niewysoką zabudowę szeregową
Budynek szkolny przy ul. Małomiejskiej jest już ładniejszy, cieplejszy i tańszy w utrzymaniu
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Uporządkowanie kwestii wód opadowych

W trakcie prowadzenia robót budowlanych okazało się, że koniecznie trzeba zająć się także najbliższym otoczeniem budynku szkoły, przede wszystkim uporządkowaniem gospodarki wód deszczowych. Tamtejszy teren ma bowiem duże nachylenie i bardzo dużą powierzchnię zlewni. Aby uniknąć regularnego podtapiania szkoły konieczne było wykonanie dodatkowych robót, co przełożyło się z kolei na wydłużenie terminu zakończenia całej inwestycji.

Prace realizuje firma PHU Labar Lech Labudda. Koszt inwestycji to ponad 4,3 mln złotych.

Będzie cieplej i estetyczniej w szkole muzycznej

budynek szkolny widziany z drona, budynek o jasno żółtej elewacji
Tak wyglądała ta oruńska szkoła przed rozpoczęciem prac
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Po co termomodernizacja?

Głównym celem prac termomodernizacyjnych jest obniżenie kosztów utrzymania budynku. Prace, wykonane lub wciąż prowadzone w blisko 30 obiektach oświatowych Gdańska objętych aktualnym programem termomodernizacji, obejmują m.in. ocieplenie ścian i dachów, zastąpienie starych okien nowymi oraz wymianę instalacji. Realizacja tego programu ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii o około 53 proc. w stosunku do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

fragment budynku szkoły, widać nowe uchylone drzwi i wymienione okna z białymi ramami,
W budynku wymieniono okna i drzwi, położono nową elewację
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska