Trwa rewitalizacja Dolnego Miasta. Czas na uporządkowanie terenów opływu Motławy

Wyremontowany bulwar spacerowy, do tego nowe stylizowane oświetlenie, ławki i nie tylko. Za kilka miesięcy zmieni się oblicze zabytkowych bastionów, które zbudowano nad Motławą, a także zielonych terenów wokół nich. Zobaczcie, co obecnie dzieje się w ramach rewitalizacji na Dolnym Mieście.
24.01.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu z drona jeden z bastionów, widać prowadzone na nim prace ziemne
Prace wokół opływu Motławy potrwają do listopada br.
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Prace nad Motławą ruszyły od strony Olszynki

Tereny dawnych bastionów zbudowanych wokół Motławy stały się jednym z ulubionych miejsc spacerowych, kiedy to na Dolnym Mieście kończono prace w ramach pierwszego etapu rewitalizacji tej części Gdańska. Wówczas skupiono się głównie na remontach ulic i kamienic. W obecnym, drugim etapie zaplanowano prace na terenach właśnie wokół opływu Motławy.

Rewitalizacja Biskupiej Górki. Przebudowa ul. Górka zakończona

Robotnicy pojawili się tu w listopadzie br., na odcinku przy granicy z Olszynką.

- Prace koncentrują się obecnie na odcinku od mostu w ciągu ul. Zawodników do kładki dla pieszych naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 59. Trwa remont istniejących ścieżek i schodów terenowych wraz z bulwarem spacerowym. Ponadto trwają roboty sieciowe związane z budową oświetlenia i sieci teletechnicznej pod monitoring - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Wizualizacja przedstawia wygląd jednego z zielonych bastionów po zakończeniu prac
Wizualizacja przedstawia proponowany wygląd jednego z bastionów 
Mat. Dokumentacja projektowa inwestycji

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na Dolnym Mieście

Opływ Motławy leży na granicy Dolnego Miasta i Olszynki. Zabytkowe fortyfikacje wraz z dawnymi fosami i Śluzą Kamienną stanowią cenne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

W ramach trwającej już rewitalizacji, teren opływu Motławy wraz z bastionami Żubr i św. Gertrudy zostanie uporządkowany i wyposażony w ławki, leżaki oraz stojaki rowerowe. Zamontowane oświetlenie i monitoring, przebudowana zostanie piesza promenada, pojawi się także ścieżka dydaktyczna dla najmłodszych. Zaplanowano również odtworzenie profili ławek strzelniczych na szczycie tutejszych bastionów.

Śródmieście. Intensywne prace w Zespole Sierocińca

Na bastionie Żubr dodatkowo utworzony zostanie punkt obserwacyjny z lunetami. Powstanie też plac rekreacyjny. W kilku miejscach zaplanowano nasadzenia krzewów i bylin. Jednym z elementów inwestycji będą także tablice edukacyjne autorstwa Stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku oraz zaprzyjaźnionych z nimi fotografów i przyrodników, które zawierać będą, oprócz ciekawostek historycznych, fragmenty publikacji z przedwojennych gazet czy wspomnienia mieszkańców sprzed kilkudziesięciu lat.

na zdjęciu z drona widać powstającą promenadę nad samą rzeką, widać też nieco wyżej przygotowywany plac rekreacyjny
Na wysokości stadionu żużlowego powstaje promenada nad samą rzeką. Znajdzie się tam także plac rekreacyjny
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl
zdjęcie promenady nad wodą wykonane na poziomie pieszych
I jeszcze ujęcie tej samej promenady niedaleko stadionu z perspektywy pieszego
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Inwestycja pochłonie ponad 12 mln zł

Na terenie objętym inwestycją zaplanowano różne rodzaje ścieżek pieszych: o nawierzchni gliniasto-żwirowej (z dopuszczonym ruchem rowerowym) i o nawierzchni z płytek betonowych 20x20 cm o powierzchni płukanej. Na planowanych placach widokowych ułożona zostanie kostka kamienna cięto łupana 6x6 cm, a na tarasie nad wodą ( na wysokości stadionu żużlowego) - nawierzchnia z desek tarasowych Bangkirai. Place zabaw i z urządzeniami sprawnościowymi wykonane zostaną z kolei na nawierzchni ze żwiru płukanego zaokrąglonego, a place do grillowania oraz ze stołami do gry w szachy - na nawierzchni z płytek betonowych jasnoszarych.

Dolne Miasto. Jak zagospodarować bastiony Wilk i Wyskok? Mieszkańcy mają pomysły

Koszt inwestycji, która jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wyniesie ponad 12 mln zł. Wykonawcą jest Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A. Koniec prac przewidziano na listopad 2023 r.

Projekt ten jest elementem realizowanego obecnie Programu Rewitalizacji  w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

na zdjęciu z drona widać budowane nowe chodniki
W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie bulwar spacerowy, pojawią się stylizowane meble miejskie i oświetlenie
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Jak obecnie wyglądają tereny bastionów?

Teren, na którym zaplanowano inwestycje, to część nowożytnych budowli obronnych ziemnych, objętych ścisłą ochroną konserwatorską. Odcinek od Bastionu Gertruda i Bastionu Żubr do Grodzy Kamiennej to teren niezabudowany, urządzony, pełniąc funkcję rekreacyjno-spacerową. Bastiony Św. Gertrudy i Żubr (z podziemnymi murowanymi budowlami obronnymi) pełnią obecnie funkcje punktów widokowych. Na szczyty bastionów prowadzą ścieżki gruntowe i przedepty. U podnóży bastionów ułożone są ścieżki utwardzone kostką kamienną. Pozostały obszar bastionów jest zatrawiony. Na odcinku od Bastionu Miś do Reduty Żbik, do mostu przy ul. Zawodników, nie ma wysokich budowli ziemnych. Są to dość niskie wały i bastiony, pełniące obecnie funkcję spacerową. W przeciwieństwie do bastionów Św. Gertrudy i Żubra, ten teren porośnięty jest zielenią wysoką. Na koronie wału i na międzywalu znajdują się ścieżki i przedepty. Teren jest częściowo oświetlony i zagospodarowany.

mapka przedstawia teren opływu motławy, żółtymi kropkami zaznaczono dwa bastiony
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Inwestycja w sąsiedztwie nowego wału przeciwpowodziowego

Prace rozpoczęły się tuż obok realizowanej obecnie budowy wału przeciwpowodziowego wzdłuż opływu Motławy. Aktualnie trwają tu prace związane z budową nowej śluzy. Projekt tej inwestycji zakładał budowę około 600-metrowego obiektu z nową śluzą, na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników. Zbudowano go na prawym brzegu opływu, po stronie Olszynki. Jego wysokość jest podobna do tych, które wybudowano na odcinkach dawnych fortyfikacji.

na zdjęciu nowy wał przeciwpowodziowy, widać chodnik, umocnienia od strony brzegu i fragment rzeki, w tle zabudowania i most wantowy
W sąsiedztwie trwających prac rewitalizacyjnych opływu Motławy trwa budowa nowego wału przeciwpowodziowego od strony Olszynki
Fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Co zrobiono, i co jeszcze zaplanowano, w ramach rewitalizacji Dolnego Miasta?

W poprzednich latach przebudowano przestrzenie publiczne, wraz z infrastrukturą podziemną w obrębie ulic: Dolnej, prof. Z. Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej oraz fragmentów ulic: Łąkowej, Radnej i Toruńskiej. Przeorganizowano ruch na ul. Łąkowej, przy okazji wymieniając na niej nawierzchnię jezdni i chodników. Odtworzona została aleja jarząbów szwedzkich biegnąca środkiem ul. Łąkowej i Wróblej, na której zamontowano też małą architekturę - w ten sposób stworzono rodzaj kameralnego dzielnicowego deptaka. W jezdni zachowane zostało torowisko tramwajowe, które wykorzystywane jest m.in. dla czasowych ekspozycji zabytkowego taboru.

Wykonano tu także częściowe remonty budynków mieszkalnych przy ulicach: Dolnej, Łąkowej, Toruńskiej oraz Wróblej - w sumie 31 budynków komunalnych i wspólnotowych. W ich ramach założono izolacje, wzmocniono fundamenty i uporządkowano części wejściowe do budynków.

Zobacz, ile dało dzielnicom Gdańska 10 lat rewitalizacji

W ramach rewitalizacji zmodernizowano także, częściowo, budynek Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 - przystosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyremontowano m.in. salę kinową i sale edukacyjne, do tego wykonano renowację elewacji. Obiekt ten służy dziś m.in. do realizacji projektów społecznych.

Prace w ramach rewitalizacji objęły też adaptację, i wyposażenie w niezbędny sprzęt, zabytkowego budynku przy ul. Dobrej 8.

W ramach rewitalizacji Miasto planuje jeszcze modernizację Placu Wałowego, a także przebudowę czterech ulic: Reduty Dzik, Królikarnia, Chłodnej i Sempołowskiej.

Koordynatorem całego procesu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

na zdjęciu kameralny deptak z obu strony zasadzone zielone niewysokie drzewa, widać też ustawione ławki, i kilka spacerujących osób, po prawej stoi rząd zaparkowanych samochodów jeden za drugim
W ramach rewitalizacji Dolnego Miasta swoje oblicze zmieniła m.in. ul. Łąkowa
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Na Dolnym Mieście inwestuje Miasto, ale też prywatny inwestor

Część inwestycji w ramach rewitalizacji realizuje na Dolnym Mieście prywatny inwestor, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Konsorcjum GGI Dolne Miasto na rewitalizację istniejącej zabudowy, terenów zielonych oraz wzniesienie kilkunastu nowych budynków na obszarze 11 hektarów Dolnego Miasta ma czas do 2027 roku. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z konsorcjum GGI, miasto Gdańsk wniosło do projektu 39 nieruchomości. W zamian za to partner prywatny zobowiązany jest do realizacji celów publicznych na rzecz dzielnicy. Są to m.in. remonty i budowa nowych dróg  (np. przedłużenie ul. Radnej i Przyokopowej), zagospodarowanie terenów zieleni (bastion Wilk, Reduta Wyskok, nabrzeża Nowej Motławy). Pojawią się też nowe place zabaw, siłownie, punkty widokowe, park linowy, amfiteatr, toalety publiczne i miejsca piknikowe. Zostanie wyremontowana i przeznaczona na cele kultury dawna szkoła przy ul. Śluza 3, a przy Szkole Podstawowej nr 65 powstało już boisko z niezbędną infrastrukturą. Przy ul. Szuwary 2 zostanie zbudowane przedszkole. Powstaną też cztery garaże podziemne. Zgodnie z zamierzeniami plac przed dawną zajezdnią tramwajową przeistoczy się w prawdziwe centrum Dolnego Miasta, a zmodernizowana zajezdnia zyska nowe życie, służąc mieszkańcom. Wokół placu zostanie uzupełniona zabudowa. W sumie na Dolnym Mieście w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie 18 nowych budynków, w których 70 proc. powierzchni będzie przeznaczone na mieszkania, a 30 proc. na usługi. Kolonia Abegga zostanie odtworzona jako połączenie historii z nowoczesnością.

Wartość całego projektu szacowana jest na 277 milionów złotych. Składają się na nią zarówno inwestycje publiczne, jak i komercyjne. Wartość nieruchomości w projekcie to 40,3 mln złotych. Dodatkowo inwestor musi partycypować w infrastrukturze publicznej na kwotę 18,6 miliona złotych i zapłacić premię 3,2 miliona złotych. Wkład finansowy inwestora w zadania publiczne wyniesie więc 62,1 miliona złotych.

TV

Tęczowy Marsz Równości przeszedł ulicami Gdańska.