• Start
  • Wiadomości
  • W naszym mieście powstanie nowe Pogotowie Opiekuńcze [WIZUALIZACJE]

W naszym mieście powstanie nowe Pogotowie Opiekuńcze [WIZUALIZACJE]

Warunki zbliżone do domowych, dla młodszych plac zabaw, a dla starszych siłownia „pod chmurką” - wyłoniono wykonawcę, który wybuduje nowy kompleks Pogotowia Opiekuńczego. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana 21 marca. Prace mają zakończyć się pod koniec maja 2019 roku.
( Publikacja: 15.03.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Całkowita powierzchnia zabudowy wyniesie 1 145 m2

Gdańsk, jako jedno z pierwszych miast zaczął dostosowywać domy, w których przebywają dzieci i młodzież pozbawione opieki rodziców do warunków zbliżonych do tych panujących w domach rodzinnych. W placówkach takich przebywa nie więcej niż 14 osób. Po zakończeniu prac Pogotowie Opiekuńcze też stanie się taką placówką.

- Pogotowie opiekuńcze jest pierwszym miejscem, do którego dziecko trafia po decyzji zabrania ze środowiska. Często są to już, na starcie, dzieci doświadczone przez alkoholizm rodziców, przemocą domową, patologią domowników, z doświadczeniami, o których nawet trudno mówić. Jako władze samorządowe musimy dołożyć wszelkich starań, żeby stworzyć jak najlepsze warunki w tym pierwszym, bardzo trudnym okresie oczekiwania na decyzję sądu w sprawie ich dalszych losów. Cieszę się, że po wielu latach rozmów, negocjacji, planowania, poszukiwań źródeł finansowania nowej siedziby pogotowia jesteśmy na końcu drogi - mówi Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.

U zbiegu ulic Wagnera i Sobieskiego wybudowane zostanie nowe Pogotowie Opiekuńcze. Inwestycja obejmować będzie budowę trzech wolnostojących obiektów. W przetargu swoje oferty złożyły cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Hartuna Sp. z.o.o, która oszacowała koszt budowy na ok. 21, 9 mln złotych i to z nią 21 marca zostanie podpisana umowa.


Warunki zbliżone do domowych: dla młodszych plac zabaw, a dla starszych siłownia 'pod chmurką'

Co powstanie na miejscu?

Wszystkie budynki zaprojektowane zostały jako dwukondygnacyjne podpiwniczone obiekty, które pełnić będą funkcję mieszkalną, w tym jeden z nich dodatkowo rozbudowany zostanie o część administracyjną i opieki specjalistycznej (budynek A). Każdy z budynków dostosowany będzie również do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w specjalną windę. W ramach inwestycji powstanie także niezbędna infrastruktura techniczna i drogowa. Będzie też część rekreacyjna zawierająca m.in. małe boisko, plac zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej. Jeśli wszystko przebiegać będzie bez zakłóceń, prace zakończą się pod koniec maja 2019 roku.

Budowa trzech budynków, w których funkcjonować będą placówki interwencyjne pieczy zastępczej, wynika z przepisów prawa (Ustawy o pomocy społecznej oraz Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które wejdą w życie w 2019 i 2021 r.

W imieniu Gminy Miasta Gdańska inwestycję koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.


Inwestycja obejmować będzie budowę trzech wolnostojących obiektów

Wykonawca koszt budowy oszacował na 21,9 mln zł

Więcej informacji na temat inwestycji na stronie DRMG