• Start
  • Wiadomości
  • Rewitalizacja Dolnego Miasta. Jak poprowadzić ruch na ulicach: Radnej, Zielonej, Fundacyjnej i Przyokopowej?

Rewitalizacja Dolnego Miasta. Jak poprowadzić ruch na ulicach: Radnej, Zielonej, Fundacyjnej i Przyokopowej?

Ruch jedno- czy dwukierunkowy? Ile potrzeba miejsc postojowych? Czy i jaka zieleń pojawi się przy tych ulicach? O tym wszystkim, i nie tylko, rozmawiano podczas spotkania mieszkańców Dolnego Miasta z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz przedstawicielami prywatnego inwestora, który przebuduje i wyremontuje wyznaczone ulice w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
( 04.04.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jak zorganizować ruch kołowy na Dolnym Mieście? Na zdjęciu skrzyżowanie ulic Zielonej i Przyokopowej
Jak zorganizować ruch kołowy na Dolnym Mieście? Na zdjęciu skrzyżowanie ulic Zielonej i Przyokopowej
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Konsorcjum GGI Dolne Miasto na rewitalizację istniejącej zabudowy, terenów zielonych oraz wzniesienie kilkunastu nowych budynków na obszarze 11 hektarów Dolnego Miasta ma czas do 2027 roku. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z konsorcjum GGI, miasto Gdańsk wniosło do projektu 39 nieruchomości. W zamian za to partner prywatny zobowiązany jest do realizacji celów publicznych na rzecz dzielnicy, m.in. budowy dróg, przedszkola i rewitalizacji terenów nadwodnych.

Dolne Miasto. Umowa z prywatnym partnerem rewitalizacji dzielnicy podpisana

Obecnie trwają przygotowania do przebudowy ulic Radnej, Zielonej, Fundacyjnej i Przyokopowej. Są one w bardzo wczesnej fazie - dotychczas opracowano wstępną koncepcję tego, jak mógłby zostać poprowadzony ruch kołowy po zakończeniu przebudowy ulic. To istotna kwestia, ponieważ od tego uzależniony jest charakter przebudowy danej ulicy.

Zanim jednak projektanci przystąpią do prac nad docelową dokumentacją projektową (ta będzie gotowa za około 2 lata), inwestor, wspólnie z Urzędem Miejskim, zaprosił mieszkańców Dolnego Miasta na spotkanie konsultacyjne, by zapytać o ich potrzeby i ewentualne problemy występujące na wymienionych ulicach. Spotkanie odbyło się w gmachu Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 5. Z zaproszenia skorzystało kilka osób, w tym radni dzielnicy Śródmieście: Maksymilian Kieturakis i Elżbieta Woroniecka.

 

Projektanci przygotowali na razie wstępną koncepcję przyszłej organizacji ruchu na ulicach: Radnej, Zielonej, Fundacyjnej i Przyokopowej
Projektanci przygotowali na razie wstępną koncepcję przyszłej organizacji ruchu na ulicach: Radnej, Zielonej, Fundacyjnej i Przyokopowej
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Ulice tylko jednokierunkowe?

W ramach koncepcji projektanci przygotowali dwa warianty organizacji ruchu na wspomnianyh ulicach po zakończeniu prac modernizacyjnych. Pierwszy z nich zakłada ruch dwukierunkowy na wszystkich wymienionych ulicach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jezdnia musi mieć minimum 5 - 6 metrów szerokości, a chodnik przy jezdni - minimum 2,15 m szerokości. By móc zachować takie wymiary, na niektórych ulicach nie będzie miejsca na wygospodarowanie dodatkowo miejsc postojowych.

- W przypadku wariantu dwukierunkowego, jedynie przy ul. Zielonej, gdzie pas drogowy jest trochę szerszy i przy ul. Przyokopowej, w miejscu gdzie tej drogi jeszcze nie ma, jesteśmy w stanie wydzielić, zgodne z przepisami, miejsca postojowe w formie zatok - żeby nie ograniczać ruchu na jezdni. Byłoby to po osiem miejsc postojowych na każdej z tych ulic, czyli w sumie szesnaście. Wprowadzając zatem ruch dwukierunkowy na całym wyznaczonym obszarze, a więc od ul. Radnej, przez Zieloną, Fundacyjną i Przyokopową, miejsca postojowe będą tylko w tych dwóch wymienionych miejscach - tłumaczył podczas spotkania z mieszkańcami projektant reprezentujący inwestora, Leszek Leśniowski.

Drugi wariant zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach w kierunku północ-południe, a więc na ul. Zielonej, na odcinku od ul. Przyokopowej do Reduty Wyskok i na ul. Fundacyjnej na tym samym odcinku.

- Takie rozwiązanie daje nam to, że możemy wydzielić w jezdni pasy postojowe o szerokości 2 metrów. Na każdej z tych ulic powstałoby siedem miejsc postojowych, co w sumie dawałoby 30 miejsc postojowych - wyliczał Leszek Leśniowski.

Kwestia miejsc postojowych na Dolnym Mieście najbardziej interesowała mieszkańców. Jednak po długiej dyskusji jednomyślnie przyznali, że w tej części Gdańska jak najwięcej ulic powinno być jednokierunkowych.

 

Przed przystąpieniem do prac projektowych zapytano mieszkańców Dolnego Miasta o ich potrzeby i propozycje dotyczące przebudowy czterech ulic w tej dzielnicy
Przed przystąpieniem do prac projektowych zapytano mieszkańców Dolnego Miasta o ich potrzeby i propozycje dotyczące przebudowy czterech ulic w tej dzielnicy
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Tomasz Wawrzonek, zwracał uwagę obecnych na to, że rozwiązania w postaci wprowadzenia ruchu jednokierunkowego mają zalety i wady. Trzeba się bowiem liczyć z tym, że kierowcom wydłuży się droga powrotu bądź wyjazdu z domu.

W kwestii przebudowy bądź modernizacji chodników, projektant podkreślał z kolei, że na niektórych odcinkach ulic pas drogowy (do którego zaliczany jest także chodnik) nie kończy się na granicy z budynkami, ale np. jest oddalony o 1 metr od budynku. Przestrzeń pomiędzy budynkiem a pasem drogowym należy w takich sytuacjach do wspólnot mieszkaniowych. Inwestor nie będzie mógł wejść na taki teren, o ile nie uzyska zgody poszczególnych wspólnot. O taką będzie występował oficjalnie w najbliższym czasie. Jeżeli któraś ze wspólnot nie zgodzi się, wówczas musi liczyć się z sytuacją, że pod jej budynkiem w pewnym momencie będzie "urywał się" nowy chodnik położony w pasie drogowym.

Letnica. Strefa zamieszkania czy Tempo 30? Dyskusja radnych dzielnicy z Miejską Inżynier Ruchu

Uliczna zieleń

Układ drogowy, który objęty zostanie wkrótce pracami projektowymi, znajduje się w ścisłej i zwartej zabudowie. Zieleń na pewno zostanie wkomponowana w przestrzeni ulicznej, ale trudno dziś powiedzieć, gdzie konkretnie i w jakiej formie się pojawi - projektant musi wcześniej otrzymać informacje dotyczące m.in. układu sieci podziemnych, a także tego, w jaki sposób będzie można je przebudować. Wówczas wiadomo będzie, w którym miejscu będzie można zaplanować nasadzenia.

Co ważne, to na pewno nie będą duże zielone szpalery, ale raczej pojedyncze nasadzenia, klomby. Projektant, wspólnie z zastępcą dyrektora GZDiZ, zwracali też uwagę na to, że pasy zieleni mogłyby powstawać w miejscach, w których zorganizowane zostaną miejsca postojowe, jednak to też od decyzji mieszkańców zależeć będzie, na czym bardziej będzie im zależeć w wyznaczonych miejscach.

W trakcie spotkania padło też pytanie o rodzaj nawierzchni, jaka pojawi się na wymienionych ulicach. Na razie nie ma jednak jeszcze wytycznych od konserwatora zabytków w tym zakresie.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIA