Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Dźwigi gdańskie

Elementem krajobrazu, bez którego nie można dziś sobie wyobrazić Gdańska, są górujące nad miastem dźwigi stoczniowe. Zasługują na ochronę nie tylko ze względu na surowe piękno, ale i symbolikę związaną z najnowszą historią upadku komunizmu w Europie.

Od roku 1998, czyli od momentu zaprzestania na terenie Młodego Miasta produkcji statków przez Stocznię Gdańską, obszar ten stał się obiektem fascynacji miłośników postindustrialnych krajobrazów, historyków i fotografików. Artyści dokumentowali zachodzącą w dramatycznym tempie destrukcję znajdujących się na terenie Młodego Miasta dawnych stoczniowych zabudowań, nieczynnych dźwigów i urządzeń stoczniowych. Znikanie dźwigów było jednym z najmocniej komentowanych procesów.

Obecnie, dźwigi, które pracują na pochylniach Młodego Miasta są jeszcze bezpieczne. Zagrożone są dźwigi wycofane z eksploatacji. Jeśli nie zostaną podjęte konkretne działania, czeka je również złomowanie.

Inicjatywę wypracowania skutecznej ścieżki działań ochronnych podjęła powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska Rada Interesariuszy dla Młodego Miasta. Rada skupia właścicieli i wieczystych użytkowników gruntów, inwestorów, przedstawicieli władz Gminy Miasta Gdańska, artystów, animatorów kultury działających na terenie miasta Gdańska. Główną rolą Rady jest stworzenie forum dyskusyjnego w zakresie kształtowania wizji zagospodarowania terenów Młodego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przestrzeni publicznej oraz efektywnego wspierania istotnych dla tego terenu przedsięwzięć.

 W ramach działań Rady zdecydowano o stworzeniu platformy informacyjnej służącej gromadzeniu informacji o dźwigach. Przygotowana przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków strona internetowa ma wspierać działania na rzecz zachowania ikonicznych sylwet dźwigów stoczniowych poprzez dostarczenie merytorycznych informacji.

Już pierwsze badania społeczne i studia krajobrazowe wykonane przez Biuro Rozwoju Gdańska, których wyniki przedstawiono na niniejszej stronie wykazały, że konieczność ochrony przemysłowej panoramy miasta, w tym stoczniowych dźwigów, jest sprawą zrozumiałą i szeroko akceptowaną.

Strona Gdańskie Żurawie ma otwarty charakter i będzie poszerzana o nowe informacje i materiały graficzne. Zapraszamy Państwa do odwiedzin.

Gdańsk 30.01.2013 r.       

Kontakt

email: zurawie@gdansk.gda.pl

kontakt dla prasy: prasa@gdansk.gda.pl