• Start
  • Wiadomości
  • Al. Grunwaldzka w odcinkach. Mieszkańcy planują przyszłość ulicy

Od AWFiS po Aniołki, czyli al. Grunwaldzka w odcinkach. Mieszkańcy planują przyszłość ulicy

Między 26 września a 6 października odbędzie się pięć warsztatów dla mieszkańców zainteresowanych przyszłością al. Grunwaldzkiej i jej najbliższego sąsiedztwa. Za nami już spotkanie dotyczące obszaru Stara Oliwa i rejon AWFiS. A już we wtorek, 27 września, odbędzie się dyskusja wokół rejonu nazwanego Stara Oliwa. Wstęp wolny, wystarczy przyjść o godz. 17 do Instytutu Kultury Miejskiej przy Targu Rakowym 11 (Kunszt Wodny).
26.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
kilkanaście osób stoi przed makietą budynków
Na I piętrze Kunsztu Wodnego znajdują się sale warsztatowe. Jedna z nich zadebiutowała podczas warsztatów projektowych dla Pasma Alei Grunwaldzkiej
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Trwają prace nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej, które współtworzą Biuro Rozwoju Gdańska i Biuro Architekta Miasta. Były już rozmowy z mieszkańcami i interesariuszami o al. Grunwaldzkiej w ujęciu całego jej przebiegu. Podczas spotkań warsztatowych rok temu i na początku lata tego roku dyskutowano o potrzebach i oczekiwaniach, których realizacja mogłaby sprawić, by ruchliwą arterię odzyskać dla miasta i by przestała być aleją tylko z nazwy. 

Przyglądając się al. Grunwaldzkiej, zastanawiano się, jakie rozwiązania transportowe, jaka architektura i jakie powiązania przestrzenne doprowadzić mogą do pożądanej metamorfozy ulicy i jej najbliższego sąsiedztwa.

Raporty z I i II spotkania partycypacyjnego i rekomendacje ekspertów odnośnie kształtowania transportu wzdłuż arterii są już gotowe i wkrótce będzie można zapoznać się z nimi na stronie internetowej Biura Architekta Miasta.

Dzielnicowo o przyszłości al. Grunwaldzkiej - cykl warsztatów dla mieszkańców i interesariuszy

W poniedziałek, 25 września, w nowej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy Targu Rakowym 11, czyli w Kunszcie Wodnym (którego sala warsztatowa premierowo służyła tego dnia swoim celom), powrócono do rozmowy o al. Grunwaldzkiej, ale w podziale na pięć obszarów, którym poświęconych będzie kolejno pięć spotkań warsztatowych.

Pierwsze dotyczyło obszaru nazwanego Stara Oliwa i rejon AWFiS, ciągnącego się od granic Gdańska i Sopotu do przedpola Parku Oliwskiego (rejon ulic Opackiej i Kilarskich) oraz skrzyżowania z ul. Piastowską, łącznie z położonym przy nim Stawem Młyńskim i niszczejącą, zabytkową zajezdnią tramwajów konnych.  

- Bazując na efektach tych spotkań warsztatowych chcemy określić finalne wnioski dotyczące kształtowania wizji urbanistycznej obszaru al. Grunwaldzkiej - podkreślił prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska, przypominając jednocześnie, że rekomendowana zasada kształtowania zabudowy w przestrzeni głównej arterii naszego miasta to ukierunkowanie jej na transport publiczny. - W tym podejściu największa intensywność nowych realizacji architektonicznych wiąże się z lokalizacją wokół głównych przystanków komunikacji publicznej, a zwłaszcza kolejowej.

mężczyzna w średnim wieku mówi
Prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Prace warsztatowe odbywały się w podziale na trzy grupy, pod kierunkiem ekipy ze stowarzyszenia Inicjatywa Miasto: Piotra Czyża, Mateusza Sylwestrzaka i Igi Perzyny. 

Niewątpliwą atrakcją była (i będzie na kolejnych spotkaniach!) makieta al. Grunwaldzkiej z zabudową istniejącą, planowaną, dopuszczalną, postulowaną przez inwestorów i mieszkańców.

- Tak, proszę państwa, będzie jak w filmie “Poszukiwany, poszukiwana” (Stanisława Barei - red.): jezioro damy tutaj - prof. Piotr Lorens przypomniał kultowy cytat z filmu zachęcając, by uczestnicy warsztatów przestawiali potencjalne kubatury na makiecie i testowali ich wpływ na otoczenie. 

- Pracujemy w podziale na dwie sesje warsztatowe. Podczas pierwszej zapytamy, jak powinien być kształtowany układ przestrzeni publicznych na objętym dzisiejszą dyskusją obszarze, zastanowimy się gdzie i czy powinna być zabudowa pierzejowa, dominanty, czy też budynki z frontami usługowymi - tłumaczył Piotr Czyż. - Druga sesja to czas na określenie wysokości, charakteru, intensywności i funkcji ewentualnej nowej zabudowy.

Przy stołach warsztatowych nie było łatwych rozwiązań, a obszary, które zaproponowano dyskutantom do przekształceń:

  • brama miasta (otoczenie ronda na granicy z Sopotem)
  • uczelnia po sąsiedzku (vis a vis Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu)
  • przedpole Parku Oliwskiego (gdzie w kilku etapach realizowane jest m.in. spore osiedle w sąsiedztwie siedziby TVP)
  • Staw Młyński z zajezdnią tramwajów konnych

to dziś kompletny “groch z kapustą” stylów, epok, sposobu zagospodarowania lub jego braku.

ludzie stoją wokół makiety, jeden mężczyzna opowiada
Piotr Czyż tłumaczy uczestnikom znaczenie kolorów obiektów i sposób korzystania z makiety podczas dyskusji
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Wyniki prac warsztatowych zostaną zaprezentowane całościowo po ostatnim z czterech jeszcze zaplanowanych spotkań, czyli:

  • 26.09 (wtorek) - Nowa Oliwa  // IKM, Targ Rakowy 11 (Kunszt Wodny), sala warsztatowa, I piętro
  • 02.10 (poniedziałek) - Strzyża Dolna // IKM, Targ Rakowy 11
  • 04.10 (środa) - Wrzeszcz Centrum // IKM, Targ Rakowy 11
  • 06.10 (piątek) - Dzielnica Wiedzy (czyli rejon PG i GUMed z częścią dzielnicy Aniołki) // sala AKWEN (Biuro Rozwoju Gdańska - Wały Piastowskie 24)

Spotkania każdorazowo odbywać się będą w godz. 17 – 20. Wstęp wolny, nie trzeba się rejestrować.

Na bazie wyników prac serii pięciu warsztatów powstanie wizja ukształtowania całości obszaru Pasma Alei Grunwaldzkiej - przedstawiona zostanie w listopadzie br. Prezentacja całości opracowania, z uwzględnieniem rekomendacji transportowych ekspertów i mieszkańców odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2023.

Weryfikację wypracowanej wizji od strony możliwości obsługi transportowej zaplanowano na początek 2024. Prezentacja całości ustaleń odbyć ma się wiosną 2024 r. A następnie rozpocznie się weryfikacja obowiązujących dokumentów planistycznych pod kątem nowej wizji zagospodarowania. 

Jest jednak duże “ale”, o którym poinformowała Edyta Damszel-Turek, dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska: - 25 września weszły w życie zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa likwiduje Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego, które obowiązywać będzie jeszcze przez dwa lata. Gminom narzucono zaś obowiązek uchwalenia nowego dokumentu - Planu ogólnego, już do końca roku 2025. 

Jak tłumaczyła dyrektorka BRG, w ramach Planu ogólnego wyznacza się strefy uzupełnienia zabudowy dla obszaru całego miasta. BRG będzie też miało obowiązek obliczenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych w perspektywie 20 - 30 lat.  Podstawą będzie konkretny wzór, bazujący na danych Głównego Urzędu Statystycznego.

10 osób siedzi na krzesłach
W pierwszym rzędzie - druga od lewej Edyta Damszel-Turek, dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Kolejne nowe opracowanie, który będzie musiało powstać, to Gminne standardy urbanistyczne.

- Ustawa nakłada na nas teraz obowiązek realizacji nowej zabudowy w określonej odległości od usług podstawowych. Na przykład maksymalna odległość do najbliższej szkoły podstawowej, czy terenów zielonych to 3 km - wyjaśniała Edyta Damszel-Turek. - Jakakolwiek zmiana funkcji związana z przekształceniem z funkcji usługowych na mieszkaniowe, będzie weryfikowana pod kątem tych standardów. Na pracę Państwa także będziemy musieli już patrzeć uwzględniając te standardy urbanistyczne. Aktualnie, wszystkie gminy i duże biura miejskie, jak nasze, składają uwagi do trzech z sześciu rozporządzeń, by móc te zmiany wdrożyć w życie. Liczymy jeszcze na zdrowy rozsądek, by móc planować jeszcze i dbać o ład przestrzenny. Mamy bardzo mało czasu. Dlatego to, nad czym Państwo tutaj pracują, może się przełożyć ostatecznie na zupełnie inne dokumenty, zupełnie inaczej będziemy musieli zbilansować tę przestrzeń.