Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rezygnacja z wizyty (krok 1/2)


Tutaj mogą Państwo dokonać rezygnacji z zarezerwowanej wizyt do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dokonana rezygnacja skutkuje anulowaniem Państwa wizyty1), jednoczenie przyczyniając się do uwolnienia możliwości rezerwacji terminu i miejsca dla innych potencjalnych nowych Klientów.
Podkreślmy, że po dokonaniu rezygnacji nie ma możliwości przywrócenia wcześniej wybranego terminu i miejsca Państwa wizyty.


Dane indentyfikacyjne:

  Dzisiaj jest: Czwartek, 22 października 2020 r.
Twój bilet:
Numer telefonu:

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w Urzędzie Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; fax: +48 58 302 39 41.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Pani/Pana zgodą w myśl art. 6.1.a RODO, w celu umówienia wizyty w urzędzie.
  3. Dostęp do danych ma Gdańskie Centrum Multimedialne z siedzibą w Gdańsku ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.
  4. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane do chwili zakończenia obsługi umówionej wizyty.
  5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych do chwili ich usunięcia.
  6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
  7. Podanie danych osobowych wynika z Pani/Pana zgody. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości umówienia wizyty.
  8. Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
  9. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku: e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.Regulamin:

Rezygnacja z elektronicznego biletu wiąże się z akceptacją i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Gdańsku.


Co chcesz teraz zrobić: