PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Monitoring wizyjny jest jednym z elementów systemu bezpieczeństwa miasta.

Celem miejskiego monitoringu wizyjnego Gminy Miasta Gdańska jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających w przestrzeni publicznej na terenie naszej Gminy. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale również spełniają inne, nie mniej ważne funkcje: 

  • działają prewencyjne i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia niektórych przestępstw i wykroczeń,
  • ułatwiają Policji i innym służbom skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, itd.,
  • stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb,
  • pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w wielu aspektach m.in., transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej itp., w tym szczególnie podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.

Każdego roku wzrasta liczba kamer monitorujących miejską przestrzeń publiczną. Zgodnie z przyjętą koncepcją, monitoringiem wizyjnym obejmowane są etapowo miejsca uznane za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów, obiektów sportowych oraz przystanków komunikacji miejskiej i wodnej. Miejsca te są typowane między innymi w drodze wspólnych uzgodnień administratorów z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

W miejskim systemie monitoringu zainstalowane są kamery obrotowe, kamery stałopozycyjne oraz kamery panoramiczne.

Administratorami systemów monitoringu wizyjnego Gminy Miasta Gdańska są m.in. Gdański Ośrodek Sportu, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja i bieżące utrzymanie systemów finansowane są z budżetu miasta.

Pod podanym adresem dostępna jest mapa online, na której wskazana jest lokalizacja punktów kamerowych, działających w ramach systemów monitoringu wizyjnego, będących w administrowaniu GOS, GZDiZ oraz WBiZK.

MAPA ONLINE

Lokalizacja punktów kamerowych dostępna jest w zakładce "Lista warstw".

Ze względu na obowiązujące przepisy obraz z kamer nie jest udostępniony.

 

Dane administratorów systemów monitoringu

 

Gdański Ośrodek Sportu

ul. Traugutta 29

80-221 Gdańsk

tel.: 58 524 34 73

e-mail: biuro@sportgdansk.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

ul. Partyzantów 36

80-254 Gdańsk

tel.: 58 341 20 41

email: info@gzdiz.gda.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ul. Wyspiańskiego 9A

80-432 Gdańsk

tel.: 58 778 60 30

email: wbizk@gdansk.gda.pl

Informacja o systemie monitoringu oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych