Portal Miasta Gdańska

FAQ

A
A

Co to jest Polityka Otwartości?

Polityka otwartości jest procesem, który polega na udostępnianiu obywatelom danych gromadzonych przez miasto i używaniu nowych technologii do wspierania przejrzystego rządzenia. Zakłada stopniowe uwalnianie nowych zbiorów danych publicznych, publikowanych w otwartych i uporządkowanych formatach umożliwiających ich ponownie wykorzystywanie. Jej celem jest stworzenie warunków dla innowacyjnego zastosowania informacji oraz inspirowanie przedsiębiorczości.

Dlaczego Gdańsk zdecydował się na rozpoczęcie prac nad nią?

Miasto Gdańsk chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli i ułatwić im drogę dotarcia do informacji i danych wytwarzanych przez urząd. Dostęp do danych za pomocą specjalnie dedykowanego portalu pozwoli mieszkańcom w łatwy sposób zapoznać się ze sposobem funkcjonowania ich miasta. Umożliwia też zwiększenie zaangażowania w sprawy miasta oraz ułatwi realizowanie nowych inicjatyw społecznych i biznesowych opartych o dane publiczne.

Jakie są konsekwencje jej wprowadzenia?

Konsekwencją wprowadzenia polityki otwartości jest powstanie Portalu Otwartych Danych, za pośrednictwem którego miasto stopniowo publikuje dane publiczne. Dokładamy starań, by dane udostępniane za pośrednictwem portalu były: dostępne, aktualne, kompletne, maszynowo odczytywalne, udostępniane bez dyskryminacji i bez ograniczeń licencyjnych


Dlaczego Gdańsk zdecydował się na takie działania jako pierwsze miasto w Polsce?

Wprowadzenie polityki otwartości jest przedsięwzięciem wymagającym dużego zaangażowania – wiąże się z koniecznością ustrukturyzowania danych i konsekwentnym ich udostępnianiem.  Miasto Gdańsk postrzega otwarte dane jako szansę dla wzmocnienia wizerunku miasta jako nowoczesnego i innowacyjnego, budującego relacje z otoczeniem zewnętrznym w oparciu o zaufanie.

Czym jest otwartość?

Dla Gdańska otwartość oznacza większą transparentność przy wykonywaniu zadań publicznych, lepszą komunikację na płaszczyźnie urzędnik – obywatel a także istnienie realnych warunków dla wykorzystania i przetwarzania danych.

Jak korzystają na tym mieszkańcy Gdańska?

Mieszkańcy Gdańska dzięki portalowi otwartych danych w prosty sposób mogą zapoznać się z zasobami informacji posiadanymi i przetwarzanymi przez miasto. Wdrożenie polityki otwartości umożliwia także rozwój biznesu opartego o ponowne wykorzystanie danych publicznych, czego przykładem są aplikacje ułatwiające korzystanie z transportu miejskiego.