PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wakacje w Gdańsku - oferta dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w ponad 50 miejscach

Wakacje w Gdańsku - oferta dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w ponad 50 miejscach
W tym roku Gdańsk przeznacza ponad 1,5 mln zł na organizację zajęć letnich. W 52 lokalizacjach (placówkach oświatowych) przygotowano ponad 6 tysięcy miejsc dla dzieci i młodzieży. W samych szkołach odbędzie się 24 655 godzin zajęć, które poprowadzi 567 nauczycieli.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wakacje

 

Oprócz półkoloni w szkołach, ciekawą ofertę zajęć proponują Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Gdańska Galeria Miejska, Gdański Ośrodek Sportu, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Hevelianum, Pałac Młodzieży i placówki Gdańskiego Archipelagu Kultury.

- W tym roku będzie więcej godzin zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta i więcej nauczycieli, którzy zaopiekują się młodzieżą podczas wakacji - podkreśla prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Co istotne, oferta wakacyjna równomiernie pokrywa całe miasto, dlatego dostęp do niej będzie łatwiejszy we wszystkich dzielnicach. W każdej dzielnicy można znaleźć ofertę miasta dla dzieci i młodzieży.

- W tym roku zapisy na zajęcia startują już 10 czerwca. Co ważne, nie będzie kolejek, bo wniosek składamy bezpośrednio w wybranej placówce - dodaje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych. - Tylko na zajęcia w placówkach szkolnych przeznaczyliśmy milion dwieście tysięcy złotych, a reszta to pieniądze dla organizacji pozarządowych, które wspólnie z nami organizują letni wypoczynek.


Akcja „Lato 2019” w Gdańsku to przede wszystkim: 

 • więcej miejsc, nie tylko w pierwszych tygodniach wakacji
 • bogatą ofertę szkół i placówek oświatowych (np. Pałacu Młodzieży i Gdańskiego Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego) uzupełnioną ofertami instytucji kultury oraz zajęciami przygotowanymi przez organizacje pozarządowe
 • równomierne rozłożenie oferty w obszarze całego miasta
 • ofertę bezpłatną lub odpłatną symbolicznie, aby ułatwiać dostęp także rodzicom mniej zamożnym
 • wyeliminowanie rekrutacji „kolejkowej” w Pałacu Młodzieży i innych placówkach oświatowych
 • opiekę w placówkach szkolnych – 8/10-godzinną od poniedziałku do piątku
 • dwutygodniowe turnusy w 52 placówkach (o 9 więcej niż w roku ubiegłym)


Jakie zajęcia będą organizowane?

Miasto Gdańsk, wspólnie z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, przygotowało szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Wśród między innymi:

 •  sportowe, w tym pływackie, rekreacyjne, turystyczne, edukacja w plenerze, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zabawy i ćwiczenia z elementami pedagogiki zabawy, ruchu rozwijającego
 • gry i zabawy, w tym gry planszowe, zajęcia rozbudzające zainteresowania, konstrukcyjne
 • informatyczne, w tym zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komputerowej
 • artystyczne, w tym plastyczne, plastyczno-techniczne, muzyczne, taneczne, twórcze, kreatywne
 • kulinarne
 • ekologiczne
 • spotkania ze sztuką, w tym zajęcia czytelnicze i biblioteczne, filmowe, teatralne
 • zajęcia z zakresu bezpieczeństwa
 • językowe
 • historyczne
 • opiekuńczo-wychowawcze, w tym wycieczki i wyjścia do kina

Warto podkreślić, że zajęcia podczas wakacji wesprą organizacje pozarządowe: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”, Fundacja „Zabawa i Poznanie”, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Pomóż Sobie i Innym, Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też, Familijny Poznań, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Mondo, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”.


Dyżury przedszkoli

Informacje o dyżurach gdańskich przedszkoli i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji znajdują się na stronie Miasta - przedszkola w lipcu i sierpniu 2019 (175.07 KB)


Szczegóły wszystkich propozycji na spędzenie wakacyjnych miesięcy znajdą się na stronie Miasta na początku czerwca. W załączonych plikach prezentacja najważniejszych atrakcji.

Wakacje 2019 w szkołach i instytucjach oświatowo-wychowawczych

Półkolonie i obozy organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego 

Prezentacja wakacje w mieście 2019 

 

CZYTAJ TAKŻE:

Wakacje w Gdańsku 2019. Ponad 24 tysiące godzin bezpłatnych zajęć dla małych gdańszczan

oprac. WG