Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rezygnacja z wizyty


Rezygnacja skutkuje anulowaniem Państwa wizyty, jednoczenie przyczyniając się do uwolnienia możliwości rezerwacji terminu i miejsca dla innych potencjalnych nowych Klientów. Podkreślmy, że po dokonaniu rezygnacji nie ma możliwości przywrócenia wcześniej wybranego terminu i miejsca Państwa wizyty.

Dane indentyfikacyjne:

Przetwarzanie danych osobowych:
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą w Urzędzie Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk;     e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; fax: +48 58 302 39 41.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za Pani/Pana zgodą w myśl art. 6.1.a RODO, w celu umówienia wizyty w urzędzie.
  3. Dostęp do danych  ma Gdańskie Centrum Multimedialne z siedzibą w Gdańsku ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.
  4. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane do chwili zakończenia obsługi umówionej wizyty.
  5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych do chwili ich usunięcia. W przypadkach, gdy wizyty odbywają się tylko po uprzedniej rezerwacji – także do wniesienia sprzeciwu.
  6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
  7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do umówienia wizyty. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości umówienia wizyty.
  8. Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
  9. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku: e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.