Rewitalizacja Nowego Portu i Dolnego Miasta. Estetyczniej i wygodniej na ulicach

Zaglądaliście ostatnio do Nowego Portu bądź na Dolne Miasto? Warto wybrać się tam na spacer. W ostatnim czasie w tych dzielnicach wyremontowano kilka ulic, a także budynków, w ramach prowadzonego przez Miasto programu rewitalizacji. Zobaczcie, jak obecnie wyglądają.
( 01.02.2023 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu dwie ławki stojące naprzeciwko siebie, widać fragment nowego chodnika i kilka zielonych drzew, po lewej kilka drewnianych donic z małymi drzewkami, w tle za nimi stoi kilka zaparkowanych samochodów osobowych
Nowe, równe chodniki, do tego w wielu miejscach miejskie meble. Wszystko uporządkowane, zachęca do spędzania czasu także na ulicy
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Dzieje się na Biskupiej Górce

Obecnie intensywne prace remontowe i modernizacyjne trwają przede wszystkim na Biskupiej Górce, gdzie swoje oblicze zmienią zarówno ulice, jak i znajdujące się tam kamienice. Wyremontowano już ul. Górka, a obecnie prace koncentrują się na ul. Zaroślak. Wkrótce ruszy przebudowa trzech innych ulic: Salwator, Biskupiej i Na Stoku.

Robotników zobaczyć można też w innej części Śródmieścia - trwa porządkowanie terenów opływu Motławy, od strony Dolnego Miasta.

Czas na uporządkowanie terenów opływu Motławy

na zdjęciu wyremontowany chodnik, po prawej zamontowane trzy stojaki rowerowe, w tle widać trawnik, a także fragment ulicy i zaparkowane na niej samochody
Na Dolnym Mieście wyremontowano ulice: Przyokopową, Polną i Wierzbową
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Rewitalizacja Dolnego Miasta

W ramach rewitalizacji tej części Gdańska przebudowano dotąd trzy ulice: Przyokopową (niecałe 200 m), Polną (ok. 80 m) i Wierzbową (ok. 80 m). Wymieniono na nich nawierzchnię dróg i chodników przy maksymalnym możliwym wykorzystaniu znajdującej się tam historycznej kostki kamiennej. We wszystkich lokalizacjach pojawiło się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i elementy małej architektury. Powstały również miejsca postojowe. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców także po zmroku zamontowano kamery monitoringu. Przebudowano także sieci podziemne: kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą, wodociągową, sanitarną i gazową.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 4,3 mln złotych.

Rewitalizacja Dolnego Miasta. Jak poprowadzić ruch na ulicach: Radnej, Zielonej, Fundacyjnej i Przyokopowej?

na zdjęciu wyremontowane skrzyżowanie ulic, widać brukowaną nawierzchnię jezdni, nowe chodniki, fragmenty kamienic, a także samochód jadący ulicą
Na trzech ulicach wymieniono nawierzchnię dróg i chodników. We wszystkich lokalizacjach pojawiło się nowe stylizowane oświetlenie, ławki i elementy małej architektury
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Inwestycja dofinansowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Ale remonty ulic to nie wszystko. Od 2017 roku wykonano w tej dzielnicy ponad dwadzieścia remontów budynków mieszkalnych. Wszystkie remonty budynków zaplanowane w ramach rewitalizacji zostaną wykonane do czerwca 2023 roku.

Przebudowano tutaj także, i zaadaptowano do nowych funkcji, budynek przy ulicy Królikarnia 13. W tym miejscu funkcjonuje Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko.

To nie koniec. Obecnie trwa przetarg na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Chłodnej, Sempołowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik. Planowana jest też modernizacja Placu Wałowego.

na zdjęciu nowy chodnik, po lewej szeroki pas zielonego trawnika, na pierwszym planie czarny okrągły kosz na śmieci, po lewej w tle widać zaparkowane samochody osobowe jeden za drugim
W ramach rewitalizacji przebudowano także sieci podziemne: kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą, wodociągową, sanitarną i gazową
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Rewitalizacja Nowego Portu

W ramach drugiego etapu rewitalizacji Nowego Portu przebudowano ulicę Góreckiego na długości około 350 m (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Oliwską), 200-metrowy odcinek ul. Strajku Dokerów (od skrzyżowania ul. Góreckiego do skrzyżowania z ul. Wilków Morskich) oraz fragment ulicy Wilków Morskich o długości 250 m (od skrzyżowania z ul. Oliwską do skrzyżowania z ul. Wolności). Wyremontowano nawierzchnie jezdni na wspomnianych ulicach, przebudowano chodniki, a także urządzono miejsca postojowe. W tych miejscach zamontowany został też miejski monitoring.

 

Nawierzchnia wymieniana była z wykorzystaniem historycznej kostki kamiennej. Przy okazji zmodernizowano oświetlenie, pojawiły się stylizowane latarnie uliczne i ławki. W ramach inwestycji przebudowano również sieci podziemne: kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą, wodociągową, sanitarną i gazową.

Nowy Port. Dzielnicowy spacer z prezydent i radnymi

Koszt przebudowy tych trzech ulic wyniósł 8,4 mln złotych. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

na zdjęciu nowy chodnik, po prawej widać szeroki pas zielonego trawnika, jest kilka drzew, po lewej fragment kamienicy
Ulice Nowego Portu: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich stały się przyjemnymi przestrzeniami miejskimi
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

W Nowym Porcie, w ramach drugiego etapu rewitalizacji, przebudowano i zmodernizowano też budynek przy ul. Floriańskiej 3. Dzielnica zyskała tym samym nową przestrzeń na działania społeczne. Powstał tu Klub Aktywnego Mieszkańca, w którym prowadzone są m.in. zajęcia wychowawcze, socjoterapia, punkt konsultacyjny, grupy wsparcia czy konsultacje dla rodziców. Wyremontowano też kilka kamienic, m.in. przy wymienionych wyżej ulicach.

Teren Szańca Zachodniego bardziej zanieczyszczony niż w dokumentacji

W ramach rewitalizacji zagospodarowany zostanie też teren placu nadwodnego, nad Martwą Wisłą, który znajduje się u zbiegu ul. Wyzwolenia oraz Władysława IV, naprzeciwko Twierdzy Wisłoujście.

na zdjęciu wyremontowane skrzyżowanie ulic, widać nawierzchnię brukową, w tle ceglany niewysoki budynek
Na ulicach Nowego Portu wymieniono nawierzchnie chodników i jezdni, a także przebudowano sieci podziemne: kanalizację deszczową, sieć ciepłowniczą, wodociągową, sanitarną i gazową
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska