• Start
  • Wiadomości
  • Al. Grunwaldzka w odcinkach. Mieszkańcy planują przyszłość ulicy

Od AWFiS po Aniołki, czyli al. Grunwaldzka w odcinkach. Mieszkańcy planują przyszłość ulicy

Między 26 września a 6 października odbędzie się pięć warsztatów dla mieszkańców zainteresowanych przyszłością al. Grunwaldzkiej i jej najbliższego sąsiedztwa. Za nami już spotkanie dotyczące obszaru Stara Oliwa i rejon AWFiS. A już we wtorek, 27 września, odbędzie się dyskusja wokół rejonu nazwanego Stara Oliwa. Wstęp wolny, wystarczy przyjść o godz. 17 do Instytutu Kultury Miejskiej przy Targu Rakowym 11 (Kunszt Wodny).
26.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
kilkanaście osób stoi przed makietą budynków
Na I piętrze Kunsztu Wodnego znajdują się sale warsztatowe. Jedna z nich zadebiutowała podczas warsztatów projektowych dla Pasma Alei Grunwaldzkiej
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Trwają prace nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej, które współtworzą Biuro Rozwoju Gdańska i Biuro Architekta Miasta. Były już rozmowy z mieszkańcami i interesariuszami o al. Grunwaldzkiej w ujęciu całego jej przebiegu. Podczas spotkań warsztatowych rok temu i na początku lata tego roku dyskutowano o potrzebach i oczekiwaniach, których realizacja mogłaby sprawić, by ruchliwą arterię odzyskać dla miasta i by przestała być aleją tylko z nazwy. 

Przyglądając się al. Grunwaldzkiej, zastanawiano się, jakie rozwiązania transportowe, jaka architektura i jakie powiązania przestrzenne doprowadzić mogą do pożądanej metamorfozy ulicy i jej najbliższego sąsiedztwa.

Raporty z I i II spotkania partycypacyjnego i rekomendacje ekspertów odnośnie kształtowania transportu wzdłuż arterii są już gotowe i wkrótce będzie można zapoznać się z nimi na stronie internetowej Biura Architekta Miasta.

Dzielnicowo o przyszłości al. Grunwaldzkiej - cykl warsztatów dla mieszkańców i interesariuszy

W poniedziałek, 25 września, w nowej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy Targu Rakowym 11, czyli w Kunszcie Wodnym (którego sala warsztatowa premierowo służyła tego dnia swoim celom), powrócono do rozmowy o al. Grunwaldzkiej, ale w podziale na pięć obszarów, którym poświęconych będzie kolejno pięć spotkań warsztatowych.

Pierwsze dotyczyło obszaru nazwanego Stara Oliwa i rejon AWFiS, ciągnącego się od granic Gdańska i Sopotu do przedpola Parku Oliwskiego (rejon ulic Opackiej i Kilarskich) oraz skrzyżowania z ul. Piastowską, łącznie z położonym przy nim Stawem Młyńskim i niszczejącą, zabytkową zajezdnią tramwajów konnych.  

- Bazując na efektach tych spotkań warsztatowych chcemy określić finalne wnioski dotyczące kształtowania wizji urbanistycznej obszaru al. Grunwaldzkiej - podkreślił prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska, przypominając jednocześnie, że rekomendowana zasada kształtowania zabudowy w przestrzeni głównej arterii naszego miasta to ukierunkowanie jej na transport publiczny. - W tym podejściu największa intensywność nowych realizacji architektonicznych wiąże się z lokalizacją wokół głównych przystanków komunikacji publicznej, a zwłaszcza kolejowej.

mężczyzna w średnim wieku mówi
Prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Prace warsztatowe odbywały się w podziale na trzy grupy, pod kierunkiem ekipy ze stowarzyszenia Inicjatywa Miasto: Piotra Czyża, Mateusza Sylwestrzaka i Igi Perzyny. 

Niewątpliwą atrakcją była (i będzie na kolejnych spotkaniach!) makieta al. Grunwaldzkiej z zabudową istniejącą, planowaną, dopuszczalną, postulowaną przez inwestorów i mieszkańców.

- Tak, proszę państwa, będzie jak w filmie “Poszukiwany, poszukiwana” (Stanisława Barei - red.): jezioro damy tutaj - prof. Piotr Lorens przypomniał kultowy cytat z filmu zachęcając, by uczestnicy warsztatów przestawiali potencjalne kubatury na makiecie i testowali ich wpływ na otoczenie. 

- Pracujemy w podziale na dwie sesje warsztatowe. Podczas pierwszej zapytamy, jak powinien być kształtowany układ przestrzeni publicznych na objętym dzisiejszą dyskusją obszarze, zastanowimy się gdzie i czy powinna być zabudowa pierzejowa, dominanty, czy też budynki z frontami usługowymi - tłumaczył Piotr Czyż. - Druga sesja to czas na określenie wysokości, charakteru, intensywności i funkcji ewentualnej nowej zabudowy.

Przy stołach warsztatowych nie było łatwych rozwiązań, a obszary, które zaproponowano dyskutantom do przekształceń:

  • brama miasta (otoczenie ronda na granicy z Sopotem)
  • uczelnia po sąsiedzku (vis a vis Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu)
  • przedpole Parku Oliwskiego (gdzie w kilku etapach realizowane jest m.in. spore osiedle w sąsiedztwie siedziby TVP)
  • Staw Młyński z zajezdnią tramwajów konnych

to dziś kompletny “groch z kapustą” stylów, epok, sposobu zagospodarowania lub jego braku.

ludzie stoją wokół makiety, jeden mężczyzna opowiada
Piotr Czyż tłumaczy uczestnikom znaczenie kolorów obiektów i sposób korzystania z makiety podczas dyskusji
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Wyniki prac warsztatowych zostaną zaprezentowane całościowo po ostatnim z czterech jeszcze zaplanowanych spotkań, czyli:

  • 26.09 (wtorek) - Nowa Oliwa  // IKM, Targ Rakowy 11 (Kunszt Wodny), sala warsztatowa, I piętro
  • 02.10 (poniedziałek) - Strzyża Dolna // IKM, Targ Rakowy 11
  • 04.10 (środa) - Wrzeszcz Centrum // IKM, Targ Rakowy 11
  • 06.10 (piątek) - Dzielnica Wiedzy (czyli rejon PG i GUMed z częścią dzielnicy Aniołki) // sala AKWEN (Biuro Rozwoju Gdańska - Wały Piastowskie 24)

Spotkania każdorazowo odbywać się będą w godz. 17 – 20. Wstęp wolny, nie trzeba się rejestrować.

Na bazie wyników prac serii pięciu warsztatów powstanie wizja ukształtowania całości obszaru Pasma Alei Grunwaldzkiej - przedstawiona zostanie w listopadzie br. Prezentacja całości opracowania, z uwzględnieniem rekomendacji transportowych ekspertów i mieszkańców odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2023.

Weryfikację wypracowanej wizji od strony możliwości obsługi transportowej zaplanowano na początek 2024. Prezentacja całości ustaleń odbyć ma się wiosną 2024 r. A następnie rozpocznie się weryfikacja obowiązujących dokumentów planistycznych pod kątem nowej wizji zagospodarowania. 

Jest jednak duże “ale”, o którym poinformowała Edyta Damszel-Turek, dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska: - 25 września weszły w życie zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa likwiduje Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego, które obowiązywać będzie jeszcze przez dwa lata. Gminom narzucono zaś obowiązek uchwalenia nowego dokumentu - Planu ogólnego, już do końca roku 2025. 

Jak tłumaczyła dyrektorka BRG, w ramach Planu ogólnego wyznacza się strefy uzupełnienia zabudowy dla obszaru całego miasta. BRG będzie też miało obowiązek obliczenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych w perspektywie 20 - 30 lat.  Podstawą będzie konkretny wzór, bazujący na danych Głównego Urzędu Statystycznego.

10 osób siedzi na krzesłach
W pierwszym rzędzie - druga od lewej Edyta Damszel-Turek, dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Kolejne nowe opracowanie, który będzie musiało powstać, to Gminne standardy urbanistyczne.

- Ustawa nakłada na nas teraz obowiązek realizacji nowej zabudowy w określonej odległości od usług podstawowych. Na przykład maksymalna odległość do najbliższej szkoły podstawowej, czy terenów zielonych to 3 km - wyjaśniała Edyta Damszel-Turek. - Jakakolwiek zmiana funkcji związana z przekształceniem z funkcji usługowych na mieszkaniowe, będzie weryfikowana pod kątem tych standardów. Na pracę Państwa także będziemy musieli już patrzeć uwzględniając te standardy urbanistyczne. Aktualnie, wszystkie gminy i duże biura miejskie, jak nasze, składają uwagi do trzech z sześciu rozporządzeń, by móc te zmiany wdrożyć w życie. Liczymy jeszcze na zdrowy rozsądek, by móc planować jeszcze i dbać o ład przestrzenny. Mamy bardzo mało czasu. Dlatego to, nad czym Państwo tutaj pracują, może się przełożyć ostatecznie na zupełnie inne dokumenty, zupełnie inaczej będziemy musieli zbilansować tę przestrzeń.

 

TV

Nowy punkt widokowy na Suchaninie już gotowy