Portal Miasta Gdańska

Warunki korzystania z danych

A
A

WARUNKI KORZYSTANIA Z DANYCH

Dane na portalu Otwarty Gdańsk są udostępnione do swobodnego wykorzystania przez osoby i podmioty zewnętrzne, chyba że w opisie zbioru danych zaznaczono inaczej. Osoby i organizacje korzystające z danych prosimy o poinformowanie swoich użytkowników o źródle oraz czasie pozyskania informacji.

Korzystanie z danych odbywa się na własną odpowiedzialność. Miasto Gdańsk i podległe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z danych udostepnionych na portalu. 

Korzystanie z portalu Otwartych Danych powinno odbywać się w sposób niezakłócający i nieutrudniający dostępu innym użytkownikom. W przeciwnym przypadku zastrzega się prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do danych.