PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Start

Dźwigi gdańskie

Dźwigi gdańskie
Elementem krajobrazu, bez którego nie można dziś sobie wyobrazić Gdańska, są górujące nad miastem dźwigi stoczniowe. Zasługują na ochronę nie tylko ze względu na surowe piękno, ale i symbolikę związaną z najnowszą historią upadku komunizmu w Europie.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Od roku 1998, czyli od momentu zaprzestania na terenie Młodego Miasta produkcji statków przez Stocznię Gdańską, obszar ten stał się obiektem fascynacji miłośników postindustrialnych krajobrazów, historyków i fotografików. Artyści dokumentowali zachodzącą w dramatycznym tempie destrukcję znajdujących się na terenie Młodego Miasta dawnych stoczniowych zabudowań, nieczynnych dźwigów i urządzeń stoczniowych. Znikanie dźwigów było jednym z najmocniej komentowanych procesów.

Obecnie, dźwigi, które pracują na pochylniach Młodego Miasta są jeszcze bezpieczne. Zagrożone są dźwigi wycofane z eksploatacji. Jeśli nie zostaną podjęte konkretne działania, czeka je również złomowanie.

Inicjatywę wypracowania skutecznej ścieżki działań ochronnych podjęła powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska Rada Interesariuszy dla Młodego Miasta. Rada skupia właścicieli i wieczystych użytkowników gruntów, inwestorów, przedstawicieli władz Gminy Miasta Gdańska, artystów, animatorów kultury działających na terenie miasta Gdańska. Główną rolą Rady jest stworzenie forum dyskusyjnego w zakresie kształtowania wizji zagospodarowania terenów Młodego Miasta ze szczególnym uwzględnieniem organizacji przestrzeni publicznej oraz efektywnego wspierania istotnych dla tego terenu przedsięwzięć.

 W ramach działań Rady zdecydowano o stworzeniu platformy informacyjnej służącej gromadzeniu informacji o dźwigach. Przygotowana przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków strona internetowa ma wspierać działania na rzecz zachowania ikonicznych sylwet dźwigów stoczniowych poprzez dostarczenie merytorycznych informacji.

Już pierwsze badania społeczne i studia krajobrazowe wykonane przez Biuro Rozwoju Gdańska, których wyniki przedstawiono na niniejszej stronie wykazały, że konieczność ochrony przemysłowej panoramy miasta, w tym stoczniowych dźwigów, jest sprawą zrozumiałą i szeroko akceptowaną.

Strona Gdańskie Żurawie ma otwarty charakter i będzie poszerzana o nowe informacje i materiały graficzne. Zapraszamy Państwa do odwiedzin.

Gdańsk 30.01.2013 r.