Jaka przyszłość dla sąsiedztwa al. Grunwaldzkiej? Trwają warsztaty dla mieszkańców

Trwa cykl warsztatów w ramach prac nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej. Dyskusje toczą się w grupach mieszkańców i interesariuszy poszczególnych obszarów sąsiadujących z aleją. Spotkanie dotyczące: Dolnej Strzyży odbędzie się w poniedziałek (2 października); rejonu Wrzeszcz Centrum w środę (4 października); Dzielnicy Wiedzy (PG plus GUMed oraz część Aniołków) - w piątek (6 października).
02.10.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na pierwszym planie duże drzewo, za nim budynek, obok ulica pełna samochodów
Al. Grunwaldzka na granicy Wrzeszcza Górnego i Strzyży, za drzewem budynek klubu Żak
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Czym jest Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej?

W Studium, które współtworzą Biuro Rozwoju Gdańska i Biuro Architekta Miasta zawarte będą spójne wytyczne dla całego obszaru Pasma Alei Grunwaldzkiej (chodzi przede wszystkim o założenia dotyczące architektury i rozwiązań transportowych).

Każdy nowy miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze PAG będzie opracowywany wedle wytycznych studium. Będzie ono także podstawą do ewentualnych zmian w planach już obowiązujących.

Warsztaty dla mieszkańców i interesariuszy poszczególnych obszarów położonych w najbliższym sąsiedztwie al. Grunwaldzkiej rozpoczęły się pod koniec września, od dyskusji o dwóch rejonach położonych najbliżej granicy z Sopotem, czyli Starej Oliwie z AWFiS i o Nowej Oliwie.

Od AWFiS po Aniołki, czyli al. Grunwaldzka w odcinkach. Mieszkańcy planują przyszłość ulicy

Plan październikowych warsztatów:

  • 02.10 (poniedziałek) - Strzyża Dolna // IKM, Targ Rakowy 11 (Kunszt Wodny);
  • 04.10 (środa) - Wrzeszcz Centrum // IKM;
  • 06.10 (piątek) - Dzielnica Wiedzy (czyli rejon PG i GUMed z częścią dzielnicy Aniołki) // sala AKWEN (Biuro Rozwoju Gdańska - Wały Piastowskie 24).

Spotkania każdorazowo odbywać się będą w godz. 17 – 20. Wstęp wolny, nie trzeba się rejestrować.

Co dalej z wynikami warsztatów w ramach PAG?

Na bazie wyników serii pięciu warsztatów powstanie wizja ukształtowania całości obszaru Pasma Alei Grunwaldzkiej, którą poznamy w listopadzie br. Prezentacja całości opracowania, z uwzględnieniem rekomendacji transportowych ekspertów i mieszkańców, odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.

Z kolei weryfikację wypracowanej wizji od strony możliwości obsługi transportowej zaplanowano na początek 2024 roku, a prezentacja ostatecznych ustaleń (z uwzględnieniem wszystkich wątków) odbyć ma się wiosną 2024 r.

Wówczas to rozpocznie się weryfikacja obowiązujących dokumentów planistycznych pod kątem nowej wizji zagospodarowania.